Κύριος

Ογκος

Ceftriaxone - οδηγίες χρήσης

Αριθμός Μητρώου

Επωνυμία: Ceftriaxone

Διεθνές μη ιδιοκτησιακό όνομα:

Χημική ονομασία: [6R- [6alpha, 7beta (z]] - 7 - [[(2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimino) acetyl] amino] -8-oxo-3 - [[(1,2,5, 6-τετραϋδρο-2-μεθυλ-5,6-διοξο-1,2,4-τριαζιν-3-υλ) θειο] μεθυλ] -5-θεια-1-αζαδικυκλο [4.2.0] οκτ-2-εν- 2-καρβοξυλικό οξύ (ως άλας δινατρίου).

Σύνθεση:

Περιγραφή:
Σχεδόν λευκή ή κιτρινωπή κρυσταλλική σκόνη.

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα:

Κωδικός ATX [J01DA13].

Φαρμακολογικές ιδιότητες
Η κεφτριαξόνη είναι ένα αντιβιοτικό κεφαλοσπορίνης τρίτης γενιάς για παρεντερική χρήση, έχει βακτηριοκτόνο δράση, αναστέλλει τη σύνθεση κυτταρικής μεμβράνης και in vitro αναστέλλει την ανάπτυξη των περισσότερων θετικών κατά Gram και αρνητικών κατά Gram μικροοργανισμών. Η κεφτριαξόνη είναι ανθεκτική στα ένζυμα της β-λακταμάσης (τόσο η πενικιλινάση όσο και η κεφαλοσπορινάση που παράγονται από τα περισσότερα θετικά κατά Gram και αρνητικά κατά Gram βακτήρια). In vitro και στην κλινική πρακτική, η κεφτριαξόνη είναι συνήθως αποτελεσματική έναντι των ακόλουθων μικροοργανισμών:
Gram-positive:
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus A (Str.pyogenes), Streptococcus V (Str. Agalactiae), Streptococcus viridans, Streptococcus bovis.
Σημείωση: Το Staphylococcus spp., Ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη, είναι ανθεκτικό στις κεφαλοσπορίνες, συμπεριλαμβανομένης της κεφτριαξόνης. Τα περισσότερα εντεροκοκκικά στελέχη (π.χ. Streptococcus faecalis) είναι επίσης ανθεκτικά στην κεφτριαξόνη.
Gram αρνητικό:
Aeromonas spp., Alcaligenes spp., Branhamella catarrhalis, Citrobacter spp., Enterobacter spp. (ορισμένα στελέχη είναι ανθεκτικά), Escherichia coli, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella spp. (συμπεριλαμβανομένων των Kl. pneumoniae), Moraxella spp., Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas aeruginosa (ορισμένα στελέχη είναι ανθεκτικά), Salmon. (συμπεριλαμβανομένου του S. typhi), Serratia spp. (συμπεριλαμβανομένων των S. marcescens), Shigella spp., Vibrio spp. (συμπεριλαμβανομένου του V. cholerae), Yersinia spp. (συμπεριλαμβανομένου του Y. enterocolitica)
Σημείωση: Πολλά στελέχη αυτών των μικροοργανισμών, τα οποία παρουσία άλλων αντιβιοτικών, για παράδειγμα, πενικιλλίνης, κεφαλοσπορινών πρώτης γενιάς και αμινογλυκοσίδων, πολλαπλασιάζονται σταθερά, είναι ευαίσθητα στην κεφτριαξόνη. Το Treponema pallidum είναι ευαίσθητο στην κεφτριαξόνη τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε πειράματα σε ζώα. Σύμφωνα με κλινικά δεδομένα, με την πρωτογενή και δευτερογενή σύφιλη, παρατηρείται καλή αποτελεσματικότητα της κεφτριαξόνης..
Αναερόβια παθογόνα:
Bacteroides spp. (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στελεχών του B. fragilis), Clostridium spp. (συμπεριλαμβανομένου του CI. difficile), Fusobacterium spp. (εκτός του F. mostiferum. F. varium), Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.
Σημείωση: Μερικά στελέχη πολλών Bacteroides spp. (π.χ. B. fragilis) που παράγουν β-λακταμάση είναι ανθεκτικά στην κεφτριαξόνη. Για να προσδιοριστεί η ευαισθησία των μικροοργανισμών, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν δίσκοι που περιέχουν κεφτριαξόνη, καθώς έχει αποδειχθεί ότι in vitro ορισμένα στελέχη παθογόνων μπορεί να είναι ανθεκτικά στις κλασικές κεφαλοσπορίνες.

Φαρμακοκινητική:
Με παρεντερική χορήγηση, η κεφτριαξόνη διεισδύει καλά στους ιστούς και τα σωματικά υγρά. Σε υγιή ενήλικα άτομα, η κεφτριαξόνη χαρακτηρίζεται από μακρό χρόνο ημιζωής περίπου 8 ωρών. Η περιοχή κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης-χρόνου στον ορό του αίματος συμπίπτει με ενδοφλέβια και ενδομυϊκή χορήγηση. Αυτό σημαίνει ότι η βιοδιαθεσιμότητα της κεφτριαξόνης για ενδομυϊκή χορήγηση είναι 100%. Με ενδοφλέβια χορήγηση, η κεφτριαξόνη διαχέεται γρήγορα στο διάμεσο υγρό, όπου διατηρεί τη βακτηριοκτόνο δράση της έναντι παθογόνων ευαίσθητων σε αυτό για 24 ώρες.
Ο χρόνος ημιζωής σε υγιή ενήλικα άτομα είναι περίπου 8 ώρες. Σε νεογέννητα έως 8 ημερών και σε ηλικιωμένους άνω των 75 ετών, ο μέσος χρόνος ημίσειας ζωής είναι περίπου διπλάσιος. Σε ενήλικες, το 50-60% της κεφτριαξόνης απεκκρίνεται σε αμετάβλητη μορφή με ούρα και 40-50% - επίσης σε αμετάβλητη μορφή με χολή. Υπό την επίδραση της εντερικής χλωρίδας, η κεφτριαξόνη μετατρέπεται σε ανενεργό μεταβολίτη. Στα νεογέννητα, περίπου το 70% της χορηγούμενης δόσης απεκκρίνεται από τα νεφρά. Με νεφρική ανεπάρκεια ή παθολογία του ήπατος σε ενήλικες, η φαρμακοκινητική της κεφτριαξόνης είναι σχεδόν αμετάβλητη, ο χρόνος ημίσειας ζωής της αποβολής είναι ελαφρώς αυξημένος. Εάν η νεφρική λειτουργία είναι μειωμένη, η απέκκριση με τη χολή αυξάνεται και εάν εμφανιστεί παθολογία του ήπατος, τότε αυξάνεται η απέκκριση της κεφτριαξόνης από τα νεφρά.
Η κεφτριαξόνη συνδέεται αντιστρεπτά με την αλβουμίνη και αυτή η δέσμευση είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη συγκέντρωση: για παράδειγμα, όταν η συγκέντρωση του φαρμάκου στον ορό του αίματος είναι μικρότερη από 100 mg / l, η δέσμευση της κεφτριαξόνης στις πρωτεΐνες είναι 95% και σε συγκέντρωση 300 mg / l - μόνο 85%. Λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητας σε αλβουμίνη στο διάμεσο υγρό, η συγκέντρωση της κεφτριαξόνης σε αυτό είναι υψηλότερη από ότι στον ορό του αίματος.
Διείσδυση στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό: Σε βρέφη και παιδιά με φλεγμονή της εγκεφαλικής μεμβράνης, η κεφτριαξόνη διεισδύει στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ενώ στην περίπτωση της βακτηριακής μηνιγγίτιδας, κατά μέσο όρο το 17% της συγκέντρωσης του φαρμάκου στον ορό του αίματος διαχέεται στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, που είναι περίπου 4 φορές περισσότερο παρά με ασηπτική μηνιγγίτιδα. 24 ώρες μετά την ενδοφλέβια χορήγηση κεφτριαξόνης σε δόση 50-100 mg / kg σωματικού βάρους, η συγκέντρωση στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό υπερβαίνει τα 1,4 mg / l. Σε ενήλικες ασθενείς με μηνιγγίτιδα, 2–25 ώρες μετά τη χορήγηση κεφτριαξόνης σε δόση 50 mg / kg σωματικού βάρους, η συγκέντρωση της κεφτριαξόνης ήταν πολλές φορές υψηλότερη από την ελάχιστη ανασταλτική δόση που απαιτείται για την καταστολή των παθογόνων που προκαλούν συχνά μηνιγγίτιδα.

Ενδείξεις χρήσης:

Δοσολογία και χορήγηση:


Για ενήλικες και για παιδιά άνω των 12 ετών: Η μέση ημερήσια δόση είναι 1-2 g κεφτριαξόνης μία φορά την ημέρα (μετά από 24 ώρες). Σε σοβαρές περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις λοιμώξεων που προκαλούνται από μέτρια ευαίσθητα παθογόνα, μια εφάπαξ ημερήσια δόση μπορεί να αυξηθεί στα 4 g.
Για νεογέννητα, βρέφη και παιδιά έως 12 ετών: Με μία εφάπαξ ημερήσια δόση, συνιστάται το ακόλουθο σχήμα:
Για νεογέννητα (ηλικίας έως δύο εβδομάδων): 20-50 mg / kg σωματικού βάρους ανά ημέρα (δεν επιτρέπεται υπέρβαση δόσης 50 mg / kg σωματικού βάρους λόγω του ανώριμου ενζυμικού συστήματος του νεογέννητου).
Για βρέφη και παιδιά έως 12 ετών: η ημερήσια δόση είναι 20-75 mg / kg σωματικού βάρους. Σε παιδιά βάρους 50 κιλών και άνω, πρέπει να ακολουθείται η δοσολογία για ενήλικες. Πρέπει να συνταγογραφείται δόση μεγαλύτερη από 50 mg / kg σωματικού βάρους ως ενδοφλέβια έγχυση για τουλάχιστον 30 λεπτά.
Διάρκεια της θεραπείας: εξαρτάται από την πορεία της νόσου.
Συνδυαστική θεραπεία:
Σε πειράματα αποδείχθηκε ότι ο συνεργισμός λαμβάνει χώρα μεταξύ κεφτριαξόνης και αμινογλυκοσίδων σύμφωνα με την επίδραση σε πολλά αρνητικά κατά Gram βακτήρια. Παρόλο που είναι αδύνατο να προβλεφθεί εκ των προτέρων το ενισχυμένο αποτέλεσμα τέτοιων συνδυασμών, σε περιπτώσεις σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων (για παράδειγμα, που προκαλούνται από το Pseudomonas aeruginosa), ο συνδυασμός τους είναι δικαιολογημένος.
Λόγω της φυσικής ασυμβατότητας της κεφτριαξόνης και των αμινογλυκοσίδων, είναι απαραίτητο να συνταγογραφούνται ξεχωριστά σε συνιστώμενες δόσεις.!
Μηνιγγίτιδα:
Με βακτηριακή μηνιγγίτιδα σε βρέφη και παιδιά, η αρχική δόση είναι 100 mg / kg σωματικού βάρους μία φορά την ημέρα (μέγιστο 4 g). Μόλις ήταν δυνατόν να απομονωθεί ο παθογόνος μικροοργανισμός και να προσδιοριστεί η ευαισθησία του, η δόση θα πρέπει να μειωθεί ανάλογα. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν με τις ακόλουθες περιόδους θεραπείας:
ΠαθογόνοΔιάρκεια θεραπείας
Μηνιγγιτίδια Neisseria4 μέρες
Haemophilus influenzae6 ημέρες
Streptococcus pneumoniae7 ημέρες
Ευαίσθητη εντεροβακτηρίδια10-14 ημέρες

Βλεννόρροια:
Για τη θεραπεία της γονόρροιας που προκαλείται από στελέχη πενικιλινάσης που σχηματίζουν και δεν σχηματίζουν, η συνιστώμενη δόση είναι 250 mg μία φορά ενδομυϊκά.
Πρόληψη κατά την προ και μετεγχειρητική περίοδο:
Πριν από μολυσμένες ή πιθανώς μολυσμένες χειρουργικές επεμβάσεις για την πρόληψη μετεγχειρητικών λοιμώξεων, ανάλογα με τον κίνδυνο μόλυνσης, συνιστάται μία μόνο ένεση κεφτριαξόνης σε δόση 1-2 g 30-90 λεπτά πριν από τη χειρουργική επέμβαση.
Νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια
Σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία, που υπόκεινται σε φυσιολογική ηπατική λειτουργία, δεν χρειάζεται να μειωθεί η δόση της κεφτριαξόνης. Μόνο με νεφρική ανεπάρκεια στο πρόωρο στάδιο (κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 10 ml / min) είναι απαραίτητο η ημερήσια δόση της κεφτριαξόνης να μην υπερβαίνει τα 2 g.
Σε ασθενείς με διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται η νεφρική λειτουργία, η δόση της κεφτριαξόνης δεν πρέπει επίσης να μειώνεται.
Σε περιπτώσεις ταυτόχρονης παρουσίας σοβαρής παθολογίας του ήπατος και των νεφρών, η συγκέντρωση της κεφτριαξόνης στον ορό του αίματος πρέπει να παρακολουθείται τακτικά. Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη δόση του φαρμάκου μετά από αυτήν τη διαδικασία.
Ενδομυϊκή ένεση:
Για ενδομυϊκή χορήγηση, 1 g του φαρμάκου πρέπει να αραιωθεί σε 3,5 ml διαλύματος 1% λιδοκαΐνης και να εγχυθεί βαθιά στον γλουτόμοχο maximus μυ. Συνιστάται η χορήγηση όχι περισσότερο από 1 g του φαρμάκου σε έναν γλουτό. Το διάλυμα λιδοκαΐνης δεν πρέπει ποτέ να χορηγείται ενδοφλεβίως!
Ενδοφλέβια χορήγηση:
Για ενδοφλέβια ένεση, 1 g του φαρμάκου πρέπει να αραιωθεί σε 10 ml αποστειρωμένου απεσταγμένου νερού και να εγχυθεί αργά ενδοφλεβίως για 2-4 λεπτά.
Ενδοφλέβια έγχυση:
Η διάρκεια της ενδοφλέβιας έγχυσης είναι τουλάχιστον 30 λεπτά. Για ενδοφλέβια έγχυση, 2 g της σκόνης πρέπει να αραιωθούν σε περίπου 40 ml διαλύματος χωρίς ασβέστιο, για παράδειγμα: σε διάλυμα 0,9% χλωριούχου νατρίου, σε διάλυμα γλυκόζης 5%, σε διάλυμα γλυκόζης 10%, διάλυμα λεβουλόζης 5%.

Παρενέργειες:
Συστηματικές παρενέργειες:
από το γαστρεντερικό σωλήνα (περίπου 2% των ασθενών): διάρροια, ναυτία, έμετος, στοματίτιδα και γλωσσίτιδα.
Αλλαγές στην εικόνα του αίματος (περίπου 2% των ασθενών) με τη μορφή ηωσινοφιλίας, λευκοπενίας, κοκκιοκυτταροπενίας, αιμολυτικής αναιμίας, θρομβοπενίας.
Δερματικές αντιδράσεις (περίπου 1% των ασθενών) με τη μορφή εξάνθημα, αλλεργική δερματίτιδα, κνίδωση, οίδημα, πολύμορφο ερύθημα.
Άλλες σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, ζάλη, αυξημένη δραστηριότητα ηπατικών ενζύμων, συμφόρηση στη χοληδόχο κύστη, ολιγουρία, αυξημένη κρεατινίνη στον ορό του αίματος, μυκητίαση στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, ρίγη, αναφυλαξία ή αναφυλακτικές αντιδράσεις. Η ψευδομεμβρανώδης εντεροκολίτιδα και η πήξη του αίματος είναι εξαιρετικά σπάνιες.
Τοπικές παρενέργειες:
Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε φλεβίτιδα. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να προληφθεί με αργή (εντός 2-4 λεπτών) χορήγηση του φαρμάκου. Οι περιγραφόμενες παρενέργειες συνήθως εξαφανίζονται μετά τη διακοπή της θεραπείας..

Αντενδείξεις:

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα:
Μην αναμιγνύετε σε μία φιάλη έγχυσης ή στην ίδια σύριγγα με άλλο αντιβιοτικό (χημική ασυμβατότητα).

Υπερβολική δόση:

Ειδικές Οδηγίες:

Φόρμα έκδοσης
Κόνις για ενέσιμο διάλυμα 1,0 g σε γυάλινες φιάλες, κάθε φιάλη συσκευάζεται σε κουτί από χαρτόνι με οδηγίες για ιατρική χρήση.

Συνθήκες αποθήκευσης
Στο σκοτεινό μέρος σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 25 ° C. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Διάρκεια ζωής
2 χρόνια.
Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Όροι διακοπών στο φαρμακείο
Διανέμεται με ιατρική συνταγή.

"CEFTRIAXON": οδηγίες χρήσης (ενέσεις) πώς να αναπαράγετε, ανάλογα, τιμή στα φαρμακεία

CEFTRIAXON: σύνθεση

Η δραστική ουσία είναι το ceftriaxonum, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των αντιβιοτικών κεφαλοσπορίνης τρίτης γενιάς. Αυτά είναι φάρμακα που δρουν ενάντια σε έναν τεράστιο αριθμό παθογόνων βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παράγουν β-λακταμάση, η οποία καταστρέφει ορισμένα αντιβιοτικά..

Το φάρμακο πωλείται σε μορφή σκόνης για την παρασκευή ενέσιμων και ενέσιμων διαλυμάτων. Διατίθεται σε τέσσερις επιλογές δοσολογίας - 250 mg, 500 mg, 1 και 2 γραμμάρια σε ένα μπουκάλι. Δεν διατίθεται σε μορφή σιροπιού ή δισκίου.

Πώς επηρεάζει το σώμα; (Φαρμακοδυναμική)

Στους ανθρώπους, η κεφτριαξόνη έχει βακτηριοκτόνο δράση. Καθιστά αδύνατη τη σύνθεση μιας ουσίας - μουρεΐνης, από την οποία κατασκευάζεται το βακτηριακό τοίχωμα. Το Mirein είναι μια βάση δεμένη με βραχείες πρωτεΐνες. Χάρη σε αυτόν, το βακτήριο υπάρχει. Εάν η σύνθεσή της είναι μπλοκαρισμένη, τότε δεν δημιουργούνται νέα βακτηριακά και τα υπάρχοντα καταστρέφονται..

Η κεφτριαξόνη δρα σε έναν τεράστιο αριθμό ραβδιών, κόκκων, θετικών κατά gram και αρνητικών κατά gram. Δεν είναι αποτελεσματικό κατά:

 • σταφυλόκοκκοι ανθεκτικοί στη μεθικιλλίνη.
 • ομάδα D στρεπτόκοκκοι;
 • εντεροκόκκος.

Το αντιβιοτικό διεισδύει σε όλα τα σωματικά υγρά: πλάσμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, χολή, ούρα.

Ενέσεις CEFTRIAXON - τι βοηθά?

Σχεδόν ένας γιατρός οποιασδήποτε εξειδίκευσης, που αντιμετωπίζει μια δύσκολη βακτηριακή διαδικασία, μπορεί να συνταγογραφήσει ενέσεις κεφτριαξόνης. Τι βοηθάει; Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενειών που προκαλούνται από βακτήρια που είναι ευαίσθητα στο φάρμακο:

 • πυώδεις λοιμώξεις της κοιλιακής κοιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της περιτονίτιδας, του empyema της χοληδόχου κύστης.
 • άνω και κάτω αναπνευστική οδός, συμπεριλαμβανομένου του υπεζωκοτικού empyema, πνευμονικού αποστήματος.
 • πυελονεφρίτιδα, ουρηθρίτιδα, προστατίτιδα, κυστίτιδα.
 • τυφοειδής πυρετός;
 • σύφιλη;
 • σηψαιμία, ενδοκαρδίτιδα
 • πυώδεις πληγές, επιπλοκές των κακώσεων του δέρματος και των βλεννογόνων.
 • ΟΝΤ ασθένειες;
 • σαλμονέλωση;
 • βλεννόρροια;
 • boreliosis που προκαλείται από τσιμπούρι.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς αλλεργικούς στα αντιβιοτικά κατηγορίας κεφαλοσπορίνης. Συνταγογραφείτε πολύ προσεκτικά το φάρμακο:

 • με νεφρική και / ή ηπατική ανεπάρκεια 2 - 3 βαθμούς.
 • πρόωρα μωρά
 • άτομα που έχουν υποστεί διαβρωτική-ελκώδη ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.
 • με υψηλή περιεκτικότητα σε χολερυθρίνη στον ορό του αίματος των νεογνών.

Κατά τη συνταγογράφηση σε έγκυες γυναίκες, είναι απαραίτητο να συσχετιστεί το όφελος για τη μητέρα από τη θεραπεία και η πιθανή βλάβη στο παιδί από το φάρμακο. Συνιστάται να θηλάζετε και να λαμβάνετε κεφτριαξόνη για τη μεταφορά του μωρού σε τεχνητή σίτιση.

Κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών, λιγότερο από το 5% των ασθενών είχαν ανεπιθύμητες ενέργειες:

 • εκδηλώσεις αλλεργιών
 • ναυτία, έμετος, διάρροια
 • αλλαγές στον αριθμό των αιμοσφαιρίων.
 • πονοκεφάλους και ζάλη.

Τα συμπτώματα είναι τόσο γενικά που δεν αξίζει να μιλήσουμε για σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η κεφτριαξόνη συνταγογραφείται για εξαιρετικά σοβαρές βακτηριακές βλάβες των εσωτερικών οργάνων. Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί εάν η ναυτία προκαλείται από το φάρμακο ή αυξάνεται η τοξικότητα, στο πλαίσιο του θανάτου ενός τεράστιου αριθμού βακτηριακών κυττάρων. Το κύριο φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σύφιλης είναι η πενικιλίνη, οι μεταγενέστεροι τύποι της. Η κεφτριαξόνη σε αυτήν την περίπτωση αναφέρεται σε αντιβιοτικά δεύτερης γραμμής: συνταγογραφείται για αλλεργίες στην πενικιλλίνη, στις εγκύους και σε άλλες ομάδες ασθενών που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πενικιλλίνες. Ένα τεράστιο πλεονέκτημα του φαρμάκου είναι η δραστηριότητα όχι μόνο στην πρωτογενή, αλλά και στη δευτερογενή, τριτογενή μορφή της σύφιλης. Αντιμετωπίζει ακόμη και τις σύφιλες βλάβες του νευρικού συστήματος. Επιπλέον, το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο κατά τη διάρκεια της στάσης

"CEFTRIAXON": οδηγίες χρήσης (ενέσεις) - τρόπος αναπαραγωγής?

Η σκόνη για την παρασκευή διαλύματος για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χορήγηση αραιώνεται:

 • λιδοκαΐνη (μόνο για ενδομυϊκή χορήγηση!)
 • νερό για ένεση (με ενέσεις νερού στο μυ είναι πιο οδυνηρές από ότι με αναισθητικό).
 • αλατούχος.

Ο τρόπος αναπαραγωγής της κεφτριαξόνης στις οδηγίες χρήσης των ενέσεων περιγράφεται λεπτομερώς

Πώς να πάρετε?

Διάρκεια του μαθήματος, δοσολογία, που καθορίζεται από τον γιατρό. Μπορείτε να εισάγετε το φάρμακο μία ή δύο φορές την ημέρα. Η μέγιστη δόση για έναν ενήλικα είναι 4 γραμμάρια την ημέρα, για ένα παιδί - 2 γραμμάρια την ημέρα. Η θεραπεία διαρκεί έως ότου ο γιατρός είναι σίγουρος ότι η λοίμωξη έχει νικήσει. Υπάρχουν ασθένειες στις οποίες το φάρμακο χορηγείται μία φορά, υπάρχουν ασθένειες στις οποίες οι ενέσεις πρέπει να επαναλαμβάνονται έως και 14 ημέρες.

Πώς να αναπαράγετε και με τι?

 • 2% διάλυμα λιδοκαΐνης, το οποίο πωλείται σε φαρμακείο, μία αμπούλα ανά φιαλίδιο, ανεξάρτητα από τη δοσολογία.
 • νερό για ένεση σύμφωνα με την ίδια αρχή με τη λιδοκαΐνη, αλλά για ενδοφλέβια ένεση είναι προτιμότερο να λαμβάνετε 5 - 10 ml νερού, για i / m - 2-3 ml (επώδυνη ένεση).
 • αλατούχο διάλυμα για έγχυση iv: χύνεται λίγο διάλυμα στο φιαλίδιο, ανακινείται, γεμίζεται σε σύριγγα, προστίθεται στο φιαλίδιο με το υπόλοιπο υγρό. Η συνολική ποσότητα διαλύματος ανά έγχυση είναι 40-100 ml. Αντί για αλατούχο διάλυμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γλυκόζη με ινσουλίνη, δεξτρόζη.

Μην αραιώνετε τη σκόνη με υγρό που περιέχει ασβέστιο.

“CEFTRIAXON”: τιμή ενέσεων 1,0 (τιμή στα φαρμακεία)

Σε διαφορετικά φαρμακεία, το κόστος του φαρμάκου μπορεί να είναι διαφορετικό, το οποίο εξηγείται όχι μόνο από το ότι ανήκουμε σε διαφορετικά φαρμακευτικά δίκτυα, αλλά και από εκείνους που είναι ο κατασκευαστής, η περιοχή πωλήσεων κ.λπ. Η μέση τιμή της ένεσης ceftriaxone 1,0 είναι περίπου 25 ρούβλια:

 1. WER.RU - 23 ρούβλια;
 2. Eurofarm - 23 ρούβλια.
 3. Διάλογος - 26 ρούβλια.
 4. Φαρμακείο IFC - 29 ρούβλια.
 5. Maxavit - 15 ρούβλια.
 6. Φαρμακείο - 22 ρούβλια.

"CEFTRIAXON": ανάλογα

Το φάρμακο παράγεται από διάφορες ρωσικές φαρμακευτικές εταιρείες: Biochemist Saransk, Synthesis AKOMP, Ruzpharma, Protek SVM, κ.λπ. Το κόστος του 1 γραμμαρίου διαφέρει κατά 1-2 ρούβλια. Το υποκατάστατο εισαγωγής μπορεί να αγοραστεί από 218 έως 600 ρούβλια ανά 1 γραμμάριο.

Κεφτριαξόνη: ανάλογα δισκίων

Σε δισκία, υπάρχουν 3 γενιές κεφαλοσπορινών, με μια άλλη δραστική ουσία. Ως υποκατάστατο της κεφτριαξόνης, ανάλογα στα δισκία μπορεί να είναι:

Το Suprax solutab είναι ιταλικό φάρμακο με το δραστικό συστατικό, cefixime, διαθέσιμο σε μορφή δισκίου. Είναι συνταγογραφείται για τη θεραπεία μολυσματικών και φλεγμονωδών ασθενειών. Τιμή - 833 ρούβλια.

Pancef - δισκία της Μακεδονικής φαρμακευτικής εταιρείας Alkaloid AD με βάση το cefixime. Διορίζεται στη θεραπεία λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, μέση ωτίτιδα, φαρυγγίτιδα, βρογχίτιδα, γονόρροια κ.λπ. Τιμή - 528 ρούβλια.

Οι προηγούμενες γενιές κεφαλοσπορινών παρασκευάζονται επίσης σε δισκία..

"CEFTRIAXON": ανάλογα σε ενέσιμα

Φάρμακα στα οποία η κεφτριαξόνη είναι δραστική ουσία διατίθενται μόνο για ένεση. Από τα προσιτά ανάλογα της κεφτριαξόνης στις ενέσεις, μπορεί κανείς να εξετάσει:

Το Rocefin είναι γαλλο-σουηδικό φάρμακο. Δρα με βάση την ίδια δραστική ουσία. Έχει αντιβακτηριακή, βακτηριοκτόνο δράση στο σώμα. Τιμή - από 49,60 ρούβλια ανά 1 g.

Το Medaxone είναι ένα κυπριακό αντιβιοτικό ευρέος φάσματος. Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση μολυσματικών ασθενειών διαφόρων ετυμολογιών. Τιμή - από 171 ρούβλια.

Το Cefazolin είναι ένα εγχώριο αντιβιοτικό της κατηγορίας κεφαλοσπορινών πρώτης γενιάς. Με παρόμοιο φάσμα δραστηριότητας, ο κατάλογος των ασθενειών στις οποίες συνταγογραφούνται, η κεφαζολίνη έχει περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι χειρότερα ανεκτή από τους ασθενείς. Τιμή - από 37,50 ρούβλια ανά 1 g.

Σπουδαίος! Η επιλογή μεταξύ αυτών των φαρμάκων πρέπει να γίνει μόνο από γιατρό: δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πιο σύγχρονη θεραπεία κατά της χλωρίδας, η οποία αντιμετωπίζεται τέλεια από την πρώτη γενιά. Αυτό θα οδηγήσει σε αντοχή στα αντιβιοτικά στα βακτήρια..

ZEFTRIAXON: σχόλια

Η κεφτριαξόνη έσωσε τη ζωή μου: η σκωληκοειδής σκωληκοειδίτιδα λόγω αμέλειας στην υγεία κάποιου κατέληξε σε πυώδη περιτονίτιδα. Μια εβδομάδα εντατικής θεραπείας δόθηκε σταγονόμετρα με κεφτριαξόνη. Έμετος, όχι έμετος - δεν θα το θυμάμαι, ήταν τόσο κακό. Ο γιατρός είπε ότι ήμουν πολύ τυχερός που έχω τόσο ισχυρά αντιβιοτικά.

Άρρωσα με μια τρομερή ιγμορίτιδα: το κεφάλι μου ραγίζει, η θερμοκρασία είναι 40, ούτε καν θα μιλήσω για το χρώμα αυτού που ρέει από τη μύτη μου. Ο γιατρός συνταγογράφησε κεφτριαξόνη για ενέσιμα. Ο σύζυγος έκανε στο σπίτι. Το πρώτο φτιάχτηκε σε ενέσιμο νερό, αλλά αποδείχθηκε πολύ επώδυνο. Στη συνέχεια έβαλαν μόνο με λιδοκαΐνη. Θεραπεύτηκε για 5 ημέρες. Αυτός ο εφιάλτης δεν επαναλήφθηκε.

Αντιβιοτικό κεφτριαξόνης: οδηγίες για ενήλικες και παιδιά

Η κεφτριαξόνη είναι ένα αντιβιοτικό ευρέος φάσματος. Από ό, τι βοηθά: από τη σαλμονέλλωση, από σήψη, διάφορες λοιμώξεις και ούτω καθεξής. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ceftriaxone, η χρήση του φαρμάκου επιτρέπεται στη θεραπεία τόσο ενηλίκων όσο και παιδιών. Οι ενέσεις τοποθετούνται ενδομυϊκά ή σε φλέβα. Η δοσολογία καθορίζεται ανάλογα με την ηλικία και την κλινική παρουσίαση. Η κεφτριαξόνη δεν παράγεται σε δισκία, αλλά διατίθεται ως σκόνη. Η χρήση ενέσεων Ceftriaxone συνεπάγεται την ανάγκη υπολογισμού του τρόπου αραίωσης της Ceftriaxone με λιδοκαΐνη και του τρόπου αραίωσης με ενέσιμο νερό. Η τιμή είναι 16-45 ρούβλια. Αναλογικά - Cefazolin, Cefotaxime, Suprax, Cephalexin και διάφορα άλλα είδη.

Βασικές πληροφορίες

Η κεφτριαξόνη είναι ένα αντιβιοτικό 3ης γενιάς που μπορεί να αναστείλει τη σύνθεση της πεπτιδογλυκάνης των βακτηριακών κυτταρικών τοιχωμάτων. Εξωτερικά, είναι μια λεπτή κρυσταλλική σκόνη. Το χρώμα της σύνθεσης είναι λευκό ή με κίτρινη απόχρωση. 0,25 g, 0,5 g, 1 g ή 2 g τοποθετούνται σε φιαλίδια. Ένα ενέσιμο διάλυμα λαμβάνεται από τη χημική σύνθεση ή χρησιμοποιείται για θεραπεία με έγχυση.

Σπουδαίος! Το Ceftriaxone είναι συνταγογραφούμενο φάρμακο και χρησιμοποιείται υπό σταθερές συνθήκες.

Η ένωση δεσμεύεται 83-96% στις πρωτεΐνες του αίματος. Η υψηλότερη συγκέντρωση ανιχνεύεται μέχρι το τέλος της εισαγωγής της σύνθεσης όταν εγχύεται σε φλέβα και μετά από 2-3 ώρες με ενδομυϊκή.

Προσοχή!

Αυτό το φάρμακο δεν συνδυάζεται με άλλα αντιμικροβιακά φάρμακα. Η κεφτριαξόνη επηρεάζει δυσμενώς την εντερική μικροχλωρίδα, παρεμβαίνει στην παραγωγή βιταμίνης Κ. Κατά συνέπεια, η ταυτόχρονη χορήγηση με ενώσεις που μειώνουν τη συσσώρευση αιμοπεταλίων μπορεί να γεμίσει με αιμορραγία. Επίσης, το φάρμακο ενισχύει την επίδραση της λήψης αντιπηκτικών. Εάν τα διουρητικά του βρόχου χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στη θεραπεία, μπορεί να αναπτυχθεί νεφροτοξικότητα.

Σπουδαίος! Δεν υπάρχει αντίδοτο για το Ceftriaxone και οι συνέπειες μιας υπερδοσολογίας θα είναι σπασμοί και υπερενθρώσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Εάν ένα άτομο βρίσκεται σε αιμοκάθαρση, ιστορικό ηπατικής ή νεφρικής νόσου, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η συγκέντρωση του Ceftriaxone στο πλάσμα.

Με μια παρατεταμένη πορεία, εξετάσεις αίματος εξετάζονται ως προς τους λειτουργικούς δείκτες του ήπατος και των νεφρών. Εάν υπάρχει αλλαγή στην ισορροπία υγρών και ηλεκτρολυτών, με αρτηριακή υπέρταση, παρακολουθείται το νάτριο.

Μερικές φορές ο υπέρηχος της χοληδόχου κύστης παρουσιάζει ελαφριά μείωση. Αυτό δείχνει την παρουσία ιζημάτων, η οποία περνάει στο τέλος της πορείας εσείς.

Για τα εξασθενημένα άτομα, μερικές φορές συνιστάται η συνταγογράφηση βιταμίνης Κ. Η κεφτριαξόνη δεν επηρεάζει την ποιότητα της νευρομυϊκής αγωγής..

Σπουδαίος! Η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αντιβιοτικά είναι απαράδεκτη από την εμφάνιση της πιθανότητας συμπτωμάτων τυπικών σοβαρής δηλητηρίασης. Ο θάνατος είναι πιθανός.

Κεφτριαξόνη: όταν τη χρειάζεστε?

Η κεφτριαξόνη χρησιμοποιείται στη θεραπεία κοιλιακών λοιμώξεων. Είναι χρήσιμο στη μόλυνση των οργάνων ΩΡΛ και της αναπνευστικής οδού. Το εργαλείο είναι καλό για μολυσματικές αλλοιώσεις μαλακών, οστών και αρθρικών ιστών, του δέρματος. Αντιβιοτικό χρήσιμο στην καταπολέμηση λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος.

Εάν διαγνωστεί βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα ή μηνιγγίτιδα, θα συνταγογραφηθεί επίσης Ceftriaxone. Η σύφιλη και το chancroid αντιμετωπίζονται με την ίδια θεραπεία. Βοηθά επίσης με τη βρολίωση που προκαλείται από κρότωνες, την απλή γονόρροια. Η κεφτριαξόνη θα βοηθήσει στη σαλμονέλλωση και στη σαλμονέλα και στον τυφοειδή πυρετό.

Η κεφτριαξόνη χρησιμοποιείται ως προφύλαξη για χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύφιλη

Η καταπολέμηση της σύφιλης σε οποιαδήποτε μορφή βασίζεται σε κεφάλαια που αναπτύχθηκαν με βάση την πενικιλίνη. Ωστόσο, μερικές φορές μια τέτοια θεραπεία είναι αναποτελεσματική. Για παράδειγμα, η ομάδα πενικιλίνης πρέπει να εγκαταλειφθεί λόγω της αλλεργίας στο Penicillium.

Εάν το Treponema pallidum ενήργησε ως προκλητικό, τότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε το Ceftriaxone, καθώς χαρακτηρίζεται από αυξημένη δραστηριότητα τρεπονιμοκτόνου, η οποία είναι ιδιαίτερα αισθητή με την ενδομυϊκή οδό χορήγησης του φαρμάκου.

Η κεφτριαξόνη είχε καλή απόδοση τόσο στα αρχικά στάδια της νόσου όσο και σε παλιές περιπτώσεις κατά τις οποίες αναπτύχθηκε νευροσύφιλη, με δευτερογενή ή λανθάνουσα σύφιλη.

Η τακτική θεραπείας επιλέγεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτή είναι 1 δόση την ημέρα για:

 • 5 ημέρες - για πρόληψη.
 • 10 ημέρες - με πρωτοπαθή Σύφιλη.
 • 21 ημέρες - με πρόωρη λανθάνουσα κατάσταση ή δευτερεύουσα.
 • 20 ημέρες - 1-2 g της ουσίας με μη κυκλοφορούσα νευροσυφίλη.
 • 21 ημέρες - ακολουθούμενο από ένα διάλειμμα 14 ημερών και μια πορεία 10 ημερών με νευροσυφίλη.

Πονόλαιμοι και ιγμορίτιδα

Η κεφτριαξόνη, αν και απαιτείται στον αγώνα για την υγεία του ρινοφάρυγγα, χρησιμοποιείται ελάχιστα για την αμυγδαλίτιδα και την παραρρινοκολπίτιδα, ειδικά όταν τα παιδιά υποβάλλονται σε θεραπεία. Το φάρμακο συνταγογραφείται όταν ένας πονόλαιμος περιπλέκεται από πύον, σοβαρή φλεγμονή..

Με ιγμορίτιδα, η σύνθεση συνταγογραφείται παραδοσιακά ταυτόχρονα με βλεννολυτικά, αγγειοσυσταλτικά και παρόμοια..

Στις περιγραφόμενες συνθήκες, η σύνθεση χορηγείται μέσω σταγονόμετρου ή ενδομυϊκά. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείτε την τελευταία μέθοδο. Δοσολογία - 0,5-1 g κάθε 24 ώρες για τουλάχιστον 1 εβδομάδα.

Περιορισμοί

Μια απόλυτη αντένδειξη για το διορισμό του Ceftriaxone είναι μια αλλεργία στα αντιβιοτικά της ομάδας κεφαλοσπορίνης, σε άλλα συστατικά του φαρμάκου.

Επίσης, μην χορηγείτε φάρμακα:

 • νεογέννητα με υπερβιλερυθριναιμία.
 • πρόωρα μωρά
 • έγκυος - σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη κατά το πρώτο τρίμηνο.
 • θηλάζουσες μητέρες. Εάν συνταγογραφηθεί αυτό το φάρμακο, το παιδί μεταφέρεται σε τεχνητή σίτιση.
 • με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια
 • με εντερίτιδα
 • ελκώδης ή άλλη κολίτιδα.

Οι επιδράσεις της κεφτριαξόνης

Η λήψη του Ceftriaxone προκαλεί μερικές φορές μια ποικιλία αλλεργικών αντιδράσεων. Υπήρξαν παράπονα για πονοκέφαλο και ζάλη. Σημειώθηκε η ολιγουλία και η παραβίαση της λειτουργίας του πεπτικού σωλήνα. Μπορεί να προκύψουν προβλήματα σχηματισμού αίματος..

Κατά την ένεση του φαρμάκου μέσω φλέβας, είναι αποδεκτή η φλεγμονή του τοιχώματος, πόνος κατά τη διάρκεια της πορείας του. Εάν εφαρμοστεί η ενδομυϊκή μέθοδος χορήγησης φαρμάκου, επιτρέπεται ο πόνος στην περιοχή παρακέντησης.

Σπουδαίος! Η λήψη του Ceftriaxone προκαλεί περιστασιακά μια αλλαγή στα εργαστηριακά δεδομένα.

Θεραπευτικό σχήμα

Συνήθως, η σκόνη αναμιγνύεται με αναισθητικό αμέσως πριν από τη χορήγηση. Η έτοιμη ανάρτηση μπορεί να αποθηκευτεί έως και 6 ώρες. Οι ενέσεις τοποθετούνται σε φλέβες ή μυϊκούς ιστούς..

Η ημερήσια δόση για άτομα άνω των 12 ετών ή, εάν το παιδί ζυγίζει περισσότερο από 50 kg, είναι 1-2 g. Σε περίπλοκες καταστάσεις, δώστε έως 5 g. Η σύνθεση χορηγείται μία φορά. Μπορείτε να δώσετε δύο φορές την ημέρα με ένα διάλειμμα 12 ωρών, αλλά στη συνέχεια ο απαραίτητος όγκος διαιρείται στο μισό. Πριν από χειρουργικές επεμβάσεις για προφύλαξη, χορηγούνται 0,5-1,5 ώρες πριν από το άνοιγμα 1-2 g αντιβιοτικού.

Για παιδιά κάτω των 14 ημερών, το φάρμακο χορηγείται 1 φορά την ημέρα. Η δόση υπολογίζεται ως 20-50 mg ανά 1 kg. Σε παιδιά κάτω των 12 ετών συνταγογραφείται δοσολογία, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος, αλλά υπολογίζονται με βάση τα 20-75 mg ανά χιλιόγραμμο.

Εάν ο συνταγογραφούμενος όγκος είναι μεγαλύτερος από 50 mg ανά kg, τότε το φάρμακο τροφοδοτείται σε φλέβα σε 30-40 λεπτά.

Η διάρκεια του μαθήματος καθορίζεται από την ασθένεια, καθώς και από τα χαρακτηριστικά της κλινικής εικόνας. 4 ημέρες είναι αρκετές για κάποιον, χρειάζονται 2 εβδομάδες για κάποιον.

Αναπαραγωγή

Το αντιβιοτικό παρασκευάζεται σε ενέσιμο νερό ή σε λιδοκαΐνη (1% ή 2%). Με μια υδατική λύση, οι χειρισμοί θα είναι πολύ ευαίσθητοι. Το νερό λαμβάνεται ως υποκατάστατο των αλλεργιών στη λιδοκαΐνη, καθώς και για ενδοφλέβιες εγχύσεις.

Η Νοβοκαΐνη επηρεάζει άσχημα τη δραστηριότητα της κεφτριαξόνης. Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το αραιωτικό, τότε προστίθενται 5 ml φαρμάκου για τον πόνο σε 1 g της σύνθεσης. Εάν υπάρχει λιγότερο υγρό, οι κρύσταλλοι διαλύονται εν μέρει και φράζουν τη βελόνα.

Για ενδομυϊκές ενέσεις, λαμβάνεται 1% λιδοκαΐνη με βάση την αναλογία:

 • 2 ml φαρμάκου για τον πόνο ανά 0,25 g ή 0,5 g ουσίας.
 • 3,6 ml αραιωτικού ανά 1 g προϊόντος.

Αυτό το φάρμακο για τον πόνο δεν χρησιμοποιείται για είσοδο στη φλέβα. Εάν πάρετε 2% λιδοκαΐνη, τότε 1 g αντιβιοτικού θα απαιτήσει 1,8 ml φαρμάκου για τον πόνο και ενέσιμο νερό. Εάν το Ceftriaxone χρειάζεται 0,25 g, τότε επαρκούν 0,9 ml του καθορισμένου διαλύματος.

Θα πρέπει να γνωρίζετε! Στην παιδιατρική, το μείγμα με το Novocaine σχεδόν δεν τοποθετείται, καθώς είναι πιθανό αναφυλακτικό σοκ. Η αναλγησία της λιδοκαΐνης στα παιδιά μπορεί να οδηγήσει σε σπασμούς και δυσλειτουργία του καρδιακού μυός. Επομένως, για μικρούς ασθενείς, το διάλυμα λαμβάνεται συχνά σε ενέσιμο νερό.

Εάν το φάρμακο πρέπει να ενεθεί σε φλέβα, τότε 1 g αναδεύεται σε 10 ml αποστειρωμένου απεσταγμένου νερού. Ο χειρισμός είναι μακρύς - η σύριγγα τεντώνεται για 2-4 λεπτά.

Για σταγονόμετρα, 2 g Ceftriaxone αναμιγνύονται με 40 ml δεξτρόζης (5% ή 10%), NaCl (0,9%) ή φρουκτόζης (5%). Η διαδικασία διαρκεί έως και 30 λεπτά.

Κτηνιατρική επιστήμη

Για τα κατοικίδια, ο όγκος υπολογίζεται ανάλογα με τη μάζα. Συνήθως λαμβάνετε 30-50 mg ανά 1 kg.

Για μικρά ζώα, συνήθως αγοράζουν 0,5 g αμπούλες. Για έναν τέτοιο όγκο, χρειάζεστε είτε 2 ml λιδοκαΐνης 1%, είτε 1 ml λιδοκαΐνης 2% και την ίδια ποσότητα νερού για ένεση. Το υγρό εγχύεται είτε στον μυϊκό ιστό είτε κάτω από το δέρμα.

Οι σκύλοι παρασκευάζονται για 1 g. Το μείγμα παρασκευάζεται από 2 ml Lidocaine 2% και παρόμοιο όγκο νερού για ένεση.

Σπουδαίος! Εάν το φάρμακο πρέπει να εγχυθεί σε φλέβα, χρησιμοποιείται καθετήρας και λαμβάνεται αποστειρωμένο απεσταγμένο νερό για διάλυση..

Αναλογικά

Ενέσεις

Κεφαζολίνη

Το Cefazolin είναι ένα αντιβιοτικό κεφαλοσπορίνης 1ης γενιάς. Πωλείται σε μορφή σκόνης. Έχει έντονο αντιβακτηριακό αποτέλεσμα. Ο χρόνος ημίσειας ζωής αποβολής είναι περίπου 1,5 ώρες. Το 85% του προκύπτοντος όγκου αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες του αίματος.

Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται στη θεραπεία της σύφιλης και της γονόρροιας, με φλεγμονή του προστάτη, των νεφρών και των λοιμώξεων της ουροδόχου κύστης. Το Cefazolin χορηγείται 2-4 φορές την ημέρα. Για ενήλικες, για 1 ένεση, απαιτείται 1 g ουσίας ανά 1 kg μάζας, για παιδιά - 20-40 mg.

Εάν το Cefazolin λαμβάνεται για προφυλακτικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, τότε εφαρμόζεται το σχήμα:

 • 1 g χορηγείται 30 λεπτά πριν από την επέμβαση.
 • 0,5-1 g - κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
 • 0,5-1 g - κάθε 6-8 ώρες την πρώτη ημέρα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνολική μάζα της ληφθείσας ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6 g.

Προσοχή! Η δοσολογία της κεφαζολίνης σε νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια προσαρμόζεται προς τα κάτω.

Κόστος - 35-40 ρούβλια.

Cefotaxime

Η κεφοταξίμη εγχέεται στον μυ. Η επικοινωνία με τις πρωτεΐνες του αίματος παρέχεται κατά περίπου 40%. Περίπου το ήμισυ του φαρμάκου που λαμβάνεται πηγαίνει με ούρα σε αμετάβλητη κατάσταση. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ίδιων περιπτώσεων με το Cefazolin, καθώς και για τη μηνιγγίτιδα, την περιτονίτιδα, τη σήψη, τη νόσο του Lyme..

Αυτή η σύνθεση αναστέλλει την παραγωγή βιταμίνης Κ, η οποία όταν συνδυάζεται με φάρμακα που μειώνουν τη συσσώρευση αιμοπεταλίων, προκαλεί μερικές φορές αιμορραγία.

Εάν το βάρος είναι μεγαλύτερο από 50 κιλά, δώστε 1-2 g Cefotaxime 2-6 φορές σε 1 ημέρα. Εάν είναι μικρότερο από 50 kg, τότε η δόση προσδιορίζεται με βάση 50-180 mcg ανά 1 kg.

Τιμή - 23,2-960 ρούβλια.

Χάπια και κάψουλες

Suprax

Το κύριο στοιχείο του Suprax είναι το cefexime. Συνδυάζεται με τις πρωτεΐνες του αίματος κατά περίπου 70%. Εάν είστε αλλεργικοί στην πενικιλίνη, υπάρχει παρόμοια αντίδραση στο cefexime.

Σπουδαίος! Η ασφάλεια του φαρμάκου έναντι πρόωρων και νεογέννητων μωρών δεν έχει τεκμηριωθεί.

Το Suprax είναι χρήσιμο στην καταπολέμηση λοιμωδών και φλεγμονωδών παθήσεων, για παράδειγμα, κυστίτιδα, ουρηθρίτιδα, απλή γονόρροια, φαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, μέση ωτίτιδα, βρογχίτιδα.

Το μάθημα διαρκεί 7-10 ημέρες. Το φάρμακο λαμβάνεται 1 φορά την ημέρα για 400 mg.

Το Suprax πωλείται σε 549-808 ρούβλια. Παράγεται επίσης ως ανάρτηση..

Κεφαλαξίνη

1 δισκίο ή κάψουλα κεφελαξίνης περιέχει 500 mg του δραστικού συστατικού. Η σύνθεση είναι καλή κατά των λοιμώξεων του δέρματος. Καταπολεμά τις λοιμώξεις των νεφρών και της ουροδόχου κύστης. Το Cefelaxin θα βοηθήσει στη θεραπεία κατά των λοιμώξεων των οργάνων ENT και του βρογχοπνευμονικού συστήματος. Προστατεύει τα οστά και τις αρθρώσεις από μολύνσεις..

Ξεκινώντας από την ηλικία των 10 ετών, δώστε 0,25-0,5 g Cefelaxin 4 φορές την ημέρα. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για 7-14 ημέρες. Εάν εντοπιστεί στρεπτόκοκκος λοίμωξη, τότε αντιμετωπίζονται τουλάχιστον 10 ημέρες.

Αναστολές

Εκτός από το Suprax, το Ceftriaxone διατίθεται σε εναιώρημα με τη μορφή Cephalexin. Η απαιτούμενη δοσολογία υπολογίζεται σύμφωνα με το βάρος του ασθενούς και τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Η κεφαλεξίνη χορηγείται 4-6 φορές την ημέρα. Μάθημα - 1-2 εβδομάδες.

Προσοχή! Η κεφαλεξίνη μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά μόνο μετά από 6 μήνες.

Κόστος - 70-81 ρούβλια.

Μαρτυρίες ασθενών

Η κεφτριαξόνη εγχύθηκε. Πονάει, αλλά ανεκτό. Αλλά ανάρρωσε γρήγορα. Υπήρξαν προβλήματα με τα έντερα. Απλά έπινα bifidobacteria.

Νικολάι, 55 ετών, Μόσχα

Η κεφτριαξόνη βοήθησε στην ομαλοποίηση της κατάστασης γρήγορα, αλλά οι ενέσεις είναι πολύ οδυνηρές, αν και χρησιμοποιούσαν παυσίπονα. Μετά από αυτά ένιωσα αδύναμη, ζάλη.

Τατιάνα, 33 ετών, Σταυρόπολη

Πρώτα έλαβε Ceftriaxone με στηθάγχη. Ήμουν έκπληκτος όταν έκαναν για πρώτη φορά ένα τεστ για αλλεργική αντίδραση. Είπαν ότι έλεγξαν τόσο το ίδιο το αντιβιοτικό όσο και το αραιωτικό. Δεν βρήκα δυσάρεστες συνέπειες.

Είναι κεφτριαξόνη πόσιμο στο εσωτερικό

Είναι κεφτριαξόνη πόσιμο αντί για ένεση

Το Cefriaxone διατίθεται σε μορφή σκόνης, η οποία διαλύεται και ενίεται. Είναι δυνατόν να πίνετε κεφραξόνη αντί να το τσιμπήσετε; Το Cefriaxone μπορεί να λαμβάνεται από το στόμα?

Η ίδια η κεφτριαξόνη, από όσο γνωρίζω, απελευθερώνεται μόνο σε φιαλίδια, σε μορφή σκόνης, για επακόλουθη αραίωση και ενδομυϊκή χορήγηση. Δεν θα συνιστούσα τη χρήση αυτής της σκόνης στο εσωτερικό. Τουλάχιστον δεν είναι γνωστό τι θα συμβεί σε αυτόν και σε τι θα μετατραπεί στο δρόμο στο γαστρεντερικό σωλήνα, επειδή οι κατασκευαστές δεν έλαβαν υπόψη την αντίδραση με οξέα και ένζυμα.

Αλλά υπάρχει ακόμα μια διέξοδος. Επιπλέον, οι ενέσεις είναι πολύ οδυνηρές και οι τοπικές επιπλοκές μπορεί να είναι εξαιρετικά δυσάρεστες. Δεδομένου ότι η κεφτριαξόνη είναι κεφαλοσπορίνη τρίτης γενιάς, μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως με άλλα φάρμακα της ίδιας ομάδας.

Για παράδειγμα, το cefixime είναι Suprax και Pantsef. cefpodoxime - Orelox, ceftibutene - Zedex. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει μια επιλογή, και σημαντική.

Για πολλά χρόνια αγωνίζεται ανεπιτυχώς με PROSTATITIS και POTENCY?

Επικεφαλής του Ινστιτούτου: «Θα εκπλαγείτε πόσο εύκολο είναι να θεραπεύσετε την προστατίτιδα λαμβάνοντας καθημερινά.

Το Cefotaxime είναι ένα αντιβιοτικό από την ομάδα των κεφαλοσπορινών. Το φάρμακο δρα σε ένα ευρύ φάσμα παθογόνων μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ότι είναι ιδιαίτερα δραστικό στην προστατίτιδα. Η δράση και η χημική φύση του φαρμάκου είναι παρόμοια με την κεφτριαξόνη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς και τα δύο φάρμακα αντιπροσωπεύουν αντιβιοτικά ίδιας γενιάς.

Για τη βελτίωση της ισχύος, οι αναγνώστες μας χρησιμοποιούν με επιτυχία το M-16. Βλέποντας τη δημοτικότητα αυτού του προϊόντος, αποφασίσαμε να το προσφέρουμε στην προσοχή σας.
Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Το Cefotaxime είναι το διεθνές όνομα, ή INN, ενός φαρμάκου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, υπάρχουν δομικά ανάλογα αυτού του φαρμάκου. Τα πιο κοινά εμπορικά ονόματα είναι Claforan, Cetax, Cefosin.

Το αντιβιοτικό διατίθεται υπό τη μορφή λευκής σκόνης που προορίζεται για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος. Σε αμπούλες, το Cefotaxime μπορεί να περιέχεται σε δόση 500 mg ή 1 g. Σε δισκία, αυτό το αντιβιοτικό, όπως το Ceftriaxone, δεν είναι διαθέσιμο. Σε δισκία, χρησιμοποιούνται τέτοια ανάλογα που χρησιμοποιούνται για προστατίτιδα, όπως Zedex, Suprex, Pantsef.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο μηχανισμός δράσης του φαρμάκου Cefotaxime οφείλεται στη διακοπή των ενζυμικών συστημάτων των παθογόνων μικροοργανισμών - παθογόνων της προστατίτιδας, που οδηγεί σε διακοπή των ζωτικών λειτουργιών τους και στη συνέχεια σε θάνατο. Η κεφοταξίμη (Claforan), η κεφτριαξόνη και άλλα ανάλογα έχουν προστατευτικό μηχανισμό για βακτηριακά ένζυμα που εξουδετερώνουν τη δράση του αντιβιοτικού. Αυτό είναι το αναμφισβήτητο πλεονέκτημα των φαρμάκων στη θεραπεία της προστατίτιδας και άλλων μολυσματικών ασθενειών του αναπαραγωγικού συστήματος στους άνδρες. Και οι κριτικές των ασθενών επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα.

Τι είναι δυνατό και τι όχι

Εξετάστε τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις με περισσότερες λεπτομέρειες. Οι ενδείξεις για το διορισμό του Cefotaxime, λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση των γιατρών, είναι οι εξής:

 1. Λοιμώξεις των οργάνων του αναπαραγωγικού συστήματος (προστατίτιδα, επιδιδυμίτιδα, ορχίτιδα).
 2. Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος.
 3. Αναπνευστικές λοιμώξεις.
 4. Λοιμώδεις ασθένειες των οργάνων ΩΡΛ.
 5. Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών ιστών.
 6. Λοιμώξεις οστών.
 7. Ενδοκαρδίτιδα.
 8. Σηψαιμία.
 9. Μηνιγγίτιδα.
 10. Για την πρόληψη μετεγχειρητικών επιπλοκών στη χειρουργική πρακτική.

Με την υψηλή του δράση, το αντιβιοτικό έχει επίσης αντενδείξεις. Η εμφάνιση και η σοβαρότητά τους εξαρτώνται άμεσα από τη δοσολογία, τη διάρκεια της θεραπείας, καθώς και από τα ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Υπάρχουν τέτοιες αντενδείξεις κατά τη χρήση του cefotaxime:

 1. Η παρουσία αλλεργιών σε οποιοδήποτε αντιβιοτικό από την ομάδα κεφαλοσπορινών και πενικιλλινών.
 2. Σοβαρή νόσος του εντέρου.
 3. Σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας του ήπατος και των νεφρών.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του εργαλείου είναι ότι το Klaforan και το Ceftriaxone μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παιδιά. Οι κριτικές δείχνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το φάρμακο είναι καλά ανεκτό. Ωστόσο, το Klaforan έχει πολλές παρενέργειες από διάφορα όργανα και συστήματα. Τις περισσότερες φορές, όταν παίρνετε ένα φάρμακο για τη θεραπεία της προστατίτιδας στους άνδρες, δυσπεπτικές διαταραχές, η εντερική δυσβολία είναι ενοχλητική.

Είναι επίσης δυνατή μια αλλεργική αντίδραση στη δραστική ουσία. Προκειμένου να αποφευχθούν παρενέργειες, το Claforan πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις.

Τρόπος εφαρμογής

Με προστατίτιδα, ενέσεις παραγώγων κεφαλοσπορίνης ενδείκνυνται για τη θεραπεία των σοβαρών μορφών της. Με μια ηπιότερη πορεία μόλυνσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δισκία. Οι ενέσεις μπορεί να είναι ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια στάγδην.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενέσεις με αντιβιοτικό είναι συχνά επώδυνες. Επομένως, μια αναισθητική λιδοκαΐνη προστίθεται στην αμπούλα με το διάλυμα του φαρμάκου. Η διάρκεια της θεραπείας για προστατίτιδα στους άνδρες είναι συνήθως τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Τώρα σκεφτείτε πώς να αναπαράγετε το Cefotaxime (Klaforan) ή το Ceftriaxone. Εάν, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις, έρχονται ενδοφλέβιες ενέσεις, τότε το αντιβιοτικό πρέπει να αραιωθεί με ειδικό ενέσιμο νερό. Για τη διάλυση 500 mg ή 1 g, χρησιμοποιούνται 4 ml νερού. Εάν πρέπει να στάξετε το φάρμακο, τότε το Klaforan ή το Ceftriaxone αραιώνεται σε ισοτονικό αλατούχο διάλυμα ή διάλυμα δεξτρόζης. Σε αυτήν την περίπτωση, η δοσολογία 1 g της δραστικής ουσίας απαιτεί 100 ml διαλύτη.

Το Claforan ή το Ceftriaxone χορηγείται ενδομυϊκά μετά από αραίωση με ενέσιμο νερό με την προσθήκη διαλύματος λιδοκαΐνης. Σε αυτήν την περίπτωση, μια δοσολογία 500 mg του φαρμάκου θα απαιτήσει 2 ml φαρμάκου για τον πόνο και 1 g - 4 ml. Οι κριτικές δείχνουν ότι με τη λιδοκαΐνη, η χορήγηση του φαρμάκου γίνεται λιγότερο επώδυνη. Θυμηθείτε ότι εάν η ένεση ενδείκνυται για παιδιά, τότε χωρίς λιδοκαΐνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αλλά θα ήταν καλύτερα να αλλάξετε εντελώς την ενδοφλέβια χορήγηση.

Μπορείτε να αγοράσετε Claforan και Ceftriaxone για τη θεραπεία της προστατίτιδας σε οποιοδήποτε φαρμακείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή σε διαφορετικά φαρμακεία μπορεί να ποικίλει, λόγω διαφορετικών δόσεων και εδαφικών διαφορών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την τιμή ενός αντιβιοτικού σε διάφορες εκδόσεις και για δημοφιλή ανάλογα στη φαρμακευτική αγορά.

Ceftriaxone - ένα σύγχρονο αντιβιοτικό

Η κεφτριαξόνη είναι ένα αντιβιοτικό της τρίτης γενιάς κεφαλοσπορινών. Ένα φάρμακο χρησιμοποιείται στην ιατρική πρακτική για την καταπολέμηση λοιμώξεων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στη σειρά κεφαλοσπορίνης. Το φάρμακο είναι σχετικά νέο, πολύ αποτελεσματικό και καλά ανεκτό..

Η σύνθεση του φαρμάκου

Το φάρμακο Ceftriaxone περιέχει στη σύνθεσή του τη δραστική ουσία με το ίδιο όνομα. Το κύριο συστατικό είναι ένα αντιβιοτικό κεφαλοσπορίνης. Επίσης, το φάρμακο αναφέρεται ως αντιβιοτικά βήτα-λακτάμης, δηλαδή εκείνα των οποίων το 7-ACC βασίζεται στη χημική δομή.

Σπουδαίος! Δεν υπάρχουν έκδοχα στο παρασκεύασμα. Η κύρια δραστική ουσία από μόνη της είναι μια λεπτή κρυσταλλική σκόνη, διαλυτή στο νερό.

Έντυπα κυκλοφορίας και κατασκευαστές

Η κεφτριαξόνη διατίθεται σε μορφή σκόνης για την παρασκευή διαλυμάτων. Το διάλυμα μπορεί να χορηγηθεί:

Η δοσολογία της δραστικής ουσίας μπορεί να είναι 0,25, 0,5, 1 ή 2 g.

Θυμάμαι! Η κεφτριαξόνη δεν διατίθεται με τη μορφή δισκίων ή σιροπιών για στοματική χορήγηση. Επίσης, δεν υπάρχουν μορφές αυτού του φαρμάκου που προορίζονται για εξωτερική χρήση!

Η απελευθέρωση του φαρμάκου στη φαρμακευτική αγορά πραγματοποιείται από την ινδική εταιρεία Shreya Life Science.

Θεραπευτικό αποτέλεσμα

Η κεφτριαξόνη δικαιολογείται εάν ο ασθενής πάσχει από λοίμωξη που προκαλείται από μικροοργανισμούς που είναι ευαίσθητοι στα αντιβιοτικά της κεφαλοσπορίνης. Είναι ενδιαφέρον ότι το φάρμακο είναι δραστικό τόσο κατά gram-θετικών όσο και κατά gram-αρνητικών βακτηρίων.

Τις περισσότερες φορές, το φάρμακο χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των σταφυλοκοκκικών και στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων. Σε σχέση με τους εντερόκοκκους, τον αιμόφιλο και έναν αριθμό άλλων αρνητικών κατά gram βακτηρίων, το φάρμακο δεν είναι αποτελεσματικό.

Η κεφτριαξόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της σύφιλης, συμπεριλαμβανομένης της δευτερογενούς.

Ενδείξεις, αντενδείξεις και παρενέργειες

Οδηγίες χρήσης Το Ceftriaxone παρέχει έναν πλήρη κατάλογο ενδείξεων για τη χρήση του φαρμάκου, αντενδείξεις και παρενέργειες.

Ενδείξεις (με ευαισθησία παθογόνων μικροοργανισμών)ΑντενδείξειςΠαρενέργειες
ΣήψηΥπερευαισθησία στις κεφαλοσπορίνεςΚνίδωση, εξάνθημα, κνησμός σπάνια βρογχόσπασμος, ηωσινοφιλία, αναφυλαξία
ΜηνιγγίτιδαΜειωμένη νεφρική λειτουργίαΝαυτία, έμετος, διάρροια
Lyme borreliosis μιας διάδοσης (τόσο πρώιμη όσο και όψιμη ασθένεια)Μη ειδική ελκώδης κολίτιδαΚοιλιακός πόνος, μειωμένη ηπατική λειτουργία, δυσλειτουργία γεύσης, δυσβολία
Διάφορες λοιμώξεις της κοιλιακής κοιλότητας, όπως περιτονίτιδα, λοιμώξεις της χολής, κ.λπ..Μειωμένη λειτουργία του ήπατοςΑναιμία, λευκοκυττάρωση, λευκοπενία, διαταραχές στο σύστημα πήξης του αίματος
Λοιμώδεις αλλοιώσεις οστών, αρθρώσεων, μαλακών ιστών, πληγώνΕντερίτιδα και κολίτιδα που προκαλείται από αντιβιοτικάΑνουρία, ολιγουρία ή μειωμένη νεφρική λειτουργία
Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, όργανα ΩΡΛ, ουροποιητική οδόςΠρόωρα και νεογέννητα μωρά με υπερφιλερυθριναιμίαΦλεβίτιδα, ο σχηματισμός οδυνηρών διηθημάτων στο σημείο της ένεσης
Λοιμώδεις διεργασίες σε ασθενείς με χαμηλή ανοσολογική κατάστασηΠονοκέφαλοι, ζάλη, ρινορραγίες
Γεννητικές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της γονόρροιας και της σύφιληςΚαντιντίαση, υπερμόλυνση

Σπουδαίος! Όλες οι αντενδείξεις, εκτός από την υπερευαισθησία στις κεφαλοσπορίνες, είναι σχετικές. Εάν είναι απαραίτητο, το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί..

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης Το Ceftriaxone είναι απλό να γίνει κατανοητό. Δείχνει τη συνιστώμενη δόση του φαρμάκου ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς και τη συγκεκριμένη ασθένεια, καθώς και την προτιμώμενη οδό χορήγησης.

Γενικές συστάσεις

Για ενδομυϊκή χορήγηση, συνιστάται αραίωση 1 g του φαρμάκου σε 3,5 ml διαλύματος 1% λιδοκαΐνης. Το προκύπτον μείγμα εγχέεται βαθιά στον γλουτιαίο μυ. Η κεφτριαξόνη στη λιδοκαΐνη δεν επιτρέπεται να χορηγείται ενδοφλεβίως!

Για ενδοφλέβια χορήγηση, 1 g του φαρμάκου αραιώνεται σε 10 ml νερού για ένεση. Η κεφτριαξόνη συνιστάται να χορηγείται αργά, για τουλάχιστον 2-4 λεπτά. Για την εκτέλεση της έγχυσης, χρησιμοποιούνται 2 g του φαρμάκου, αραιωμένα σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,9%. Μια εναλλακτική λύση έναντι του χλωριούχου νατρίου μπορεί να είναι 5% δεξτρόζη ή φρουκτόζη, 10% δεξτρόζη.

Θυμάμαι! Η κεφτριαξόνη και το αλκοόλ είναι κατηγορηματικά ασύμβατα!

Μετά τη χρήση του φαρμάκου, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στην οδήγηση, καθώς ένα αντιβιοτικό μπορεί να προκαλέσει ζάλη και πονοκεφάλους..

Συνιστώμενη δοσολογία και χορήγηση

 • Η συνιστώμενη ημερήσια δόση του φαρμάκου για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών είναι 1-2 g του φαρμάκου μία φορά σε 24 ώρες. Μια εναλλακτική λύση μπορεί να είναι ο διαχωρισμός μιας δόσης σε 2 (κάθε 12 ώρες) στα 0,5 ή 1 g, αντίστοιχα.
 • Εάν η λοίμωξη είναι σοβαρή ή προκαλείται από μια μέτρια ευαίσθητη μικροχλωρίδα, συνιστάται η αύξηση της ημερήσιας δόσης στα 4 g.
 • Για τη θεραπεία της γονόρροιας, 250 mg του φαρμάκου χρησιμοποιούνται μία φορά με ενδομυϊκή ένεση..
 • Σε σοβαρή νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η συγκέντρωση της κεφτριαξόνης στο αίμα.
 • Η διάρκεια της θεραπείας, ανάλογα με το παθογόνο, μπορεί να ποικίλει και να κυμαίνεται από 4 έως 14 ημέρες.

Κεφτριαξόνη για παιδιά

 1. Η κεφτριαξόνη για παιδιά μπορεί να συνταγογραφηθεί από οποιαδήποτε ηλικία. Συνιστάται στα νεογέννητα να υπολογίζουν τη δόση, εστιάζοντας στον κανόνα των 20-50 mg / kg / ημέρα. Λόγω της ανωριμότητας του ενζυμικού συστήματος, δεν συνιστάται υπέρβαση μιας δόσης 50 mg / kg.
 2. Για παιδιά από την παιδική ηλικία έως τα 12 χρόνια, επιλέγεται μια δόση με βάση τον κανόνα των 20-75 mg / kg. Εάν το βάρος του παιδιού υπερβαίνει τα 50 κιλά, μπορείτε να πάτε σε δόσεις ενηλίκων.

Θυμάμαι! Εάν σκοπεύετε να θεραπεύσετε ένα παιδί με Ceftriaxone σε δόση μεγαλύτερη από 50 mg / kg, η προτιμώμενη οδός χορήγησης είναι η ενδοφλέβια έγχυση για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Ανάλογα του φαρμάκου

Στη σύγχρονη φαρμακευτική αγορά, υπάρχουν ανάλογα του Ceftriaxone τόσο ως προς τη δραστική ουσία όσο και ως αποτέλεσμα..

Σύμφωνα με τη δραστική ουσία

Ανάλογα για τη δραστική ουσία περιλαμβάνουν:

 1. Το Rocefin είναι ένα ελβετικό φάρμακο.
 2. Lendacin - ένα φάρμακο που κατασκευάζεται στην Αυστρία.
 3. Azaran - Σερβικό ανάλογο της Ceftriaxone;
 4. Stericef - το ινδικό ανάλογο του αρχικού φαρμάκου κ.λπ..

Όλα αυτά τα φάρμακα έχουν Ceftriaxone στη σύνθεσή τους, έχουν τις ίδιες ενδείξεις, αντενδείξεις και παρενέργειες..

Ανάλογα με την επίδραση

Με ανάλογα της Ceftriaxone, όλα τα αντιβιοτικά με ευρύ φάσμα δράσης μπορούν να αποδοθούν. Για παράδειγμα:

 1. Η αμπικιλλίνη, διατίθεται σε μορφή δισκίων, ενέσιμα διαλύματα.
 2. Augmentin, το οποίο περιέχει εκτός από αμπικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ.
 3. Βενζυλοπενικιλίνη, που χαρακτηρίζεται επίσης από ένα ευρύ φάσμα δράσης.
 4. Biseptol που περιέχει συν-τριμοξαζόλη κ.λπ..

Επιλέγοντας ένα ανάλογο του Ceftriaxone ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να εστιάσετε στις συστάσεις ενός γιατρού. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ενός φαρμάκου με άλλο ανεξάρτητα.!

Κριτικές για το φάρμακο γιατρών και ασθενών

Η κεφτριαξόνη είναι δημοφιλής τόσο στους γιατρούς όσο και στους ασθενείς. Ο λόγος είναι απλός: το φάρμακο ανήκει στην τελευταία γενιά κεφαλοσπορινών, έχει καλή ανοχή, έντονη αποτελεσματικότητα έναντι παθογόνων μικροοργανισμών.

Μεταξύ των ελλείψεων του φαρμάκου, τόσο οι γιατροί όσο και οι ασθενείς σημειώνουν την πιθανότητα μόνο ένεσης, τη σχετική οδύνη των ενδομυϊκών ενέσεων.

Που να αγορασετε το Ceftriaxone?

Το φάρμακο ανήκει στην ομάδα συνταγογράφησης, όπως οποιοδήποτε αντιβιοτικό.

 • Η τιμή ενός μπουκαλιού με δόση 1 g μπορεί να είναι από 25 έως 30 ρούβλια.
 • Ένα μπουκάλι με δόση 2g κοστίζει έως 70 ρούβλια στα φαρμακεία.
 • Το κόστος των 50 φιαλών με δόση 1 g ανέρχεται σε 1000 ρούβλια.

Βίντεο σχετικά με τη λήψη του φαρμάκου

συμπεράσματα

Η κεφτριαξόνη είναι ένα αποτελεσματικό αντιβακτηριακό φάρμακο νέας γενιάς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών, εάν τη δοσολογία και τη συνταγή του θεράποντος ιατρού τηρούνται σαφώς.

Οδηγίες χρήσης Ceftriaxone Ceftriaxone

Ενδείξεις για τη χρήση προϊόντων με βάση την κεφτριαξόνη

Η χρήση αντιβιοτικών είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις όπου η λοίμωξη έχει αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα βακτηριακής βλάβης. Ορίστε το φάρμακο "Ceftriaxone" για διάφορες ασθένειες. Η οδηγία (αναλογικά, παρεμπιπτόντως, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία) σας επιτρέπει να βρείτε μια πλήρη λίστα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να συνταγογραφηθεί το καθορισμένο εργαλείο. Έτσι, οι γιατροί μπορούν να συστήσουν το φάρμακο "Ceftriaxone" για βακτηριακές λοιμώξεις:

- άνω και κάτω αναπνευστική οδός (συμπεριλαμβανομένου του αποστήματος των πνευμόνων, της πνευμονίας, του υπεζωκοτικού εμφυήματος),

- κοιλιακά όργανα (φλεγμονή της χολής και γαστρεντερικής οδού, περιτονίτιδα).

- αρθρώσεις, μαλακούς ιστούς, δέρμα και οστά ·

- ουροποιητικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας).

Συνταγογραφείται για σήψη, σύφιλη, γονόρροια, μπορρελίωση, τυφοειδή πυρετό, ενδοκαρδίτιδα, βακτηριακή μηνιγγίτιδα, σαλμονέλλωση. Επίσης, το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προφυλακτικό για την πρόληψη της ανάπτυξης λοιμώξεων κατά την μετεγχειρητική περίοδο..

Ανάλογα κεφτριαξόνης σε δισκία

Τα πιο συνηθισμένα φάρμακα για εσωτερική χρήση, παρόμοια με την κεφτριαξόνη, περιέχουν cefixime και κεφαλεξίνη. Τα υποκατάστατα κεφτριαξόνης διατίθενται με τη μορφή σκόνης για πόσιμα εναιωρήματα για παιδιά. Δεν χρειάζεται να προετοιμάσετε αποστειρωμένα διαλύματα και να κάνετε ένεση στα παιδιά, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία θεραπείας. Ωστόσο, τέτοιες μορφές του φαρμάκου συνιστώνται για τη θεραπεία ασθενειών ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας. Σε σοβαρές περιπτώσεις της νόσου, προτιμάται η θεραπεία με ενέσιμες μορφές του φαρμάκου..

Suprax

Η δραστική ουσία είναι 400 mg cefixime. Ο αριθμός των δισκίων στη συσκευασία είναι 6, 7 ή 10 τεμάχια, ανάλογα με τον κατασκευαστή και τη μορφή απελευθέρωσης του φαρμάκου. Οι διασπειρόμενες μορφές διευκολύνουν τη διαδικασία θεραπείας όταν υπάρχουν δυσκολίες κατάποσης μεγάλων καψουλών ή δισκίων.

Βιοδιαθεσιμότητα - έως και 50% ανεξάρτητα από την πρόσληψη τροφής και η υψηλότερη συγκέντρωση στον ορό αίματος δημιουργείται ταχύτερα κατά 50 λεπτά όταν λαμβάνεται μαζί με τροφή. Επικοινωνία με τις πρωτεΐνες του πλάσματος - 65%, περίπου το ήμισυ της δόσης που λαμβάνεται απεκκρίνεται από τα νεφρά στην αρχική τους μορφή, ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι 3-4 ώρες. Το φάρμακο αναστέλλει τη σύνθεση των μεμβρανών των κυτταρικών τοιχωμάτων του παθογόνου, δρα βακτηριοκτόνο.

Οι ενδείξεις χρήσης είναι παρόμοιες με το Ceftriaxone:

 • ωτίτιδα;
 • βρογχίτιδα;
 • ιγμορίτιδα;
 • φαρυγγίτιδα;
 • αμυγδαλίτιδα;
 • απλή γονόρροια.
 • λοιμώξεις των νεφρών και της ουροδόχου κύστης.

Το σχήμα είναι 400 mg μία φορά την ημέρα. Η διάρκεια της θεραπείας είναι 7-10 ημέρες. Για λοιμώξεις που προκαλούνται από στρεπτόκοκκο, η πορεία της θεραπείας είναι τουλάχιστον 10 ημέρες. Με απλή γονόρροια - εφάπαξ δόση 400 mg του φαρμάκου.

Κεφαλεξίνη

Ένα αποτελεσματικό υποκατάστατο της κεφτριαξόνης σε δισκία ή κάψουλες που περιέχουν 500 mg της δραστικής ουσίας, σε 10, 16 ή 20 τεμάχια σε 1 συσκευασία. Το φάρμακο διακόπτει επίσης το σχηματισμό κυτταρικών μεμβρανών βακτηριακών παραγόντων και εμποδίζει την αναπαραγωγή τους..

Όπως η Ceftriaxone, έχει σημαντικό φάσμα αντιμικροβιακής δραστηριότητας, επομένως χρησιμοποιείται με περισσότερες ενδείξεις:

 • λοιμώξεις ιστού και δέρματος
 • ασθένειες των νεφρών και της ουροδόχου κύστης
 • μολυσματικές βλάβες των οργάνων ΩΡΛ, βρογχοπνευμονικό σύστημα.
 • μολυσματικές ασθένειες των οστών και των αρθρώσεων.
 • ενήλικες και παιδιά από 10 ετών - 0,25-0,5 γραμμάρια 4 φορές την ημέρα.
 • η μέση διάρκεια της θεραπείας είναι 7-14 ημέρες.
 • θεραπεία ασθενειών που προκαλούνται από στρεπτοκοκκική λοίμωξη - τουλάχιστον 10 ημέρες.
 • το φάρμακο απαιτεί προσαρμογή της δόσης με μειωμένο νεφρικό QC.
 • ημερήσια δόση - 1-4 γραμμάρια.

Τα ανάλογα της κεφτριαξόνης σε δισκία και κάψουλες ενισχύουν την επίδραση των έμμεσων αντιπηκτικών και αυξάνουν την τοξικότητα των διουρητικών (φουροσεμίδη) στα νεφρά

Χρησιμοποιήστε με προσοχή

Αντενδείξεις και ειδικές πληροφορίες

Με προσοχή, αξίζει να τα χρησιμοποιήσετε για τη θεραπεία νεογέννητων μωρών με υπερφιλερυθριναιμία, νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια και πρόωρα μωρά. Επίσης, είναι προσεκτικοί σχετικά με τη συνταγογράφηση σε παιδιά που έχουν κολίτιδα ή εντερίτιδα που σχετίζεται με τη χρήση αντιβακτηριακών παραγόντων από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια της γαλουχίας

Είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του περιφερικού αίματος και να παρακολουθείτε τους νεφρικούς / ηπατικούς δείκτες εάν απαιτείται μακροχρόνια αντιβιοτική θεραπεία. Λέει λοιπόν οι οδηγίες χρήσης για το φάρμακο "Ceftriaxone"

Τα ανάλογα αυτού του εργαλείου πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται προσεκτικά.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε εκείνους τους ασθενείς που έχουν νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια. Πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τη συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα του αίματος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις με υπερηχογράφημα της χοληδόχου κύστης, παρατηρούνται διακοπές ρεύματος παρόμοια με θρόμβους της χολής. Αλλά μετά το τέλος της θεραπείας, εξαφανίζονται.

Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ όταν απαιτείται θεραπεία με Ceftriaxone ή ανάλογα. Ο συνδυασμός τους μπορεί να προκαλέσει κράμπες στην κοιλιά ή στο στομάχι, έμετο, ναυτία, χαμηλή αρτηριακή πίεση, δύσπνοια, ταχυκαρδία, πονοκέφαλο, έξαψη προσώπου.

Χρήση αναστολών

- κάτω και άνω αναπνευστική οδός (συμπεριλαμβανομένων αμυγδαλίτιδας, ιγμορίτιδας, φαρυγγίτιδας, ερυθρού πυρετού, βρογχίτιδας, πνευμονίας),

- ουροποιητικό σύστημα (περίπλοκες και απλές ασθένειες).

Συνιστάται επίσης για βακτηριακή γαστρεντερίτιδα και εντερίτιδα, μέση ωτίτιδα..

Το εναιώρημα λαμβάνεται με προσοχή σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις κεφαλοσπορίνες, αλλεργίες στην πενικιλλίνη, γαστρεντερικές παθήσεις, καθώς και νεφρική ανεπάρκεια. Μερικές φορές, ενώ παίρνουν αντιβιοτικά "Zedeks", "Iksim Lupine", "Pantsef" και άλλες κεφαλοσπορίνες με τη μορφή εναιωρήματος, οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν ναυτία, διάρροια, κοιλιακό άλγος, έμετο, πονοκέφαλο ή ζάλη

Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες και εξαφανίζονται γρήγορα μετά την απόσυρση του φαρμάκου.

Μερικές φορές, ενώ παίρνουν αντιβιοτικά "Zedeks", "Iksim Lupine", "Pantsef" και άλλες κεφαλοσπορίνες με τη μορφή εναιωρήματος, οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν ναυτία, διάρροια, κοιλιακό άλγος, έμετο, πονοκέφαλο ή ζάλη. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες και εξαφανίζονται γρήγορα μετά την απόσυρση του φαρμάκου..

Ανάλογα κεφτριαξόνης σε δισκία και εναιωρήματα

Τα υποκατάστατα μπορεί να είναι γενόσημα - φάρμακα με παρόμοια αρχή θεραπείας, την ίδια σύνθεση. Το κόστος τους είναι φθηνότερο, επειδή πωλούνται όταν λήξει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Τα ανάλογα κεφτριαξόνης σε δισκία χρησιμοποιούνται ευρέως. Τα πιο συνηθισμένα αντίγραφα περιέχουν cefixime ή κεφαλεξίνη. Τα ανάλογα κεφτριαξόνης για τη δραστική ουσία σε δισκία συνταγογραφούνται πιο συχνά, αυτή είναι η πιο βολική μορφή χορήγησης για ενήλικες. Συνήθως καταναλώνονται μετά τα γεύματα ή κατά τη διάρκεια των γευμάτων..

Για τα παιδιά, το πόσιμο εναιώρημα προτείνεται ως αντικατάσταση. Τα ανάλογα κεφτριαξόνης σε αμπούλες σπάνια συνταγογραφούνται. Αυτές οι μορφές συνιστώνται για τη θεραπεία παθολογιών μέτριας ή ήπιας σοβαρότητας. Σε περίπτωση περίπλοκης πορείας της νόσου, μην το κάνετε χωρίς ενέσεις.

Κεφαλεξίνη

Η κεφαλεξίνη είναι ένα αποτελεσματικό ανάλογο σε δισκία και κάψουλες. Η σύνθεση περιέχει 500 χιλιοστόγραμμα δραστικής ουσίας - κεφαλεξίνη, 10,16 ή 20 τεμάχια ανά συσκευασία. Το φάρμακο έχει την ίδια αρχή επιρροής, καταστρέφει τις βακτηριακές λοιμώξεις. Μεταξύ των ενδείξεων είναι η παθολογία του αναπνευστικού συστήματος, οι ασθένειες του δέρματος, τα νεφρά, το ουροποιητικό σύστημα, οι μολυσματικές αλλοιώσεις των οστών και των αρθρώσεων Τα χάπια συνταγογραφούνται για παιδιά από τη γέννηση, είναι καλά ανεκτά. Συχνά χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης.

Υπάρχουν πολύ λιγότερες αντενδείξεις, περιλαμβάνουν:

 • υπερευαισθησία στη σύνθεση.
 • Σε παιδιά κάτω των 3 ετών δεν πρέπει να χορηγούνται κάψουλες.

Τιμή - από 80 έως 94 ρούβλια. Ένα συνώνυμο φάρμακο είναι φθηνότερο, το αποτέλεσμα είναι ισχυρό.

Αμοξικάβ

Το ανάλογο κεφτριαξόνης Amoxiclav αναφέρεται σε αποτελεσματικούς αντιβακτηριακούς παράγοντες της ομάδας πενικιλλίνης. Ο μηχανισμός επιρροής είναι διαφορετικός. Τα ενεργά συστατικά είναι η αμοξικιλλίνη και το κλαβουλανικό οξύ. Ανατίθεται σε παιδιά από 2 μήνες.

Οι αντενδείξεις περιλαμβάνουν:

 • δυσανεξία στις πενικιλλίνες, τις κεφαλοσπορίνες
 • σοβαρές μορφές ηπατικής ανεπάρκειας
 • Λοιμώδης μονοπυρήνωση;
 • λεμφοκυτταρική λευχαιμία.

Μεταξύ των παρενεργειών είναι:

 • ναυτία
 • διάρροια;
 • πόνοι στο στομάχι
 • αλλεργικά δερματικά εξανθήματα
 • καντιντίαση;
 • ζάλη.

Σπάνια αναφυλακτικό σοκ, ηπατίτιδα. Το κόστος είναι από 112 έως 850 ρούβλια. Το Amoxiclav έχει ασθενέστερη επίδραση στους παθογόνους παράγοντες, πολλά βακτήρια έχουν αναπτύξει αντοχή στα συστατικά του. Μερικές φορές και τα δύο αντιβιοτικά συνταγογραφούνται παράλληλα, είναι συμβατά, αλληλοσυμπληρώνονται.

Αμοξικιλλίνη

Η αμοξικιλλίνη ανήκει στην ομάδα των πενικιλλίνων. Μπορεί να επιλεγεί ως αντικατάσταση μόνο με μια ήπια πορεία παθολογίας. Η αμοξικιλλίνη είναι πιο εύκολα ανεκτή από τους ασθενείς, ειδικά από τα παιδιά. Το δραστικό συστατικό είναι η αμοξικιλλίνη. Το υποκατάστατο διατίθεται σε διάφορες μορφές - δισκία, εναιωρήματα, κάψουλες, αυτό είναι το πλεονέκτημά του.

Η λίστα των αντενδείξεων είναι μικρή, περιλαμβάνουν:

 • υπερευαισθησία στη σειρά και τη σύνθεση κεφαλοσπορίνης.
 • Λοιμώδης μονοπυρήνωση;
 • λεμφοκυτταρική λευχαιμία.
 • ναυτία, έμετος, διάρροια
 • αλλεργία με τη μορφή δερματικών εξανθημάτων.
 • αϋπνία, ζάλη.

Χρησιμοποιείται στην παιδιατρική κατά τη γέννηση. Η διάρκεια της εισδοχής είναι από 5 έως 14 ημέρες. Η μέση τιμή είναι 540 ρούβλια. Το αντιβιοτικό έχει ένα ευρύτερο φάσμα επιρροής, ένα ισχυρό αντιβακτηριακό αποτέλεσμα.

Suprax

Το Suprax ανήκει στα αντιβακτηριακά φάρμακα 3ης γενιάς ορισμένων κεφαλοσπορινών, έχει ένα ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων. Το συνώνυμο φάρμακο παρουσιάζεται με τη μορφή μείγματος σκόνης και κόκκων για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος, καψουλών. Το κύριο στοιχείο της σύνθεσης είναι το cefixime. Χρησιμοποιείται ευρέως σε παθολογίες του αναπνευστικού τμήματος, δεν περιπλέκεται από λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και της γονόρροιας. Διάρκεια χορήγησης έως 2 εβδομάδες.

 • ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ;
 • ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα.
 • εξάνθημα κνίδωσης, κνησμός στο δέρμα, πυρετός
 • έμετος, διάρροια, μετεωρισμός, κοιλιακό άλγος
 • λευκοπενία
 • ημικρανίες, ζάλη.

Στην παιδιατρική, χρησιμοποιούνται ενέσεις από 6 μήνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θεραπεία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. Το κόστος είναι 650 ρούβλια κατά μέσο όρο. Το Suprax θεωρείται άξιος αντικαταστάτης, όχι κατώτερος σε φαρμακευτική δράση.

Αναλογικές ενέσεις κεφτριαξόνης

Τα ανάλογα της κεφτριαξόνης με τη μορφή ενέσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται για να επιτυγχάνεται ένα ταχύτερο και ισχυρότερο αποτέλεσμα. Μετά την εισαγωγή του φαρμάκου, τα συστατικά διεισδύουν στην κυκλοφορία του αίματος, αρχίζουν να δρουν, αναστέλλοντας τα βακτήρια και βελτιώνοντας τη γενική ευημερία. Παρακάτω είναι οι πιο αποτελεσματικές ενέσεις Ceftriaxone σε ενέσεις που είναι εύκολο να βρεθούν στα φαρμακεία.

Ροσφίν

Η Rocefin θεωρείται ένα δομικό υποκατάστατο, που κατασκευάζεται από την ελβετική φαρμακευτική εταιρεία. Το εισαγόμενο φάρμακο παρουσιάζεται σε αμπούλες, με το δραστικό στοιχείο - κεφτριαξόνη. Περιέχει επιπλέον 2% λιδοκαΐνη.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας αναπτύσσονται λιγότερο συχνά από ό, τι όταν χρησιμοποιείτε το κύριο αντιβιοτικό:

 • αλλεργικό εξάνθημα
 • ζάλη;
 • πόνοι στο στομάχι
 • ναυτία;
 • ημικρανία;
 • φλεβίτιδα.

Στην παιδιατρική, χρησιμοποιείται από 2 εβδομάδες. Οι αντενδείξεις με το κύριο φάρμακο είναι οι ίδιες:

 • αλλεργία στις κεφαλοσπορίνες, τις πενικιλίνες και τη σύνθεση.
 • ίκτερος, οξέωση.

Το κόστος ενός συνώνυμου φαρμάκου είναι υψηλό, είναι 450-600 ρούβλια ανά 1 φιάλη. Με τη δύναμη του θεραπευτικού αποτελέσματος, το Rocefin δεν είναι χειρότερο. Το μόνο αρνητικό είναι η υψηλή τιμή.

Κεφαζολίνη

Το Cefazolin ανήκει στην ομάδα κεφαλοσπορίνης 1ης γενιάς, έχει στενό φάσμα επιρροής. Παρουσιάζει το φάρμακο με τη μορφή σκόνης λυοφιλισμού, από την οποία παρασκευάζεται ένα ενέσιμο διάλυμα. Η δραστική ουσία είναι η κεφαζολίνη.

Δεν χρησιμοποιείται για κρυολογήματα, γρίπη, αμυγδαλίτιδα. Τα παιδιά ισχύουν από 1 μήνα. Η τιμή κυμαίνεται από 300 ρούβλια..

Μεταξύ των ανεπιθύμητων ενεργειών που σημειώθηκαν:

 • δερματικά εξανθήματα λόγω αλλεργιών.
 • ζάλη;
 • ημικρανία;
 • διάρροια;
 • λευκοπενία
 • εμετος
 • πόνος στο στομάχι.

Το συνώνυμο φάρμακο είναι λιγότερο ανθεκτικό σε gram-θετικούς και gram-αρνητικούς παράγοντες..

Cefotaxime

Το Cefotaxime είναι ένα αντιβακτηριακό φάρμακο για μια σειρά κεφαλοσπορινών 3ης γενιάς. Παρασκευάζεται με τη μορφή σκόνης για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος σε φιάλες των 0,5, 1 και 2 γραμμάρια. Το δραστικό συστατικό είναι η κεφοταξίμη. Το φάρμακο χορηγείται στάγδην, σε φλέβα, εκτόξευση ή ενδομυϊκά.

Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν:

 • αλλεργικές αντιδράσεις;
 • ναυτία
 • διάρροια;
 • πονοκέφαλο;
 • φλεβίτιδα;
 • αιμολυτική αναιμία.

Μεταξύ των αντενδείξεων είναι:

 • εγκυμοσύνη;
 • γαλουχιά;
 • δυσανεξία στη σύνθεση
 • εντεροκολίτιδα
 • Αιμορραγία.

Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 2,5 χρόνια. Η τιμή κυμαίνεται από 250 ρούβλια

Οι αντιβακτηριακοί παράγοντες δεν είναι ασφαλείς, η επιλογή τους πρέπει να προσεγγιστεί προσεκτικά. Μόνο ο γιατρός πρέπει να επιλέξει τι μπορεί να αντικαταστήσει το Ceftriaxone

Το να κάνετε αυτό μόνοι σας δεν αξίζει τον κόπο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος παρενεργειών, έλλειψη αποτελέσματος.

Προετοιμασίες για παιδιά

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ceftriaxone συνταγογραφείται ακόμη και για νεογέννητα παιδιά. Μπορεί να χορηγηθεί τόσο ενδομυϊκά όσο και ενδοφλεβίως (με μέθοδο εκτόξευσης ή στάγδην). Η δοσολογία πρέπει να επιλέγεται ξεχωριστά από τον γιατρό, ανάλογα με την ηλικία, το βάρος του ασθενούς και τη διάγνωση. Για ενήλικες, συνήθως είναι 1-2 g την ημέρα. Και για τα μωρά, η δόση ορίζεται με ρυθμό 20-80 mg δραστικής ουσίας ανά kg βάρους.

Αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η παρεντερική χορήγηση του φαρμάκου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει ένα υποκατάστατο, αντί για ενέσεις Ceftriaxone. Τα ανάλογα εναιωρήματος είναι επίσης κατάλληλα για τη θεραπεία ασθενειών του αναπνευστικού και του ουροποιητικού συστήματος. Η κύρια δραστική ουσία σε αυτά μπορεί να είναι το cefixime (Ixim Lupine, Suprax, Pantsef) ή το ceftibutene (Zedex).

Πολιτική τιμών

Ένα σετ ελβετικού φαρμάκου «Rocefin» με διαλύτη λιδοκαΐνης θα κοστίσει 550 ρούβλια. Ένα μπουκάλι "Azaran" σημαίνει στα φαρμακεία περίπου 277 ρούβλια, "Lendatsin" - 244 ρούβλια.

Φυσικά, το φάρμακο που απαιτείται για την καταπολέμηση της λοίμωξης πρέπει να συνταγογραφείται από γιατρό. Αλλά εάν θεραπεύεστε με δικά σας έξοδα και τα έξοδά σας για φάρμακα δεν καλύπτονται από ασφάλιση, τότε μπορείτε πάντα να συζητήσετε πιθανές επιλογές με έναν γιατρό και να επιλέξετε μια φθηνότερη επιλογή.

Οι κατασκευαστές εισαγόμενων αναλόγων ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν μόνο καθαρισμένη κεφτριαξόνη στην παραγωγή. Λόγω αυτού, τα φάρμακά τους είναι καλύτερα ανεκτά και πιο αποτελεσματικά. Το ίδιο ακολουθούν συχνά οι γιατροί που συνταγογραφούν πιο ακριβά φάρμακα που παρασκευάζονται με βάση την κεφτριαξόνη. Αλλά ο ασθενής μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του, να εμπιστευτεί τέτοιες δηλώσεις των κατασκευαστών ή να χρησιμοποιήσει την εγχώρια έκδοση του αντιβιοτικού τρίτης γενιάς, η τιμή του οποίου είναι αρκετά προσιτή.

Η κεφτριαξόνη είναι ένα ισχυρό αντιβιοτικό που ανήκει στη φαρμακολογική ομάδα των κεφαλοσπορινών. Το φάρμακο διατίθεται αποκλειστικά με τη μορφή σκόνης για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος και δεν έχει μορφές δισκίου. Τα ανάλογα κεφτριαξόνης για στοματική χορήγηση ανήκουν στην ίδια φαρμακολογική ομάδα και έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα.

Σχετικά με το φάρμακο

Το αντιβακτηριακό φάρμακο ανήκει σε έναν αριθμό κεφαλοσπορινών της 3ης γενιάς, έχει ένα ευρύ φάσμα δράσης. Χρησιμοποιείται συχνά για μολυσματικές ασθένειες της αναπνευστικής οδού. Η δραστική ουσία είναι η κεφτριαξόνη, σε ποσότητα 0,25 γραμμάρια σε 1 φιάλη. Διατίθεται μόνο σε μορφή σκόνης, από την οποία παρασκευάζεται ενέσιμο διάλυμα..

Μετά την εισαγωγή, είναι επιβλαβές για τους gram-θετικούς, gram-αρνητικούς, αερόβιους, αναερόβιους παράγοντες. Η απέκκριση εμφανίζεται με ούρα 65%, το υπόλοιπο - με κόπρανα και χολή. Αναθέστε σε μαθήματα, συνήθως από 5 έως 10 ημέρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος κατά την περιγεννητική περίοδο.

Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν:

 • προβλήματα στο πεπτικό σύστημα - διαταραχή των κοπράνων, μετεωρισμός, εντεροκολίτιδα.
 • αλλεργικές εκδηλώσεις με αυξημένη ευαισθησία στη σύνθεση με τη μορφή εξανθημάτων στο δέρμα.
 • γενική ευεξία - ζάλη, πυρετός, ημικρανίες, αναφυλακτικές αντιδράσεις.

Τα συνώνυμα ποικίλλουν σε τιμές, εφέ, βοηθητικά στοιχεία. Μερικά δρουν ακόμη καλύτερα από το κύριο φάρμακο. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με φθηνά ανάλογα..

Ανάλογα κεφτριαξόνης σε εναιώρημα

Η συντριπτική πλειονότητα των αντιβιοτικών σε δισκία διατίθεται επίσης σε μορφές κατάλληλες για τη θεραπεία παιδιών. Η συσκευασία περιέχει αυστηρά ελεγχόμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας. Το εναιώρημα που παρασκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες και την πρόσληψη του συνιστώμενου όγκου διασφαλίζει την απλότητα και την αποτελεσματικότητα της αντιβιοτικής θεραπείας.

Τα κύρια ανάλογα της κεφτριαξόνης με τη μορφή εναιωρημάτων:

Suprax

Η συσκευασία του παρασκευάσματος περιέχει κόκκους σε ποσότητα 30 γραμμαρίων για την παρασκευή 60 ml διαλύματος. Όταν αραιώνεται, σε 2 στάδια, προσθέστε 20 ml κρύου βρασμένου νερού, κάθε φορά που ανακινείτε προσεκτικά τη φιάλη για να διαλυθούν πλήρως οι κόκκοι του φαρμάκου. Αφού καθιερωθεί ο σχηματισμένος αφρός, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του προϊόντος φτάνει στο σημάδι που υποδεικνύεται στο πλάι της φιάλης. Προσθέστε νερό εάν είναι απαραίτητο.

Αποθηκεύστε το παρασκευασμένο εναιώρημα σε θερμοκρασία 15 έως 25 ° C για όχι περισσότερο από 2 εβδομάδες. Το προϊόν περιέχει 100 mg cefixime σε κάθε 5 ml, το σχήμα είναι παρόμοιο με έναν ενήλικα. Η δοσολογία υπολογίζεται με βάση το σωματικό βάρος του παιδιού και είναι 8 mg / kg βάρους. Η διάρκεια της θεραπείας είναι έως και 14 ημέρες. Με χαμηλή απόδοση, συνιστάται η αντικατάσταση της στοματικής μορφής του φαρμάκου έγκαιρα από το Ceftriaxone..

Κεφαλεξίνη

Το μπουκάλι του φαρμάκου περιέχει 40 γραμμάρια σκόνης με 5 g. τη δραστική ουσία για την παρασκευή 100 ml εναιωρήματος για παιδιά, σε 5 ml αραιωμένου παράγοντα - 250 mg κεφαλεξίνης. Η μέθοδος μαγειρέματος είναι παρόμοια..

Δοσολογία και χορήγηση:

 • η δόση υπολογίζεται ανάλογα με το σωματικό βάρος του παιδιού.
 • η δοσολογία είναι 25-100 mg / kg και εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κατάστασης.
 • συχνότητα λήψης - 4-6 φορές την ημέρα.
 • πορεία θεραπείας - 7-14 ημέρες.

Η πέψη είναι ανεξάρτητη από την πρόσληψη τροφής · το 95% του φαρμάκου απορροφάται γρήγορα από το πεπτικό σύστημα. Η θεραπευτική συγκέντρωση στον ορό διαρκεί 4-6 ώρες, τότε απαιτείται επαναλαμβανόμενη δόση για να διατηρηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Το φάρμακο έχει εγκριθεί για χρήση σε παιδιά από 6 μηνών.

Τα ανάλογα κεφτριαξόνης σε δισκία, κάψουλες και εναιωρήματα επιτρέπουν τη θεραπεία εξωτερικών ασθενών χωρίς την ανάγκη να ζητηθούν οι υπηρεσίες νοσοκόμων για άλλη ένεση. Ωστόσο, οι στοματικές μορφές έχουν συνήθως λιγότερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, επομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται νοσοκομειακή και παρεντερική θεραπεία.

Βρήκατε λάθος; Επιλέξτε το και πατήστε Ctrl + Enter

Τα ανάλογα κεφτριαξόνης σε εναιώρημα και άλλες μορφές συνταγογραφούνται όταν το αντιβιοτικό δεν έχει επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα ή έχουν εμφανιστεί παρενέργειες. Αξίζει να μάθετε πώς να αντικαταστήσετε το Ceftriaxone..