Κύριος

Κύστη

Κύστεις του προστάτη: τρέχουσα κατάσταση του προβλήματος

S.V. Popov, Ι.Ν. Orlov, A.M. Gulko, A.S. Peremyshlenko, P.V. Vyazovtsev, Ε.Α. Grin, Τ.Μ. Topuzov, V.B. Mikhin, A.V. Semenyuk, Τ.Α. Βαστσούκοβα

SPb GBUZ St. Luke Κλινικό Νοσοκομείο «Κέντρο Πόλης για Ενδοσκοπική Ουρολογία και Νέες Τεχνολογίες» Ρωσία, 195009, Αγία Πετρούπολη, ul. Χυτοσίδηρος, 46

Μια κύστη (κύστη) του προστάτη είναι ένα καλοήθη κοιλιακό νεόπλασμα γεμάτο με υγρό. Το CSW είναι επί του παρόντος μια σπάνια ασθένεια στους άντρες μεταξύ καλοήθων νεοπλασμάτων, ωστόσο, αυτή η παθολογία δεν μπορεί να αγνοηθεί, καθώς την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί αύξηση της συχνότητας εμφάνισής της..

Στο 95% των περιπτώσεων, το CSW δεν δίνει κλινική εικόνα και ανιχνεύεται με εξέταση ουρολογικής εξέτασης. Το 2016, ο Chen H.K. και Pemberton R. Στην εργασία τους, έδειξαν ότι σε έναν ασθενή με ήπιο σύμπτωμα συμπτωμάτων κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (LUTS), ανιχνεύθηκε κύστη 23x25x17 mm, με επίπεδο PSA 77 ng / ml [1].

Στο έργο των Nayyar R. et al. (2008) η εμφάνιση μέσης CSF είναι 1% σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με LUTS. Στατιστικά άλλων μορφών κύστεων δεν αναφέρονται στο έργο [2]. Το 2013, οι Vinod P. et al. διαπίστωσε ότι ο επιπολασμός της CSW στα νεογέννητα αγόρια είναι 4% και 1% μεταξύ των εξετασθέντων ασθενών που στράφηκαν σε ειδικούς για τη δυσουρία [3]. Σημειώνεται ότι εάν ο ασθενής έχει υποσπαδία, η συχνότητα εμφάνισης του ΚΠΣ αυξάνεται στο 11% και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει περινεϊκή μορφή - έως και 50% [4].

Σύμφωνα με τους Mehmet K. et al. (2015) τα τελευταία 10 χρόνια έχει σημειωθεί αύξηση της συχνότητας εμφάνισης CSW μεταξύ ουρολογικών ασθενειών σε 8,6%. Τα ίδια στατιστικά στοιχεία παρέχονται από τους Khalid A. και Raed Mohammed A. (2019), των οποίων οι δείκτες διαφέρουν ελαφρώς από τους τελευταίους κατά 0,6% κάτω [5].

Από τα παραπάνω δεδομένα μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι σε σχέση με τη βελτίωση και την ανάπτυξη μεθόδων απεικόνισης όπως CT και MRI, η συχνότητα ανίχνευσης του CSV έχει αυξηθεί, η οποία επί του παρόντος είναι 5-8,6%. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μεγαλύτερο ποσοστό επίπτωσης παθολογίας, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με την απουσία συμπτωμάτων και, ως αποτέλεσμα, τη μειωμένη κυκλοφορία του ασθενούς.

Διάφοροι παράγοντες μπορεί να είναι η αιτιολογία του CSW: επαναλαμβανόμενες φλεγμονώδεις ασθένειες του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος, χρόνια προστατίτιδα, επιδιδυμίτιδα, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και υπογονιμότητα [6]. Επίσης, η ατερία του εκσπερματικού αγωγού με σχετιζόμενη νεφρική πρασινογένεση μπορεί να είναι αιτιολογικός παράγοντας [7].

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Στο έργο των Nayyar R. et al. την ακόλουθη ταξινόμηση του CSW [2]:

 1. κύστη της μήτρας
 2. Κύστη αγωγού Mullerian;
 3. αιμορραγική κύστη του προστάτη
 4. κύστη υδάτιδας;
 5. κύστεις που σχετίζονται με προστατίτιδα.

Η Grégoire F. το 2017 επέκτεινε την ταξινόμηση του CSW στον ακόλουθο τύπο [8-12]:

 1. Παρεγχυματικές κύστεις: α. Διάμεσος; σι. Παραϊατρικό; ντο. Πλευρικός.
 2. Εξω-προστατικές κύστεις: α. Κύστη των σπερματικών κυστιδίων. σι. Κύστη των αγγείων deferens; ντο. Κύστη αγωγού Cooper.

Έχοντας μελετήσει την ταξινόμηση του CSW που διατίθεται στη βιβλιογραφία, προτείναμε την ακόλουθη ταξινόμηση για αυτήν τη νοσολογία:

 1. Κατά προέλευση:
  • 1.1. Εκ γενετής
  • 1.2. Επίκτητος.
 2. Κατά εντοπισμό:
  • 2.1. Ενδοπαραγχυματικό (σε σχέση με τη μεσαία γραμμή).
  • 2.1.1. Διάμεσος;
  • 2.1.2. Παραϊατρικό;
  • 2.1.3. Πλευρικός.
  • 2.2. Εξωπαρεγχυματικό;
  • 2.2.1. Κύστεις αγωγών Mueller;
  • 2.2.2. Κύστες της μητέρας;
  • 2.2.3. Κύστες των σπερματικών κυστιδίων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι περισσότερες κυστικές βλάβες του προστάτη είναι ασυμπτωματικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εκδηλωθούν με συμπτώματα όπως αποφρακτικά και / ή ερεθιστικά συμπτώματα, αιματοσπερμία, υποτροπιάζουσα επιδιδυμίτιδα, χρόνια προστατίτιδα, επώδυνη εκσπερμάτωση, μειωμένο όγκο σπέρματος, πολύ σπάνια - στειρότητα.

Με άλλα λόγια, η μεταβλητότητα των κλινικών εκδηλώσεων του ΚΠΣ είναι αρκετά μεγάλη και εξαρτάται από τρεις παράγοντες: μέγεθος, τοπογραφική και ανατομική σχέση και την παρουσία μολυσματικής βλάβης.

Nayyar R. et αϊ. διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα ΚΠΣ εντοπίζονται πλευρικά [2] και οι Tambo M. και Okegawa T. διαίρεσαν τη συχνότητα των συμπτωμάτων με βάση τις νοσολογικές μονάδες [13-18]:

 • αποφρακτικά συμπτώματα ούρησης - 40%
 • κατακράτηση ούρων - 33%
 • ΜΣΑΦ λοιμώξεις - 12%;
 • επώδυνη ούρηση - 9%
 • υπογονιμότητα - 6%.

Οι κυστικές αλλοιώσεις του προστάτη αδένα είναι δύσκολο να εργαστηριακή διάγνωση. Στις κλινικές παρατηρήσεις που παρουσιάστηκαν [2,5,6,7], η γενική ανάλυση ούρων και βιοχημικών εξετάσεων αίματος ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις εντός του ηλικιακού κανόνα, εκτός από την περίπτωση που περιγράφεται από τον Chen H.K. et αϊ. (2015), όπου το επίπεδο PSA του ασθενούς ήταν 77 ng / ml [1].

Για την επαλήθευση της διάγνωσης, πρέπει να εκχωρηθούν μέθοδοι διάγνωσης των οργάνων. Η κύρια επιλογή εμπίπτει στον εγκάρσιο υπέρηχο (TRUS), MRI σε λειτουργία T2.

Hamper U. et αϊ. (1990) Το TRUS πραγματοποιήθηκε για την αναγνώριση CSW σε 277 ασθενείς. Σε 22 άνδρες (7,9%), βρέθηκαν ένας ή περισσότεροι ενδοπροστατικοί κυστικοί σχηματισμοί, σε 11 ασθενείς βρέθηκε μία κυστική μάζα, σε 6 ασθενείς δύο και σε 5 ασθενείς τρεις ή περισσότερους. Το μέγεθος των κύστεων κυμαινόταν από 2 έως 30 mm [19]. Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει την υψηλή αποδοτικότητα και το ενημερωτικό περιεχόμενο του TRUS ως επιλογή μιας οργανικής διαγνωστικής μεθόδου για ύποπτους CSW.

McDermott V. et αϊ. (1995) παρουσίασαν τα αποτελέσματα διαφόρων επιλογών για την ανίχνευση κύστεων προστάτη και περιφερικών κύστεων με χρήση μαγνητικής τομογραφίας σε μια εικόνα με στάθμιση Τ2. Το έγγραφο παρουσιάζει επιλογές για τα αεροπλάνα για την απεικόνιση των κύστεων, τις τυπικές τοποθεσίες της τοποθεσίας τους, καθώς και μια χαρακτηριστική εικόνα στην εικόνα MR. Το ελάχιστο μέγεθος της ανιχνευθείσας κύστης ήταν 3x4x3 mm [7]. Αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η μαγνητική τομογραφία είναι μια απαραίτητη ερευνητική μέθοδος για τη διάγνωση και τη διάγνωση του ΚΠΣ..

Όπως μπορούμε να δούμε, προς το παρόν δεν υπάρχουν δυσκολίες στη διάγνωση του CSL. Ένα υποχρεωτικό ελάχιστο διαγνωστικό είναι η διάγνωση MR και η βιοψία TRUS, οπότε σε μερικές πολύ σπάνιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί διαφορική διάγνωση με μη επιθηλιακά κακοήθη νεοπλάσματα του προστάτη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι σύγχρονες μέθοδοι θεραπείας της CPG περιλαμβάνουν κυρίως τη χρήση χειρουργικών μεθόδων θεραπείας, όπως η διαδερμική εκτομή της κύστης, η λαπαροσκοπική αναρρόφηση, η μαρκαλιοποίηση, η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση είναι εξαιρετικά σπάνια.

Οι Zhang N. et al. (2011) στην εργασία τους περιέγραψαν μια μέθοδο για τη διαουρηθρική εκτομή της αψίδας των μικρών κύστεων του προστάτη που βρίσκονται κοντά στην ουρήθρα. Αυτή η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως λόγω της απλότητάς της, του χαμηλού αριθμού περιπτώσεων υποτροπής και μιας ελάχιστης περιόδου ανάκαμψης: η μέση διάρκεια της απομάκρυνσης των διαουρηθρικών κύστεων ήταν 39 λεπτά και ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 2,7 ημέρες. Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν σημαντική ανακούφιση από τα συμπτώματα χωρίς πρόωρες ή καθυστερημένες μετεγχειρητικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια της μέσης περιόδου παρακολούθησης 21 μηνών. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία στη θέση λιθοτομίας του ασθενούς. Με τη βοήθεια ενός κυστεοεκτοσκοπίου, η ίδια η κύστη απομακρύνεται και στη συνέχεια αναρροφάται το κυστικό υγρό. Το υπολειμματικό τοίχωμα της κύστης αποκόπτεται γύρω από την περιφέρεια για να αποφευχθεί αυθόρμητο κλείσιμο και υποτροπή [20,21].

Mehmet Κ. Et αϊ. (2015) περιγράφουν μια μέθοδο για την απομάκρυνση της κύστης χρησιμοποιώντας λέιζερ holmium. Η επέμβαση έχει παρόμοια ακολουθία όπως και με τη διαουρηθρική εκτομή της κύστης, με εξαίρεση το τελευταίο βήμα: μετά τον καθορισμό της πρόσβασης και της οπτικοποίησης της ίδιας της κύστης, χρησιμοποιείται ενέργεια λέιζερ για καλύτερο έλεγχο της εκτομής. Η χρήση αυτής της μεθόδου κατέστησε ευκολότερο και καλύτερο τον έλεγχο της αιμορραγίας και της εκτομής των ιστών. Δεν εντοπίστηκαν επιπλοκές κατά τη διάρκεια των περιόδων παρακολούθησης 3 και 6 μηνών. Ο πυελικός πόνος και η επώδυνη εκσπερμάτωση έχουν ανακουφιστεί [22].

Εάν ο CSF έχει μεγάλο όγκο, συμπιέζει παρακείμενα όργανα και ιστούς, είναι δύσκολο να προσπελαστεί για διαδερμική εκτομή, τότε η επιλογή της μεθόδου θεραπείας εξαρτάται από λαπαροσκοπική εκτομή της κύστης. Η λειτουργία εκτελείται με γενική αναισθησία, μια οπή 10 mm για το τηλεσκόπιο τοποθετείται 2-3 cm κάτω από τον ομφαλό, επιπλέον 2 θύρες των 5 mm τοποθετούνται υπό άμεση όραση για εργαλεία εργασίας και η τελευταία θύρα με διάμετρο 3 mm είναι εγκατεστημένη στο δεξιό λαγόνιο φωσφόρο για να λειτουργήσει ως συσπειρωτήρας για την ουροδόχο κύστη [23]. Αφού απεικονίσει την κύστη μετά την έναρξη της χειρουργικής επέμβασης, διαχωρίζεται προσεκτικά από γειτονικά όργανα και ιστούς, συνδέεται με σφιγκτήρα Hem-o-Lok και στη συνέχεια αποκόπτεται. Το τοίχωμα της κύστης πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς από τον προστάτη για να αποφευχθεί η υποτροπή. Η μέση διάρκεια της λαπαροσκοπικής απομάκρυνσης της κύστης είναι 118 λεπτά και η μέση διάρκεια της νοσηλείας είναι 4,5 ημέρες [24,25].

Με μικρό όγκο κύστης, απουσία συμπίεσης γειτονικών οργάνων, καθώς και άλλων ανεπιθύμητων παραγόντων, είναι δυνατή η αναρρόφηση της κύστης TRUS, αλλά αυτή η μέθοδος θεραπείας έχει μεγάλο ποσοστό υποτροπής και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. Το βασικό σημείο της θεραπείας με CPG είναι ότι δεν απαιτούνται ενεργές χειρουργικές επεμβάσεις σε όλες τις κύστες: εάν η κύστη δεν επηρεάζει τον κανονικό τρόπο ζωής, τη σεξουαλική ζωή ενός ατόμου, δεν υπάρχει επίδραση στη διούρηση και στην ούρηση γενικά, δεν υπάρχουν πόνοι και παράπονα σχετικά με τη γενική υγεία και εργαστηριακούς δείκτες εντός του κανόνα ηλικίας, συνιστάται αυτοί οι ασθενείς να παραμένουν υπό επίβλεψη [26,27].

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έτσι, η χειρουργική θεραπεία των κύστεων του προστάτη θα πρέπει να επιλέγεται αυστηρά μεμονωμένα και να προσφέρεται σε ασθενείς με επίμονα συμπτώματα, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες πιθανές αιτίες καταγγελιών είχαν αποκλειστεί ή ανθεκτικές σε προηγούμενη συντηρητική θεραπεία..

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Chen H.K., Pemberton R. Μια μεγάλη, καλοήθης προστατική κύστη παρουσιάζεται με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο αντιγόνου για τον προστάτη. Rep Case BMJ. 2016 doi: 10.1136 / bcr-2015-213381
 2. Nayyar R., Wadhwa P., Dogra P. N. Ενδοπροστατική κύστη μεσαίας γραμμής: Μια ασυνήθιστη αιτία συμπτωμάτων κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Ινδική J Urol. 2008; 24 (1): 109–111. Doi: 10.4103 / 0970-1591.38614;
 3. Priyadarshiat V. et al. Κύστη του προστάτη της μήτρας: Ένα κλινικό δίλημμα. APSP J Υπόθεση Rep. 2013; 4 (2): 16
 4. Coppens L., Bonnet P., Andrianne R., DE Leval J. Adult Mullerian duct or utricle cyst: κλινική σημασία και θεραπευτική αντιμετώπιση 65 περιστατικών. J Ουρόλ. 2002, 167: 1740-4.
 5. Al-Nasser Κ.Α., Almannie R.M. Νέα τεχνική για τη διαχείριση των προστάτη μεσαίας γραμμής προστατικών κύστεων που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού συστήματος: Αναφορά περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Διεθνές περιοδικό χειρουργικών αναφορών περίπτωσης. 2019 55: 107-111.
 6. Dik P., Lock T.M., Schrier B.P., Zeijlemaker B.Y., Boon Τ.Α. Διαουρηθρική μαρκαλιοποίηση μιας μέσης προστατικής κύστης σε ασθενείς με συμπτώματα που μοιάζουν με προστατίτιδα. J. Urol. 1996, 155: 1301-1304.
 7. McDermott V.G., Meakem T.J., Stolpen A.H., Schnall M.D. Προστατικές και περιπροστατικές κύστες: ευρήματα σχετικά με την απεικόνιση MR. Am J Radiol. 1995, 164 (1): 123-7.
 8. Ο Feutry G. καθόλου. Η προστάτη κύστη του προστάτη ως η πιο πιθανή αιτία σε μια περίπτωση επαναλαμβανόμενων επεισοδίων αιματοσπερμίας. Υπόθεση Rep Urol. 2017; 2017: 7502878.doi: 10.1155 / 2017/7502878
 9. Kumar P., Kapoor S., Nargund V. Haematospermia - μια συστηματική ανασκόπηση. Χρονικά του Βασιλικού Κολλεγίου Χειρουργών της Αγγλίας. 2006; 88 (4): 339–342. doi: 10.1308 / 003588406x114749.
 10. Akhter W., Khan F., Chinegwundoh F. Πρέπει να διερευνηθεί κάθε ασθενής με αιματοσπερμία; Μια κριτική κριτική. Κεντρική Ευρωπαϊκή Εφημερίδα Ουρολογίας. 2013, 66 (1): 79–82.
 11. Furuya S., Kato H. Μια κλινική οντότητα κυστικής διαστολής της μήτρας που σχετίζεται με αιμοσπερμία. Εφημερίδα Ουρολογίας. 2005, 174 (3): 1039–1042. doi: 10.1097 / 01.ju.0000169494.48968.aa.
 12. Furuya R., Furuya S., Kato H., Saitoh N., Takahash S., Tsukamoto T. Νέα ταξινόμηση των κύστεων του προστάτη μεσαίας γραμμής σε ενήλικες μέσω μελέτης αδιαφανοποίησης με υπερηχογράφημα και με έγχυση βαφής. BJU Int. 2008, 102: 475–478.
 13. Tambo M., Okegawa T., Nutahara K., Higashihara E. Προστατική κύστη που δημιουργείται γύρω από τον αυχένα της ουροδόχου κύστης-αιτία της απόφραξης της εξόδου της ουροδόχου κύστης: δύο αναφορές περιπτώσεων. Hinyokika Kiyo. 2007 Ιουν; 53 (6): 401-4.
 14. Nagano M, Kagawa H, Shimabukuro H, et αϊ.: Η κυστική νόσος που προκύπτει γύρω από την ουροδόχο κύστη προκαλεί δυσκολία στα ούρα. Nishinihon J Urol 1997; 59: 921-924.
 15. Kagawa Υ, Izaki Η, Okamoto Μ, et αϊ.: Κύστη κατακράτησης του προστάτη με κατακράτηση ούρων. Rinsho Hinyokika 199; 53: 443-445.
 16. Ninomiya I και Takigawa H: Κύστη κατακράτησης του προστάτη που προκαλεί κατακράτηση ούρων. Rinsho Hinyokika 58: 323-325, 2004
 17. Issa MM, Kalish J και Petros JA: Κλινικά χαρακτηριστικά και διαχείριση της πρόσθιας ενδοουρηθρικής προστατικής κύστης. Ουρολογία 199; 9 54: 923
 18. Zhu JP και Meyhoff HH: Προστατική κύστη: ένα συνηθισμένο αλλά σημαντικό εύρημα στην αρσενική ουρογεννητική δυσλειτουργία. Scand J Urol Nephrol 1995; 29: 345-349.
 19. Hamper U.M., Epstein J.I., Sheth S., Walsh P.C., Sanders R.C. Κυστικές βλάβες του προστάτη. Μια υπερηχογραφική-παθολογική συσχέτιση. J. Υπερηχογράφημα Med. 1990; 9: 395-402.
 20. Zhang H.H., Qi F., Wang J., Chen M.F., Li Z., Zu X.B. Μεσαίες προστατικές κύστεις που παρουσιάζουν χρόνια προστατίτιδα ή δευτερογενή στειρότητα και ελάχιστα επεμβατική θεραπεία: ενδοσκοπική ή λαπαροσκοπική προσέγγιση. Χειρουργός Επιστήμη 2011; 2: 285-289.
 21. E. M. McDougall, R. V. Clayman και W. T. Bowles, “Laparoscopic Excision of Müllerian Duct Remnant” Journal of Urology, 1972 (2): 482-484.
 22. Kilinc M. et al. Μεσαίας γραμμής προστάτης κύστης με χρήση λέιζερ Holmium. Υπόθεση Rep Urol. 2015; 2015: 797061.doi: 10.1155 / 2015/797061.
 23. Willetts I. E., Roberts J. P., MacKinnon A. E. Laparoscopic Excision of a Prostatic Utricle in a Child. Παιδιατρική Χειρουργική Διεθνής. 2003; 19 (7): 557-558. doi: 10.1007 / s00383-003-0993-6.
 24. E. B. Cornel, G. R. Dohle and E. J. Meuleman, Transurethral Deroofing of Midline Prostatic Cyst for Subfertile Men, Human Reproduction 1999 (9): 2297-2300. doi: 10.1093 / humrep / 14.9.2297
 25. J. H. Luo, W. Chen και J. J. Sun, «Laparoscopic Management of Müllerian Duct Subtants: 4 Cases Report and Review of the Literature», Journal of Andrology 2008 (6): 638-642.
 26. Nghiem H. T., Kellman G. M., Sandberg S. A., Craig B. M. Κυστικές βλάβες του προστάτη. Ακτινογραφίες. 1990; 10 (4): 635–650.
 27. Agha R.A., Fowler A.J., Saetta A., Barai I., Rajmohan S., Orgill D.P., για την ομάδα SCARE Η δήλωση SCARE: κατευθυντήριες οδηγίες για την αναφορά χειρουργικών περιπτώσεων βάσει συναίνεσης. Εντ J. Surg. 2016, 34: 180–186.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Experimental and Clinical Urology No. 4 2019, pp. 55-58

Κύστη του προστάτη

Μια κύστη προστάτη είναι μια ενθυλακωμένη κοίλη μάζα γεμάτη με υγρό που εντοπίζεται στον προστάτη. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, κάθε πέμπτος άντρας άνω των 40 ετών επηρεάζεται από αυτήν την παθολογία..

Αιτίες και παράγοντες κινδύνου

Οι συγγενείς κυστικοί σχηματισμοί συμβαίνουν παρουσία ορισμένων παραβιάσεων της ενδομήτριας ανάπτυξης. Οι επίκτητες κύστεις εμφανίζονται σε ένα πλήθος ασθενειών και αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο σώμα.

Οι άμεσες αιτίες των αποκτώμενων οντοτήτων είναι:

 • παραβίαση της εκροής έκκρισης που παράγεται από τον προστάτη
 • υπερβολική έκκριση.
 • μη προστατευμένη προστατίτιδα
 • όγκοι του προστάτη αδένα (καλοήθης υπερπλασία του προστάτη)
 • ακανόνιστη σεξουαλική ζωή
 • πολύ συχνή σεξουαλική επαφή
 • συχνή υποθερμία του σώματος
 • κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα
 • υπερβολική σωματική δραστηριότητα
 • συχνές καταστάσεις άγχους, υπερβολική εργασία, έλλειψη ύπνου
 • εργασία που σχετίζεται με τις επιδράσεις των κραδασμών στο σώμα.
 • υποσιτισμός;
 • τραυματισμοί των γεννητικών οργάνων
 • συμφόρηση στα πυελικά όργανα
 • χειρουργική επέμβαση προστάτη.

Ταξινόμηση των κυστικών σχηματισμών του προστάτη

Οι κυστικοί σχηματισμοί του προστάτη μπορεί να είναι συγγενείς και επίκτητοι, μολυσματικοί (συμπεριλαμβανομένου του παρασιτικού, το οποίο μπορεί να φτάσει σε μεγάλο μέγεθος) και μη μολυσματικοί, φλεγμονώδεις και μη φλεγμονώδεις, περίπλοκοι και απλοί.

Εκ γενετής

Οι συγγενείς σχηματισμοί σπάνια διαγιγνώσκονται και εμφανίζονται όταν ο αγωγός του αδένα εμποδίζεται κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ανάπτυξης. Αυτή η μορφή παθολογίας εντοπίζεται συχνά κατά τη διάγνωση για άλλο λόγο..

Τις περισσότερες φορές, οι συγγενείς κυστικοί σχηματισμοί καταγράφονται:

 • Κανάλι Mueller;
 • μήτρα του προστάτη;
 • σπερματικό κυστίδιο;
 • vas deferens.

Επίκτητος

Οι επίκτητες μορφές παθολογίας περιλαμβάνουν:

 • μικροί μικροί όγκοι με καλοήθη κυστική υπερπλασία του προστάτη.
 • κύστες κατακράτησης που αναπτύσσονται κατά τη διαστολή (διαστολή) των λοβών του αδένα στο πλαίσιο της επίκτητης απόφραξης των μικρών αγωγών του. Τις περισσότερες φορές εμφανίζεται στο περιφερειακό μέρος του αδένα, μπορεί να εντοπιστεί στην περιοχή του εσωτερικού ανοίγματος της ουρήθρας.

Σημάδια μιας κύστης του προστάτη

Μικροί κυστικοί σχηματισμοί που δεν συστέλλουν την ουρήθρα (τον προστάτη του) συνήθως δεν προκαλούν ανησυχία στον ασθενή.

Με μια συγγενή μορφή παθολογίας, ο ασθενής συχνά πηγαίνει στο γιατρό με την έναρξη μιας ενεργού σεξουαλικής ζωής, ενώ το μόνο σημάδι μπορεί να είναι η ανίχνευση μιας ακαθαρσίας αίματος στο σπέρμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρείται επίσης αιματουρία. Οι συγγενείς κύστεις, κατά κανόνα, εντοπίζονται στη βάση του αδένα, έχουν σχήμα σταγόνας ή άξονα. Το μέγεθος του συγγενούς νεοπλάσματος συνήθως δεν υπερβαίνει τα 4 cm.

Εάν εμφανιστεί κυστικός σχηματισμός στην περιοχή του εσωτερικού ανοίγματος της ουρήθρας, ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολία στην ούρηση. Τα συμπτώματα των μεγάλων κύστεων είναι από πολλές απόψεις παρόμοια με τα κλινικά σημάδια του αδενώματος του προστάτη.

Τα κύρια χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον πίνακα..

Συχνές παρορμήσεις, εξασθένιση της ροής, συχνή ούρηση τη νύχτα, ανάγκη για πίεση, κάψιμο και πόνος κατά τη διάρκεια της ούρησης, αίσθημα ελλιπούς εκκένωσης της ουροδόχου κύστης

Σεξουαλική δυσλειτουργία

Αποδυνάμωση της στύσης, δυσφορία κατά την εκσπερμάτωση, πρόωρη εκσπερμάτωση, ανικανότητα

Γενική φθορά

Αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος σε τιμές των εμπύρετων, ταχεία κόπωση, έλξη του πόνου στο περίνεο

Ποιος είναι ο κίνδυνος για τους άνδρες

Η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί με:

 • συμμετοχή στη μολυσματική διαδικασία ·
 • τραυματικές ρήξεις
 • διογκωμένες κύστες στο ορθό.
 • απόφραξη της ουρήθρας.

Στο πλαίσιο των κυστικών σχηματισμών, παρατηρούνται τα ακόλουθα:

 • προστατίτιδα;
 • πέτρες στον προστάτη?
 • απόστημα προστάτη;
 • ατροφία των γύρω ιστών.
 • παραμόρφωση των αιμοφόρων αγγείων που βρίσκονται δίπλα στο νεόπλασμα.
 • οξεία κατακράτηση ούρων και διάφορες άλλες επικίνδυνες παθολογίες.

Το αποτέλεσμα των κύστεων του προστάτη μπορεί να είναι η στειρότητα. Μια πυώδης κύστη μπορεί να σπάσει και να εξαπλώσει τη λοίμωξη σε άλλα όργανα και ιστούς..

Σπάνια κακοήθης σχηματισμός προστάτη.

Διαγνωστικά

Κατά την ψηλάφηση μέσω του ορθού, οι κύστεις μικρού μεγέθους συνήθως ορίζονται ως πυκνός στρογγυλεμένος σχηματισμός. Μπορεί να γεμίσει με ορώδες ή ορο-αιματηρό υγρό. Το περιεχόμενο της κυστικής κοιλότητας μπορεί να είναι άχρωμο, όταν εισέρχεται στο αίμα, γίνεται καφέ.

Για να κάνετε μια διάγνωση:

 • ψηφιακή ορθική εξέταση του προστάτη ·
 • υπερηχητικό υπερηχογράφημα (υπερηχογράφημα) του προστάτη
 • Η αξονική τομογραφία;

Για να διευκρινιστεί η διάγνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ούρων, εκσπερμάτισης, έκκρισης προστάτη.
 • παρακέντηση νεοπλάσματος ακολουθούμενη από εργαστηριακή εξέταση του περιεχομένου.

Με διαταραχές ούρησης, καταφύγετε στην ουροφλομετρία.

Θεραπεία των κύστεων του προστάτη

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν απαιτείται θεραπεία, ωστόσο, στον ασθενή παρουσιάζεται ιατρική παρακολούθηση προκειμένου να ελεγχθεί ο σχηματισμός, η τάση του να αυξάνεται, ο εξουδετέρωσης, η κακοήθεια. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι τακτικές εξετάσεις γιατρών για ασθενείς άνω των 40 ετών, καθώς σε αυτήν την ομάδα ατόμων κακοήθης εκφυλισμός της κύστης μπορεί να συμβεί αρκετά γρήγορα και ασυμπτωματικά..

Διαγράφω

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα και επιδεινωθεί η κατάσταση του ασθενούς, απαιτείται χειρουργική αφαίρεση του νεοπλάσματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε την κύστη με τις ακόλουθες μεθόδους:

 1. Διάτρηση της κοιλότητας με την επακόλουθη εισαγωγή ενός σκληρυντικού φαρμάκου σε αυτήν.
 2. Πυρήνωση λέιζερ με κύστες.
 3. Χειρουργική επέμβαση με τη μέθοδο κλειστού (διαδερμικά, εγκάρσια, περινεϊκά ή πρόσθια κοιλιακά τοιχώματα) ή ανοιχτή (λαπαροτομία).

Γενικές συστάσεις

 1. Η σωστή διατροφή (συνιστάται να συμπεριλάβετε περισσότερα λαχανικά, φρούτα, χόρτα στη διατροφή, να αποκλείσετε λιπαρά τρόφιμα, να μειώσετε την κατανάλωση κρέατος και προϊόντων κρέατος, να απορρίψετε το γρήγορο φαγητό, να μην κάνετε κατάχρηση καφέ).
 2. Αποφυγή σωματικής υπερφόρτωσης (ειδικά όταν η ουροδόχος κύστη είναι γεμάτη), διατηρώντας παράλληλα επαρκή σωματική δραστηριότητα για την εξάλειψη της στασιμότητας στη λεκάνη.
 3. Τακτική σεξουαλική ζωή με έναν σταθερό σύντροφο.
 4. Απόρριψη κακών συνηθειών.
 5. Αποφυγή υποθερμίας.

Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε έγκαιρα τυχόν ασθένειες του ουροποιητικού συστήματος, να υποβάλλονται τακτικά προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

βίντεο

Σας προσφέρουμε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο σχετικά με το θέμα του άρθρου.

Εκπαίδευση: 2004-2007 "Πρώτο Ιατρικό Κολέγιο Κίεβου" ειδικότητα "Διαγνωστικά εργαστηρίου".

Βρήκατε κάποιο λάθος στο κείμενο; Επιλέξτε το και πατήστε Ctrl + Enter.

Τα άτομα που έχουν συνηθίσει να παίρνουν πρωινό τακτικά είναι πολύ λιγότερο πιθανό να είναι παχύσαρκα..

Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ιατρικά σύνδρομα, όπως η εμμονή με αντικείμενα. 2.500 ξένα αντικείμενα βρέθηκαν στο στομάχι ενός ασθενούς που πάσχει από αυτή τη μανία.

Περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο δαπανούνται μόνο για φάρμακα αλλεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύετε ακόμα ότι θα βρεθεί ένας τρόπος για να νικήσετε τελικά τις αλλεργίες?

Ο 74χρονος Αυστραλός κάτοικος Τζέιμς Χάρισον έγινε αιμοδότης περίπου 1.000 φορές. Έχει έναν σπάνιο τύπο αίματος, τα αντισώματα του οποίου βοηθούν τα νεογέννητα με σοβαρή αναιμία να επιβιώσουν. Έτσι, ο Αυστραλός έσωσε περίπου δύο εκατομμύρια παιδιά.

Στο 5% των ασθενών, η αντικαταθλιπτική κλομιπραμίνη προκαλεί οργασμό..

Ακόμα κι αν η καρδιά ενός ατόμου δεν χτυπά, τότε μπορεί να ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως μας έδειξε ο Νορβηγός ψαράς Jan Revsdal. Ο «κινητήρας» του σταμάτησε για 4 ώρες αφού ο ψαράς χάθηκε και κοιμήθηκε στο χιόνι.

Όταν οι λάτρεις φιλούν, καθένας τους χάνει 6,4 kcal ανά λεπτό, αλλά ταυτόχρονα ανταλλάσσουν σχεδόν 300 είδη διαφορετικών βακτηρίων.

Με τακτικές επισκέψεις στο κρεβάτι μαυρίσματος, η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του δέρματος αυξάνεται κατά 60%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένας νόμος σύμφωνα με τον οποίο ο χειρουργός μπορεί να αρνηθεί την επέμβαση στον ασθενή εάν καπνίζει ή είναι υπέρβαρος. Ένα άτομο πρέπει να εγκαταλείψει τις κακές συνήθειες και, στη συνέχεια, ίσως, δεν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Εκατομμύρια βακτήρια γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν στο έντερο μας. Μπορούν να φανούν μόνο σε υψηλή μεγέθυνση, αλλά αν έρθουν μαζί θα χωρούσαν σε ένα κανονικό φλιτζάνι καφέ.

Καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής, ο μέσος άνθρωπος παράγει τουλάχιστον δύο μεγάλες δεξαμενές σάλιου.

Εάν χαμογελάτε μόνο δύο φορές την ημέρα, μπορείτε να μειώσετε την αρτηριακή πίεση και να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Για να πούμε ακόμη και τις πιο σύντομες και απλούστερες λέξεις, χρησιμοποιούμε 72 μυς.

Η υψηλότερη θερμοκρασία σώματος καταγράφηκε στο Willie Jones (ΗΠΑ), ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο με θερμοκρασία 46,5 ° C.

Πολλά φάρμακα κυκλοφόρησαν αρχικά ως ναρκωτικά. Η ηρωίνη, για παράδειγμα, κυκλοφόρησε αρχικά ως φάρμακο για το βήχα. Και η κοκαΐνη προτάθηκε από τους γιατρούς ως αναισθησία και ως μέσο αύξησης της αντοχής..

Στον σύγχρονο κόσμο, αναπτύσσονται ενεργά τεχνολογίες που πρέπει να κάνουν την ανθρώπινη ζωή ευκολότερη και καλύτερη. Τώρα, για να δείτε και να συνομιλήσετε με φίλους, δεν χρειάζεται.

Τι είναι επικίνδυνη κύστη του προστάτη στους άνδρες

Κυστικοί σχηματισμοί στον προστάτη - τι είναι αυτό

Με απλά λόγια, μια κύστη είναι μια κοιλότητα γεμάτη με υγρό. Η εμφάνιση μιας κύστης στον προστάτη δεν δείχνει πάντοτε παθολογία. Οι κοιλότητες μπορούν να σχηματιστούν ακόμη και σε ένα υγιές όργανο, αν και τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες.

Μετάφραση από τα ελληνικά, μια κύστη σημαίνει μια φούσκα, η οποία περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια την ανατομική δομή αυτού του σχηματισμού. Οι συγγενείς και οι επίκτητες κύστες αντιπροσωπεύουν περίπου το 50%. Οι ανωμαλίες διαφέρουν στον εντοπισμό και την αιτιολογία.

Λόγω αυτού που μπορεί να εμφανιστεί μια κύστη

Με την ηλικία, η πιθανότητα εμφάνισης παθολογικών αλλαγών αυξάνεται σημαντικά. Η κορυφή της νόσου εμφανίζεται σε ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών, αν και ανωμαλίες εμφανίζονται σε πολύ νεαρούς άνδρες, αφού φτάσουν στην αναπαραγωγική ηλικία.

Συμπτώματα και ταξινόμηση των κυστικών αλλαγών

Τα σημάδια της νόσου σχετίζονται με τη δυσλειτουργία και τη διεύρυνση του αδένα. Οι απλές κύστεις μικρού μεγέθους, κατά κανόνα, δεν εκδηλώνονται από συμπτώματα και ανιχνεύονται τυχαία, κατά την ψηλάφηση ή την εξέταση υπερήχων. Καθώς αυξάνεται η εκπαίδευση, εμφανίζονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

 • Διαταραχές ούρησης - η κοιλότητα σταδιακά μεγαλώνει, συνεχίζει να γεμίζει με υγρό. Ο αδένας περιβάλλεται από προστατική κάψουλα. Η αύξηση του νεοπλάσματος σε περιορισμένο χώρο οδηγεί σε συμπίεση της ουρήθρας. Ο άντρας αισθάνεται συχνή ώθηση στην τουαλέτα. Μπορεί να εμφανιστεί κράμπες κατά την ούρηση.
 • Επιδείνωση στύσης - συμβαίνει λόγω αλλαγής στη δομή του προστάτη. Διεξάγεται ο εκφυλισμός του αδενικού ιστού σε ουλώδη ιστό. Η ικανότητα του εσωτερικού οργάνου να επεξεργάζεται την τεστοστερόνη σε οιστρογόνα είναι μειωμένη. Το αποτέλεσμα της αλλαγής είναι η ανδρική αδυναμία. Σε σοβαρές περιπτώσεις, εμφανίζεται πλήρης στυτική δυσλειτουργία.
 • Πρόωρη εκσπερμάτωση - εμφανίζεται ένα σύμπτωμα με κύστη του σπερματοζωαρίσματος. Η κοιλότητα μεγαλώνει αργά. Τα σημάδια παραβιάσεων αυξάνονται σταδιακά. Οι ασθενείς έχουν επίσης παρατεταμένη σεξουαλική επαφή με την ικανότητα να επιτύχουν οργασμό χωρίς εκσπερμάτιση..
 • Πόνος - δυσφορία συνοδεύεται από σεξουαλικές σχέσεις και εκσπερμάτιση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπαυσης, η ταλαιπωρία εντοπίζεται στην οσφυϊκή περιοχή και το ορθό. Η κύστη του παραουρηθρικού χώρου του προστάτη προκαλεί σοβαρό πόνο κατά την ούρηση και την αφόδευση.

Μια κοινή εκδήλωση ασθενειών του προστάτη, ανεξάρτητα από την αιτιολογία των διαταραχών, είναι δυσουρικές και σεξουαλικές διαταραχές. Τα συμπτώματα είναι επίσης χαρακτηριστικά άλλων ασθενειών της ουρογεννητικής σφαίρας. Για τον προσδιορισμό των παθολογιών, απαιτείται διαφορική διάγνωση.

Στο ICD, 10 κυστικοί σχηματισμοί χωρίζονται σε διάφορες ομάδες ανάλογα με τον εντοπισμό και την προέλευση. Σύμφωνα με την ταξινόμηση, καθορίζονται οι ακόλουθοι τύποι ανωμαλιών:

 • Συγγενής ασθένεια - εμφανίζεται πάντα στο πλαίσιο των παθολογιών των καναλιών Müller, επομένως συχνά αποκαλείται "κύστη Müller". Η ασθένεια εμφανίζεται σε νεαρή ή ήδη καθυστερημένη αναπαραγωγική ηλικία, αν και ένας άνθρωπος από τη γέννηση έχει προϋποθέσεις για ανάπτυξη.
  Οι πλευρικές κύστες ανήκουν επίσης σε συγγενείς ανωμαλίες, αν και είναι πολύ λιγότερο συχνές. Ένα νεόπλασμα συνοδεύεται πάντα από ανωμαλίες στη δομή του όσχεου, του πέους και άλλων εσωτερικών οργάνων.
  Σύμφωνα με τη δομή του, η κύστη Müller του προστάτη έχει σχήμα σταγόνας και αποτελείται από έναν ξεχωριστό θάλαμο, που φτάνει σε μέγεθος 5 cm.
 • Επίκτητη κύστη ή κατακράτηση του προστάτη - βρίσκεται σε ηλικιωμένους άνδρες, σπάνια διαγιγνώσκεται πριν από την ηλικία των 50 ετών. Ο λόγος για την ανάπτυξη ουλών των σπερματικών αγωγών, ασβεστοποιήσεων. Η κύστη κατακράτησης στο παρέγχυμα του προστάτη αδένα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μόλυνση του οργάνου, ατροφία, σκλήρυνση ή ίνωση των ιστών.

Εκτός από την αιτιολογία, διακρίνονται διάφορες κατηγορίες νεοπλασμάτων ανάλογα με τον εντοπισμό:
 • Διάμεση κύστη - εμφανίζεται στο πλαίσιο της ατελούς εξαφάνισης και των ουλών των καναλιών Mueller. Εμφανίζεται σε νεαρούς άνδρες, συνήθως κάτω των 20 ετών.
 • Παραϊδιανές κύστες - λαμβάνουν χώρα στους πλευρικούς λοβούς του προστάτη κοντά στη διάμεση γραμμή. Οι επίκτητες και συγγενείς παθολογίες βρίσκονται εξίσου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης την βασική κύστη. Σε ποσοστιαία αναλογία, τα παραϊδιακά νεοπλάσματα είναι λιγότερο κοινά από τη διάμεση και την περιουρηθρική.
 • Πλευρική - επηρεάζει οποιοδήποτε μέρος του προστάτη, συχνά εξελίσσεται σε κακοήθη όγκο.

Υπάρχει μια ταξινόμηση σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων στην κοιλότητα που έχει εμφανιστεί. Πολλαπλές εστίες με septa βρίσκονται σε επίκτητα κυστικά νεοπλάσματα. Μια μοναχική ή μία μόνο κύστη διακρίνει συγγενείς ανωμαλίες. Η αιτιολογία και ο εντοπισμός επηρεάζουν τις εκδηλώσεις της νόσου: την ένταση και τη φύση των συμπτωμάτων. Ένας ουρολόγος θα συλλέξει ένα ιατρικό ιστορικό πριν από την εξέταση, το οποίο θα βοηθήσει στην ακριβή διάγνωση..

Cyst - είναι επικίνδυνο?

Ναι, η ασθένεια αποτελεί απειλή για τον ασθενή. Οι συνέπειες των κύστεων του προστάτη εξαρτώνται από:

 1. εντοπισμός
 2. βαθμός ανάπτυξης
 3. κακοήθης τάση.

Η κύστη του αγγείου deferens του προστάτη οδηγεί σε υπογονιμότητα. Η εκπαίδευση επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και τον όγκο της εκσπερμάτωσης και μειώνει τη βιωσιμότητα του σπέρματος. Με την επιτυχή θεραπεία και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, η γονιμότητα του ζευγαριού αποκαθίσταται σταδιακά. Σε σοβαρές περιπτώσεις, απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Οι κύστεις του προστάτη επηρεάζουν τη δραστικότητα, τη στειρότητα, τη στυτική λειτουργία και τη σεξουαλική ορμή. Φυσικά, παρατηρούνται αρνητικές εκδηλώσεις με ισχυρό πολλαπλασιασμό κοιλοτήτων, καθώς και με σχηματισμό σκληρωτικών ουλών.

Πολλές κύστεις προστάτη με εστίες ίνωσης οδηγούν σε στέγνωμα ιστού, μπορούν να εξαπλωθούν πέρα ​​από τα όρια της κάψουλας. Υπάρχει κίνδυνος ρήξης της κοιλότητας, και στη συνέχεια το εξίδρωμα χύνεται σε γειτονικά όργανα, οδηγώντας σε σοβαρή σήψη.

Ένας άλλος κίνδυνος σχετίζεται με την ικανότητα ενός όγκου να εκφυλιστεί σε κακοήθη. Για το λόγο αυτό, μια κύστη προστάτη τρυπάται, ειδικά εάν υπάρχει τάση μεγέθυνσης του αδένα σε μέγεθος.

Πώς μπορεί να αναγνωριστεί μια κύστη;

Θα χρειαστεί μια οργανική μελέτη. Απουσιάζουν τα τυπικά συμπτώματα των κύστεων του προστάτη. Δεν υπάρχει ένα ή περισσότερα σημάδια που να επιτρέπουν την ακριβή διάγνωση χωρίς τη χρήση οργάνων. Ωστόσο, με μια αρχική επίσκεψη σε έναν ουρολόγο, θα συλλεχθεί ιατρικό ιστορικό. Τα συμπτώματα μαζί με τα αποτελέσματα των δοκιμών παίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της παθολογίας..

Ταυτόχρονα με τη συλλογή ιατρικού ιστορικού, ο γιατρός θα συνταγογραφήσει μια σειρά ουρολογικών εξετάσεων και μελετών:

  Ψηφιακή ορθική εξέταση - ο κυστικός σχηματισμός στον αδένα του προστάτη είναι ψηλά ψηλά. Ο ουρολόγος θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τη θέση του όγκου, τα κατά προσέγγιση όρια του. Στην αφή, προσδιορίζεται μια κοιλότητα με το υγρό. Η ψηλάφηση δείχνει επίσης το φυσιολογικό μέγεθος του αδένα απουσία οποιωνδήποτε ανωμαλιών και ανωμαλιών..

 • Εξέταση με υπερήχους - Οι κύστεις TRUS θεωρούνται το χρυσό πρότυπο. Ο αισθητήρας μεταφέρεται στον αδένα μέσω του ορθού, το οποίο εξασφαλίζει μέγιστο περιεχόμενο πληροφοριών.
  Οι κύστεις υπερήχων πραγματοποιούνται μόνο εάν υπάρχουν αντενδείξεις για το TRUS: αιμορροΐδες, πρωκτίτιδα σε οξεία μορφή. Οι μονές υπερεχοϊκές εγκλείσεις δείχνουν την παρουσία ασβεστοποιήσεων και την πιθανή απειλή σχηματισμού κυστικών.
 • Οι μαγνητικές τομογραφίες παραμένουν η πιο ενημερωτική διαγνωστική μέθοδος. Οι μικροκύστες δεν είναι ορατές στα αποτελέσματα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, που δεν καθορίζονται από άλλες μεθόδους οργανολογικής εξέτασης.
  Υπάρχει η έννοια των αποδεκτών μεγεθών εκπαίδευσης. Εάν η κύστη είναι έως 6 mm, ο ασθενής δεν έχει αρνητικά συμπτώματα, μπορεί να μην απαιτείται θεραπεία. Αρκεί η παρακολούθηση της κατάστασης του άνδρα, που περνάει την εξέταση κάθε χρόνο.
 • Διατακτική αναρρόφηση της προστάτη κύστη υπό υπερηχογράφημα ακολουθούμενη από σκληροθεραπεία της προστάτη κύστης - πρέπει να εξεταστούν μεγάλες βλάβες για τη φύση τους. Η διαδικασία περιπλέκεται από το γεγονός ότι είναι αδύνατο να αποφευχθεί η έξοδος του εκκρίματος από την κοιλότητα, και επίσης, εάν είναι δυνατόν, χωρίς χειρουργική επέμβαση. Για το σκοπό αυτό, συνταγογραφούνται ταυτόχρονα παρακέντηση και σκληροθεραπεία της κύστης..
  Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, μια βελόνα συλλογής ιστών εισάγεται σε διάφορα μέρη της κοιλότητας. Στη συνέχεια, τα κύτταρα κύστης εξετάζονται για κακοήθη φύση. Αντί του συλλεγέντος εξιδρώματος, η καθαρή αιθανόλη εισάγεται σε κατά προσέγγιση αναλογία ⅓ του αντλούμενου υγρού. Η σκληροθεραπεία οδηγεί στο στέγνωμα της κυστικής κοιλότητας και στην απορρόφηση μιας καλοήθους κύστης.

 • Η ουρηθροσκόπηση είναι μια άλλη ερευνητική μέθοδος που δεν είναι δημοφιλής στους άνδρες λόγω δυσάρεστων αισθήσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ένα ενδοσκόπιο εισάγεται μέσω της ουρήθρας, με τη βοήθεια του οποίου εξετάζεται το κανάλι και οι γειτονικοί ιστοί. Η ουρηθροσκόπηση βοηθάει στον εντοπισμό μιας περιουρηθρικής κύστης στον προστάτη στους άνδρες. Καταφεύγουν σε αυτήν την τεχνική σπάνια..

 • Η ακριβής διάγνωση απαιτεί χρόνο και απαιτεί υλικούς πόρους. Μετά τον εντοπισμό ανωμαλιών, εντοπισμό της κοιλότητας και προσδιορισμό του βαθμού επιρροής της κύστης στη δομή και εξασθενημένη λειτουργία του προστάτη, συνταγογραφείται κατάλληλη θεραπεία.

  Πώς να αντιμετωπίσετε τον σχηματισμό κυστικού προστάτη

  Οι μικρές κοιλότητες, που παρατηρούνται σε μεμονωμένες εκδηλώσεις, δεν χρειάζονται θεραπεία και συνήθως υποχωρούν από μόνες τους, καθώς ο προστάτης αναρρώνει, μετά από μια μακρά φλεγμονώδη διαδικασία. Κυστικά συστατικά στον προστάτη αδένα άνω των 6 mm απαιτούν θεραπεία. Πριν από την ανάθεση μαθημάτων, ο ουρολόγος λαμβάνει υπόψη την ένταση των εκδηλώσεων σύμφωνα με τον πίνακα IPSS.

  Με βάση τα συμπτώματα και τα αποτελέσματα μιας οργανικής μελέτης, συνταγογραφούνται φάρμακα, χειρουργική επέμβαση και φυσιοθεραπεία.

  Φάρμακα για κύστεις

  Η πρώτη γραμμή θεραπείας περιλαμβάνει φάρμακα που στρέφονται κατά του καταλύτη για αλλαγές στη δομή και τη λειτουργικότητα των ιστών. Τα φάρμακα για τη θεραπεία των κύστεων του προστάτη στους άντρες θα είναι άχρηστα εάν συνεχιστεί η φλεγμονή σε οξεία ή χρόνια μορφή.

  Για την καταπολέμηση της προστατίτιδας διορίστε:

  1. αντιβιοτικά
  2. παυσίπονα ΜΣΑΦ και αντισπασμωδικά.
  3. φάρμακα που αποκαθιστούν την κανονική λειτουργία του προστάτη, που παρασκευάζονται με βάση ένζυμα ζωικής προέλευσης ·
  4. ορμόνες.

  Για την εξάλειψη των κυστικών εγκλεισμών στον προστάτη αδένα μικρού μεγέθους, αρκεί μια γενική θεραπευτική αγωγή. Τα ναρκωτικά έχουν θετική επίδραση στη μικροκυκλοφορία και τη σύνθεση των αδένων. Προτιμάται η θεραπεία του ορθικού υπόθετου. Με παρατεταμένη φλεγμονή, οι μορφές φαρμάκων σε δισκία είναι αναποτελεσματικές.

  Εάν η φαρμακευτική αγωγή της κύστης του προστάτη δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα, ενώ υπάρχει τάση για συνεχή πολλαπλασιασμό ή επίτευξη οριακών μεγεθών με επακόλουθη ασβεστοποίηση ιστών, συνταγογραφείται χειρουργική επέμβαση.

  Αφαίρεση κύστεων στον αδένα

  Η επέμβαση για την απομάκρυνση της κύστης πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από τη γενική κατάσταση του ασθενούς. Ο ουρολόγος καθορίζει πώς να απαλλαγούμε από μια κύστη με τη λιγότερη απώλεια της λειτουργίας του προστάτη. Στις σύγχρονες ουρολογικές συστάσεις, συνιστάται η χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνολογιών:

  • Αποστράγγιση κύστης - αυτή η μέθοδος αναφέρεται στη σκληροθεραπεία. Ισχύει αποκλειστικά για σχηματισμούς όγκου. Η ουσία της μεθόδου είναι ότι η κοιλότητα αντιμετωπίζεται με αιθανόλη, μετά την οποία συμβαίνει σκλήρυνση ιστού και ανεξάρτητη ξήρανση του όγκου. Είναι δυνατόν να απαλλαγούμε από μια κύστη με μια μέθοδο αποστράγγισης υπό την προϋπόθεση ότι η καλοήθης φύση της νόσου.
  • Η λαπαροσκόπηση είναι μια διαδικασία αποκοπής μέρους του προστάτη μέσω μικρών οπών έως 1,5 εκ. Η ενδοσκοπική αφαίρεση της κύστης είναι λιγότερο τραυματική. Ο ασθενής αναρρώνει γρήγορα, όλες οι λειτουργίες του προστάτη επιστρέφονται πλήρως. Η λαπαροσκόπηση συνιστάται για την ανάπτυξη αποστημάτων..
  • Laser Enucleation of Cysts (HoLEP) - χρησιμοποιείται για καλοήθη υπερπλασία. Χρησιμοποιείται στη σύνθετη θεραπεία του αδενώματος του προστάτη, με αύξηση του όγκου του αδένα έως και 80 cm³. Η θεραπεία με λέιζερ δεν συνιστάται για τη συσσώρευση πυώδους εξιδρώματος και την κακοήθη φύση του όγκου.


  Η χειρουργική επέμβαση συνταγογραφείται αποκλειστικά σύμφωνα με ενδείξεις όταν αποτύχει η μακροχρόνια φαρμακευτική θεραπεία και άλλες μέθοδοι θεραπείας.

  Φυσιοθεραπεία για κύστη

  Οι σύγχρονες μέθοδοι θεραπείας χρησιμοποιούν μια συνδυασμένη προσέγγιση. Μαζί με τη λήψη φαρμάκων, κατά την προεγχειρητική περίοδο και κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης του ασθενούς μετά από χειρουργική εκτομή ιστών, συνταγογραφούνται υποχρεωτικές διαδικασίες φυσιοθεραπείας. Δημοφιλείς μέθοδοι:

  1. μαγνητοθεραπεία
  2. ρεφλεξολογία;
  3. επεξεργασία με κενό, θερμότητα, υπερήχους.

  Χάρη στη φυσιοθεραπεία, ο κυστικός μετασχηματισμός των αγωγών του προστάτη αδένα σταματά. Με επαρκή θεραπεία, η κύστη μπορεί να υποχωρήσει χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Ένα άλλο πλεονέκτημα της φυσικοθεραπείας είναι ότι η επίδραση στον ιστό του αδένα κάνει τον προστάτη να λειτουργεί και να εκτελεί βασικές λειτουργίες. Μια φυσιολογική στύση αποκαθίσταται και η στασιμότητα σταδιακά εξαφανίζεται, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διάγνωση κύστεων του εκσπερματικού αγωγού του προστάτη. Μετά από αρκετές συνεδρίες, ο ασθενής σημειώνει μείωση του πόνου, η σεξουαλική επιθυμία εντείνεται.

  Κύστη - θεραπεία με λαϊκές θεραπείες

  Η σύγχρονη ιατρική κατανοεί τα οφέλη των μη συμβατικών τεχνικών. Σε μια συνδυασμένη προσέγγιση, εκτός από τα φάρμακα και τη φυσιοθεραπεία, υπάρχει ένας χώρος για θεραπεία με βότανα, αιθέρια έλαια. Σε περίπτωση προβλημάτων με τον προστάτη, ο γιατρός θα ορίσει σίγουρα ιατρικά ουρολογικά τέλη για τη διευκόλυνση της ούρησης και τη μείωση των συμπτωμάτων της νόσου.

  Τα βότανα είναι αποκλειστικά προφυλακτικά και επικουρικά. Οι εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετωπίζονται μόνο σε συνδυασμό με την επίσημη θεραπεία. Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία για κύστεις προστάτη με λαϊκές θεραπείες, θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τις υπάρχουσες αντενδείξεις.

  Δημοφιλείς συνταγές:

  • Ο χυμός κολλιτσίδας 300 ml αναμιγνύεται με ένα ποτήρι βότκα ή ισοδύναμα αραιωμένο ιατρικό αλκοόλ. Το βάμμα υπερασπίζεται 2 ημέρες. Πάρτε 1 κουταλάκι του γλυκού. πριν το φαγητό.
  • Με μια κύστη προστάτη, το γρασίδι θα βοηθήσει. Αναμιγνύεται, μαζί με σπόρους λιναριού, φύλλα σημύδας σε ίσες αναλογίες έως ότου γίνει ομοιογενές μείγμα. 3 κουταλιές της σούπας. μεγάλο συλλογή ρίχνουμε βραστό νερό και επιμένουμε σε θερμό για περίπου 2 ώρες. Πίνετε 100 γρ., 3 φορές την ημέρα.
  • Οι σπόροι των μαύρων κυμινοειδών κυμάτων αντιμετωπίζουν την προστατίτιδα και το αδένωμα Για θεραπεία, χρησιμοποιείται αιθέριο έλαιο, τρίβεται στην περιοχή του προστάτη. Τα οφέλη από τη λήψη μαύρου ελαίου κύμινου για την ενίσχυση της σεξουαλικής επιθυμίας και την αποκατάσταση της στύσης.

  Περιμένετε τα άμεσα αποτελέσματα που δεν αξίζουν τον κόπο. Η θεραπεία θα διαρκέσει πολύ. Με την επιφύλαξη στενής συνεργασίας με τον ουρολόγο, την εφαρμογή των συστάσεων του σχετικά με το συνδυασμό φαρμάκων, φυσιοθεραπείας και λαϊκών μεθόδων, μπορείτε να επιτύχετε μια σημαντική βελτίωση στην ευημερία..

  Κύστη του προστάτη: αιτίες, θεραπεία

  Η κύστη του προστάτη διαγιγνώσκεται συχνότερα σε άνδρες άνω των 50 ετών και αντιπροσωπεύει μια οριοθετημένη κοιλότητα γεμάτη με περιεκτικότητα σε υγρά.

  Κατά κανόνα, οι κύστεις στον προστάτη είναι καλοήθεις και σπάνια κακοήθεις. Άνδρες οποιασδήποτε ηλικίας είναι ευαίσθητοι στην παθολογία, αλλά υπάρχει συσχέτιση - όσο μεγαλύτερος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης κυστικού νεοπλάσματος.

  Τα συμπτώματα δεν είναι ειδικά · η διαρθρική ψηλάφηση του προστάτη δεν επιτρέπει τη διάγνωση..

  Για τη διάγνωση, το TRUSI χρησιμοποιείται συχνά (εγκάρσιο υπερηχογράφημα). Εάν υπάρχει υποψία κακοήθους διαδικασίας, πραγματοποιείται απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού για την εκτίμηση της αναλογίας της κύστης (όγκου) προς τους κοντινούς ιστούς.

  Τι είναι οι κύστες του προστάτη

  Υπάρχουν συγγενή και επίκτητα κυστικά νεοπλάσματα, αληθινά και ψευδή, φλεγμονώδης και μη φλεγμονώδης γένεση, περίπλοκη και χωρίς επιπλοκές.

  Οι συγγενείς κύστεις, με τη σειρά τους, χωρίζονται σε κύστες του προστάτη της μήτρας, του αγωγού Müller, του σπερματικού κυστιδίου, του αγγείου deferens.

  Η επίκτητη συμπεριφορά περιλαμβάνει καλοήθεις κυστικές υπερπλασίες, κύστες παρασιτικών και κατακράτησης, κύστεις των αγγείων deferens, απόστημα και κυστικό καρκίνο.

  Οι κύστεις του προστάτη διαγιγνώσκονται σε υπερηχογράφημα λόγω τυπικού εντοπισμού και χαρακτηριστικών περιγραμμάτων. Μερικές φορές πραγματοποιείται μια εγκάρσια βιοψία υπό καθοδήγηση υπερήχων για να καθοριστεί μια οριστική διάγνωση..

  Συγγενείς κύστεις

  Πιο συχνά, οι ουρολόγοι αντιμετωπίζουν κύστεις της μήτρας του προστάτη, η οποία εμφανίζεται λόγω της υπερβολικής έκτασης της. Η φόρμα είναι σε σχήμα αχλαδιού ή σε σχήμα δάκρυ, τα περιγράμματα είναι λεία. Δεν προεξέχουν πίσω από τη βάση του σπόρου. Αναρροφώντας το περιεχόμενο, λαμβάνεται κιτρινωπό υγρό χωρίς σπέρμα.

  Ο σχηματισμός της κύστης του αγωγού Mueller προκαλείται από την απουσία μείωσης (εξαφάνισης) του ίδιου του αγωγού κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης.

  Η κύστη του αγωγού Muller συνδέεται με τον σπερματικό φυματισμό, βοηθά στην τέντωμα της προστατικής κάψουλας, μπορεί να περιέχει ασβεστίου και συσσώρευση αλάτων.

  Οι συγγενείς κύστες των vas deferens και vas deferens σπάνια διαγιγνώσκονται, και στις περισσότερες περιπτώσεις, σε συνδυασμό με άλλες ανωμαλίες. Η αιτία ανάπτυξης - ατερέια - συγγενής απουσία φυσικής εξόδου.

  Κατά κανόνα, ο ασθενής πηγαίνει στη ρεσεψιόν με παράπονα μετά την έναρξη της ενεργού σεξουαλικής δραστηριότητας, μερικές φορές το μόνο σημάδι ασβεστοποιημένων κύστεων είναι η εμφάνιση αίματος στο σπέρμα. Τα νεοπλάσματα μπορεί να έχουν σχέση με την ουροδόχο κύστη, η οποία θα εκδηλωθεί ως αιματουρία. Ανενεργό περιεχόμενο σπέρματος.

  Απόκτηση κύστεων

  Καλοήθης κυστική υπερπλασία του προστάτη - ο σχηματισμός πολλών μικρών κύστεων στη μεταβατική ζώνη του προστάτη. Αυτό οδηγεί σε συμπίεση των κεντρικών και περιφερειακών περιοχών.

  Οι κύστεις του εκσπερματικού αγωγού κατά την υπερηχογραφική εξέταση δείχνουν την επέκταση του σπερματικού κυστιδίου στην προσβεβλημένη πλευρά.

  Οι περισσότερες από τις κύστεις του vas deferens συμβαίνουν λόγω της απόφραξής του. Συνήθως βρίσκονται στη θέση του αναμενόμενου περάσματος του vas deferens

  Οι κύστες κατακράτησης του προστάτη αναπτύσσονται λόγω διαστολής των αδενικών λοβών με επίκτητη απόφραξη μικρών αγωγών. Μπορούν να εμφανιστούν σε οποιονδήποτε τόπο του προστάτη αδένα, πιο συχνά στην περιφέρεια..

  Παρά το γεγονός ότι τα κακοήθη νεοπλάσματα στον προστάτη είναι κοινά - η κυστική μορφή του καρκίνου σπάνια αναπτύσσεται. Υπερηχογραφική διάγνωση κακοηθών κύστεων ακανόνιστου σχήματος, ετερογενών περιεχομένων, οπτικοποιεί υποηχητικές περιοχές - διεξάγει έρευνα σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη (αντιγόνο ειδικό προστάτη και εγκάρσια βιοψία του προστάτη).

  Τι συμβάλλει στο σχηματισμό κύστεων

  Προκαταρκτικοί παράγοντες για το σχηματισμό κύστεων:

  • ενισχυμένη έκκριση αδένων
  • καλοήθης υπερπλασία του προστάτη;
  • χρόνια προστατίτιδα με συχνές υποτροπές.
  • Καρκίνος;
  • τραυματισμοί των γεννητικών οργάνων
  • πέτρες του προστάτη
  • ίνωση του προστάτη;
  • συμφόρηση στα πυελικά όργανα (έλλειψη απαραίτητης κινητικής δραστηριότητας, κιρσούς της λεκάνης, ακανόνιστη σεξουαλική ζωή ή, αντίστροφα, σεξουαλικές υπερβολές (αυνανισμός, διακοπή της επαφής κ.λπ.).
  • χειρουργικές επεμβάσεις και χειρισμοί στον προστάτη.

  Τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τους κραδασμούς θεωρούνται επίσης παράγοντες κινδύνου..

  Συμπτώματα και σημάδια κύστης του προστάτη

  Οι μικρές κύστεις είναι πιο πιθανό να είναι ένα υπερηχογράφημα.

  Τα κλινικά συμπτώματα εξαρτώνται από τη θέση του σχηματισμού, το μέγεθός του, τις ταυτόχρονες ασθένειες του προστάτη.

  Εάν η κύστη έχει συμπιεστική επίδραση στην ουρήθρα, εμφανίζονται παράπονα που είναι χαρακτηριστικά παραβίασης της εκροής ούρων στο πλαίσιο της απόφραξης του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος:

  • αλλαγή στην ποιότητα της ροής των ούρων.
  • την ανάγκη για καταπόνηση κατά την ούρηση.
  • δυσφορία κατά τη διάρκεια της ούρησης.
  • αίσθημα ατελούς εκκένωσης της ουροδόχου κύστης.
  • πόνος κατά τη διάρκεια του σεξ, επιδεινωμένος με εκσπερμάτωση
  • οπισθοδρομική εκσπερμάτωση;
  • παραβίαση ισχύος
  • δυσφορία στο περίνεο
  • πυρετός χαμηλού βαθμού.

  Πώς να διαγνώσετε μια κύστη προστάτη

  Όταν συλλέγετε παράπονα και ψηλάφηση του προστάτη μέσω του ορθού, δεν είναι πάντα δυνατό να προτείνετε καν διάγνωση, για αυτό, ο σχηματισμός πρέπει να συνορεύει με το ορθικό τοίχωμα.

  Για να αποσαφηνιστεί η διάγνωση, πραγματοποιείται εξέταση υπερήχου με εγκάρσιο αισθητήρα.

  Κατά την εκτέλεση διαγνωστικών υπερήχων με εγκάρσια πρόσβαση, οι κύστες με διάμετρο μεγαλύτερη από 10 mm είναι καλύτερα ορατές, με μια φυσιολογική, διαδερμική εξέταση, είναι αδύνατο να διαγνωστούν μικροί σχηματισμοί.

  Η μαγνητική τομογραφία είναι μια πιο ενημερωτική μέθοδος, αλλά δεδομένου του υψηλού κόστους της, η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού χρησιμοποιείται μόνο εάν υπάρχει υποψία για καρκίνο του προστάτη..

  Μερικές φορές μπορεί να χρειαστείτε ουρηθροκυτοσκόπηση (περιουρηθρική κύστη του προστάτη) ή ουρηθρογραφία.

  Για παραβιάσεις της εκροής ούρων εκτελέστε ουροφλομετρία.

  Εργαστηριακή διάγνωση

  Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν αναμφίβολα την παρουσία κύστης στον προστάτη..

  Το μυστικό του προστάτη μπορεί να περιέχει ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν με πολλές ουρολογικές παθολογίες.

  Στη γενική ανάλυση των ούρων, κατά κανόνα, δεν υπάρχουν αλλαγές, η εξαίρεση είναι μια κύστη που επικοινωνεί με την κοιλότητα της ουροδόχου κύστης, στην οποία μπορεί να υπάρχει απόρριψη ούρων με αίμα.

  Ένα σπερματογράφημα θα βοηθήσει στην απάντηση στο ζήτημα της διατήρησης της γονιμότητας σε έναν άνδρα.

  Θεραπεία των κύστεων του προστάτη

  Μικρά νεοπλάσματα (έως 6-8 mm) παρατηρούνται δυναμικά: δίνουν αίμα μία φορά το χρόνο στο PSA και εκτελούν TRUS.

  Εάν υπάρχουν ενδείξεις για φλεγμονώδη διαδικασία κατά τη διάρκεια της εξέτασης, συνταγογραφείται αντιβακτηριακή, αντιφλεγμονώδης θεραπεία.

  Η φυσιοθεραπεία με κύστη προστάτη, ειδικά σε ηλικιωμένο ασθενή, δεν ενδείκνυται, καθώς μπορεί να προκαλέσει ενεργή ανάπτυξη.

  Για τον ίδιο λόγο, οι γιατροί συνιστούν την αποφυγή τοπικών φαρμάκων που μπορούν να βελτιώσουν τις μεταβολικές διεργασίες και την κυκλοφορία του αίματος στον αδένα..

  Χειρουργική κύστη προστάτη

  Με σημαντικά μεγέθη της κύστης, έντονη συμπίεση των ιστών και παράπονα που δεν εξασθενούν στο πλαίσιο της φαρμακευτικής θεραπείας, καταφεύγουν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Η επιλογή εξαρτάται από τη θέση του νεοπλάσματος, τον τύπο του (απλή κύστη ή σύμπλοκο, με χωρίσματα), το μέγεθος και την πιθανή βλάβη.

  Κατά κανόνα, στη σύγχρονη ουρολογία, μια κύστη προστάτη μπορεί να αφαιρεθεί με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, κάτι που σας επιτρέπει να μεγιστοποιήσετε τη λειτουργία του προστάτη.

  Οι κύστες συχνά συνοδεύουν την καλοήθη αδένα υπερπλασία, εδώ ανακαλύπτουν τι ακριβώς συμβάλλει στην ανάπτυξη συμπτωμάτων απόφραξης του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.

  Μπορεί να συνταγογραφηθεί άλφα αποκλειστής πριν αποφασίσει για χειρουργική επέμβαση..

  Η διάτρηση μιας απλής κύστης του προστάτη πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μια λεπτή βελόνα υπό τον έλεγχο υπερήχων. Το προκύπτον υγρό αναλύεται για άτυπα (καρκινικά) κύτταρα.

  Για να επιτευχθεί η κατάρρευση των τοιχωμάτων με επακόλουθες ουλές, εισάγεται μια ειδική λύση στην κοιλότητα του σχηματισμού - σκληρωτικό.

  Εάν η κύστη οδηγεί σε υποτροπή της χρόνιας φλεγμονώδους διαδικασίας, σημειώνεται η ανάπτυξη ή η εξάπλωσή της - η απομάκρυνση γίνεται διαρθρωτικά ή transurethrally.

  Η πυρηνική λέιζερ Cysts (HoLEP) πραγματοποιείται μόνο απουσία καρκίνου του προστάτη και απόστημα.

  Ορισμένες κλινικές πραγματοποιούν διαδερμική εκτομή (TUR).

  Ανεπιθύμητες ενέργειες μιας κύστης στον προστάτη

  Εάν δεν αντιμετωπιστεί, τότε σε έναν άνδρα μια κύστη στον προστάτη μπορεί να οδηγήσει στα ακόλουθα:

  • οξεία κατακράτηση ούρων
  • σκλήρωση;
  • απόστημα;
  • πέτρες του προστάτη
  • οξεία φλεγμονή
  • αγονία;
  • οπισθοδρομική εκσπερμάτωση;
  • ρήξη μιας κύστης με λοίμωξη
  • καρκίνος του προστάτη (σε σπάνιες περιπτώσεις κακοήθειας, αναπτύσσεται κυστικός καρκίνος του προστάτη).

  Δεν είναι πάντοτε δυνατή η πρόληψη της παθολογίας, αλλά με την απόρριψη κακών συνηθειών, ετήσιων ιατρικών εξετάσεων, έγκαιρης θεραπείας φλεγμονής, αποφυγής προκλητικών παραγόντων και πρόληψης ΣΜΝ, μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κύστης στον προστάτη.

  Mishina Victoria, ουρολόγος, ιατρικός παρατηρητής

  18.778 συνολικές προβολές, 7 προβολές σήμερα