Κύριος

Θεραπεία

Μικρολευκωματίνη / κρεατινίνη

Η μικρολευκωματινουρία θεωρείται ως η απέκκριση της λευκωματίνης στα ούρα έως 200 μg / ml, η οποία αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 20 έως 200 mg / l πρωινά ούρα. Η μικρολευκωματινουρία είναι ένα αρκετά πρώιμο διαγνωστικό σημάδι της ανάπτυξης διαβητικής νεφροπάθειας, η οποία προσδιορίζεται σε εργαστήριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ασθένεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή. Το επίπεδο της απέκκρισης της λευκωματίνης των ούρων καθορίζεται κυρίως από τη δομική και λειτουργική ακεραιότητα του σπειραματικού φίλτρου που διαχωρίζει τον σπειραματικό τριχοειδή αυλό από τον ουροποιητικό χώρο και το μέγεθος της ενδοκοιλιακής σπειραματικής πίεσης.
Η παρουσία μόνιμης μικρολευκωματινουρίας σε έναν ασθενή με διαβήτη είναι ένα προτέρημα της ανάπτυξης σοβαρής διαβητικής νεφροπάθειας τα επόμενα πέντε χρόνια. Η αναδυόμενη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια λόγω διαβητικής νεφροπάθειας είναι η κύρια αιτία θανάτου στα μισά άτομα με εξαρτώμενο από ινσουλίνη τύπο διαβήτη, τα πρώτα συμπτώματα των οποίων εκδηλώθηκαν στην παιδική ηλικία
Ενδείξεις για τους σκοπούς της ανάλυσης:

 • Διαβήτης;
 • αρτηριακή υπέρταση
 • παρακολούθηση μεταμόσχευσης νεφρού
 • σπειραματονεφρίτιδα.

Προετοιμασία για τη μελέτη: Τα ούρα πρέπει να συλλέγονται το πρωί σε ένα αποστειρωμένο δοχείο, αφού έχετε πραγματοποιήσει ενδελεχή τουαλέτα των γεννητικών οργάνων.
Υλικό έρευνας:
Μία μέση μερίδα των πρωινών ούρων σε όγκο 1 ml.
Μέθοδος ορισμού:
Ο προσδιορισμός του επιπέδου της μικρολευκωματίνης πραγματοποιείται με ανοσολογική μέθοδο..
Προσδιορισμός της συγκέντρωσης κρεατινίνης με βάση την αντίδραση Benedict / Behre.
Ο λόγος μικρολευκωματίνης / κρεατινίνης υπολογίζεται από τον αναλυτή DCA Vantage Siemens.
Χρόνος λήψης αποτελεσμάτων: εντός 20 λεπτών.

Μονάδες μέτρησης και συντελεστών μετατροπής: μικρολευκωματίνη - mg / l
μικρολευκωματίνη / κρεατινίνη mg / g ή mg / mol.

Έκκριση λευκωματίνης ούρων

Η συγκέντρωση της αλβουμίνης στα ούρα, mg / l

Στην πρωινή μερίδα, mcg / min

Αυξημένα επίπεδα μικρολευκωματίνης:

 • Αρτηριακή υπέρταση.
 • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
 • Φλεγμονώδης νεφρική νόσος.
 • Σπειραματονεφρίτιδα.
 • Σπειραματική νεφροπάθεια.
 • Απόρριψη μεταμόσχευσης νεφρού.
 • Διαβήτης

Αναλογία λευκωματίνης / κρεατινίνης σε μία μερίδα ούρων

Αναλογία λευκωματίνης / κρεατινινόνης σε μία μερίδα ούρων

1. Πλήρες όνομα της μελέτης:

Αλβουμίνη / κρεατινίνη - αναλογία μεμονωμένων ούρων

Λευκωματίνη / κρεατινίνη - ένα κάθε φορά. μερίδες

Δείκτης για την έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση της εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου

2. Όνομα του τμήματος:

3. Ο κωδικός έρευνας στον τιμοκατάλογο:

4. Μέθοδος έρευνας, αναλυτής:

 • Κινητικός χρωματομετρικός αναλυτής AU-480 αναλυτής "Beckman Coulter Inc." (Ιαπωνία)
 • Κινητικός χρωματομετρικός αναλυτής AU-680 αναλυτής "Beckman Coulter Inc." (Ιαπωνία)

5. Μονάδες συντελεστών μέτρησης και μετατροπής:

6. Τύπος βιοϋλικού:

 • Ενιαία μερίδα πρωινού ούρων

7. Τύπος δοκιμαστικού σωλήνα / δοχείου για βιοϋλικό:

8. Περιγραφή της μελέτης:

Η συγκέντρωση της αλβουμίνης και της κρεατινίνης σε ένα μόνο μέρος των ούρων, ακολουθούμενη από τον υπολογισμό της αναλογίας αλβουμίνης-κρεατινίνης (λευκωματινουρία σε ένα μόνο μέρος των ούρων), χρησιμοποιείται για την έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση της εξέλιξης χρόνιων νεφρικών παθήσεων. Ο προσδιορισμός του επιπέδου της απέκκρισης της λευκωματίνης στα ούρα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάγνωση, την αξιολόγηση της εξέλιξης και την παρακολούθηση της θεραπείας των νεφρικών παθήσεων. Ένα από τα πρώτα σημάδια βλάβης στα νεφρά είναι η επίμονη αλβουμινοουρία - απέκκριση λευκωματίνης στα ούρα στην περιοχή των 30-300 mg / ημέρα.

Η απέκκριση λευκωματίνης στα ούρα υπόκειται σε σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία σχετίζεται με τη σωματική δραστηριότητα, οπότε μία μόνο μέτρηση της λευκωματίνης σε ένα μόνο μέρος των ούρων δεν παρέχει αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό απέκκρισης. Ο κύριος δείκτης πρωτεϊνουρίας, συμπεριλαμβανομένης της αλβουμινοουρίας, είναι μια δοκιμασία πρωτεΐνης στα καθημερινά ούρα. Αυτή η μελέτη, ωστόσο, είναι δύσκολη λόγω της ανάγκης συλλογής ούρων εντός 24 ωρών και ανακριβειών που προκαλούνται μερικές φορές από ελλιπή συλλογή ούρων.

Για τη διάγνωση της λευκωματουρίας, προτείνεται η μέτρηση της συγκέντρωσης της λευκωματίνης σε ένα μόνο μέρος των ούρων και η προσαρμογή αυτής της τιμής για την κρεατινίνη, η οποία μετριέται επίσης σε αυτό το τμήμα των ούρων. Αυτή είναι η αναλογία αλβουμίνης-κρεατινίνης (Albumin-to-Creatinineratio, ACR). Στην ACR, η κρεατινίνη είναι ένα μέτρο της συγκέντρωσης των ούρων. Η χρήση κρεατινίνης σε αυτήν την αναλογία βασίζεται στην ίδια αρχή όπως στον υπολογισμό του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) - ένας σταθερός ρυθμός απέκκρισης κρεατινίνης. Επιβεβαιώθηκε ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης ACR είναι σχεδόν απολύτως συνεπή με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των καθημερινών ούρων. Δεδομένου του υψηλού περιεχομένου πληροφοριών και της ευκολίας εκτέλεσης του λόγου λευκωματίνης-κρεατινίνης, συνιστάται σήμερα ως το κύριο τεστ διαλογής για τη λευκωματουρία.

Η μικρολευκωματινουρία είναι μια επίμονη αύξηση στην απέκκριση λευκωματίνης, η οποία ανιχνεύεται σε 2 ή 3 εξετάσεις ούρων για 3-6 μήνες μετά τον αποκλεισμό παροδικών (που προκαλείται από πυρετό, λοίμωξη, έντονη σωματική άσκηση) και ορθοστατική πρωτεϊνουρία. Επομένως, για τη διάγνωση, απαιτούνται 2 ή περισσότερες εξετάσεις ACR.

Ο λόγος αλβουμίνης-κρεατινίνης χρησιμοποιείται όχι μόνο για τη διάγνωση, αλλά και για την αξιολόγηση της πρόγνωσης της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Το ACR είναι ένας ακόμη πιο σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας από τον βαθμό αλβουμινοουρίας που ανιχνεύεται με καθημερινή ανάλυση ούρων

9. Τιμές αναφοράς του κανόνα:

10. Ενδείξεις χρήσης:

 • Διαβήτης
 • Αρτηριακή υπέρταση
 • Σπειραματονεφρίτιδα
 • Πυελονεφρίτιδα
 • Νεφρωτικό σύνδρομο
 • Κληρονομική νεφρική νόσος

11. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων:

χρόνια νεφρική νόσο (CKD) χαμηλή μυϊκή μάζα

δεν είναι κλινικά σχετικό

12. Συντελεστές ισοπέδωσης:

Χαμηλή μυϊκή μάζα, χαρακτηριστικά διατροφής (προϊόντα κρέατος)

13. Παράγοντες μείωσης του επιπέδου:

14. Προθεσμία:

την ημέρα λήψης του βιοϋλικού έως τις 23:59

15. Κανόνες εκπαίδευσης:

Γενικοί κανόνες για τη συλλογή ούρων (δείτε τους κανόνες προετοιμασίας για εργαστηριακές εξετάσεις)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στον "Ερευνητικό οδηγό"

Ρυθμός κρεατινίνης ούρων - συσχέτιση με πιθανές ασθένειες

Η κρεατινίνη των ούρων είναι ένας από τους κύριους βιοχημικούς δείκτες για την παρακολούθηση της λειτουργίας των νεφρών. Με την κανονική λειτουργία αυτών των οργάνων, η ποσότητα του είναι σταθερή και εξαρτάται από τη μυϊκή μάζα. Οι διακυμάνσεις στο επίπεδο που προκαλούνται από μια αλλαγή στη διατροφή δεν υπερβαίνουν το 10%.

Τι σημαίνει η κρεατινίνη στα ούρα;

Η κρεατινίνη είναι ένα υποπροϊόν του μεταβολισμού των πρωτεϊνών που προκύπτει από τη μη ενζυματική διάσπαση της φωσφορικής κρεατίνης, που βρίσκεται κυρίως στον σκελετικό μυ. Εκτός από την ουρία, είναι ο κύριος άζωτος μεταβολίτης του μεταβολισμού των πρωτεϊνών, ο οποίος εκκρίνεται από τα νεφρά μέσω των ούρων. Δεν απορροφάται ξανά στο ουροποιητικό σύστημα.

Η κρεατινίνη των ούρων είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της λειτουργίας των νεφρών και, ιδιαίτερα, του ρυθμού σπειραματικής διήθησης. Εκτελεί βοηθητικό ρόλο κατά τη λήψη μετρήσεων της συγκέντρωσης άλλων ουσιών που προσδιορίζονται στα ούρα.

Τα επίπεδα κρεατινίνης μπορούν να αναλυθούν με βάση μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε τυχαία δείγματα (ιδανικά, πρωινά ούρα από τη μέση της ροής) και με βάση την καθημερινή συλλογή ούρων.

Με την καθημερινή συλλογή, το υλικό συλλέγεται σε ένα μεγάλο και αποστειρωμένο δοχείο εντός 24 ωρών. Το πρωί, τα πρώτα ούρα πρέπει να πέφτουν στην τουαλέτα και κάθε επόμενο μέρος σε ένα δοχείο. Στη συνέχεια αναμιγνύεται και λαμβάνεται δείγμα 30-50 ml για ανάλυση. Πριν δώσετε ούρα για έρευνα, συνιστάται να σταματήσετε να παίρνετε φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των μελετών και να ξεκουραστούν.

Τι καθορίζει το επίπεδο της κρεατινίνης στα ούρα;

Η ποσότητα κρεατινίνης που απεκκρίνεται καθημερινά από το σώμα είναι μια μεταβλητή και ατομική τιμή, από πολλές απόψεις εξαρτάται από το σωματικό βάρος και το φύλο του ατόμου. Για παράδειγμα, σε έναν λεπτό άνδρα, το επίπεδο της καθημερινής απέκκρισης της κρεατινίνης εκτιμάται σε περίπου 0,2 mmol / kg σωματικού βάρους και σε γυναίκες κάτω των 50 ετών - περίπου 0,15 mmol / kg σωματικού βάρους.

Τα επίπεδα κρεατινίνης στα ούρα θα είναι υψηλότερα σε άτομα που τρώνε μεγάλες ποσότητες μαγειρεμένου κρέατος και έχουν μυϊκή δομή σώματος..

Η κρεατινίνη των ούρων προσδιορίστηκε ως εξής:

 • για τους άνδρες - 1100-2000 mg / ημέρα ή 10-18 mmol / ημέρα
 • για γυναίκες - 800-1350 mg / ημέρα ή 7-12 mmol / ημέρα

Ο διαχωρισμός βάσει φύλου προκύπτει από την υπόθεση περισσότερης μυϊκής μάζας στους άνδρες.

Κρεατινίνη ούρων - νεφρική κάθαρση

Η καθημερινή απέκκριση κρεατινίνης με ούρα σάς επιτρέπει να υπολογίσετε τη λεγόμενη νεφρική κάθαρση. Αυτός είναι ο ορισμός του ρυθμού σπειραματικής διήθησης. Αυτός είναι ένας παράγοντας στον καθαρισμό πλάσματος, δηλ. ο αριθμός των χιλιοστόλιτρων πλάσματος που καθαρίστηκε από αυτήν την ένωση εντός 1 λεπτού, εκφρασμένος σε ml / min.

Ο προσδιορισμός της κάθαρσης κρεατινίνης πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • δειγματοληψία αίματος και προσδιορισμός της συγκέντρωσης κρεατινίνης στον ορό
 • μέτρηση του ημερήσιου όγκου των ούρων και δειγματοληψία για τον προσδιορισμό των επιπέδων κρεατινίνης
 • συγκέντρωση κρεατινίνης στα ούρα
 • υπολογισμός της κάθαρσης κρεατινίνης χρησιμοποιώντας τον τύπο, όπου το U είναι η συγκέντρωση της ουσίας στα ούρα (mg / dl), το S είναι η συγκέντρωση αυτής της ουσίας στον ορό του αίματος (mg / dl) και το V είναι ο όγκος των ούρων που εκκρίνεται εντός 1 λεπτού, υπολογιζόμενος με βάση από τα συνολικά ούρα που συλλέχθηκαν σε 24 ώρες.

Ενδείξεις για έλεγχο κρεατινίνης ούρων

Μια μελέτη της κρεατινίνης στα ούρα πρέπει να διεξαχθεί από τα ακόλουθα άτομα: ηλικιωμένοι, με νεφρικά προβλήματα, μυϊκές παθήσεις, με ξαφνική αύξηση της μυϊκής μάζας, λιμοκτονία ή υποσιτισμό.

Κρεατινίνη ούρων - Αιτίες λανθασμένων αποτελεσμάτων

Μπορεί να οφείλονται αποκλίσεις στα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τη συγκέντρωση της κρεατινίνης στα ούρα, ιδίως:

 • διατροφή που χρησιμοποιείται, ειδικά η ποσότητα κρέατος στη διατροφή και ο βαθμός ενυδάτωσης του σώματος.
 • σωματική εργασία;
 • ασθένειες των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, ιδίως φλεγμονώδεις ασθένειες, κυκλοφορικές διαταραχές και χρόνια ή οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
 • παρατεταμένη χρήση ορισμένων φαρμάκων, όπως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, αντιβιοτικά και γλυκοκορτικοειδή.
 • μειωμένη ροή αίματος προς τα νεφρά, ιδίως, που προκαλείται από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
 • εγκυμοσύνη
 • λαμβάνοντας κρεατίνη.

Η αναλογία αλβουμίνης και κρεατινίνης στα ούρα

Ο δείκτης λευκωματίνης / κρεατινίνης ούρων, δηλ. ACR, καθορίζει τη συγκέντρωση της λευκωματίνης στα ούρα, δηλ. μια πρωτεΐνη που εμφανίζεται όταν προκαλείται βλάβη στα σπειράματα στα νεφρά. Η μελέτη διεξάγεται σε ένα τυχαίο δείγμα ούρων, κατά προτίμηση από ένα μέσο ρεύμα. Δείκτης ούρων λευκωματίνης / κρεατινίνης για τυχαίο δείγμα ούρων.

Η χρόνια νεφρική νόσος μπορεί να υποψιαστεί εάν ο δείκτης αλβουμίνης / κρεατινίνης είναι πάνω από 30 mg / g ή περισσότερο από 3 mg / mmol. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται πρωτεϊνουρία. Η αυξημένη απέκκριση πρωτεϊνών στα ούρα, ιδίως η μικρολευκωματινουρία, είναι το πρώιμο σύμπτωμα της διαβητικής νεφροπάθειας. Η μικρολευκωματινουρία είναι παράγοντας κινδύνου για ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος.

Λόγος λευκωματίνης κρεατινίνης (ούρα, ACR)

 • Άρθρο 4070
 • Διάρκεια έως 1 εργάσιμη ημέρα.
 • Τύπος βιοϋλικού που χρησιμοποιείται
 • Προετοιμασία της μελέτης Μονάδες μέτρησης Mg / g (χιλιοστόγραμμα ανά γραμμάριο). Ποιο βιοϋλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα; Η μέση μερίδα των πρωινών ούρων. Πώς να προετοιμαστείτε για τη μελέτη; * Εξαιρέστε το αλκοόλ από τη διατροφή εντός 24 ωρών πριν από τη μελέτη. * Εξαιρέστε πικάντικα, αλμυρά τρόφιμα, τρόφιμα που αλλάζουν το χρώμα των ούρων (π.χ. τεύτλα, καρότα) από τη διατροφή για 12 ώρες πριν από τη μελέτη. * Αποκλείστε τη χρήση διουρητικών φαρμάκων εντός 48 ωρών πριν από τη συλλογή ούρων (όπως συμφωνήθηκε με τον γιατρό). * Εξαλείψτε το σωματικό και συναισθηματικό στρες κατά τη συλλογή των καθημερινών ούρων (κατά τη διάρκεια της ημέρας). Τη νύχτα, η απέκκριση λευκωματίνης στα ούρα μειώνεται. Ως αποτέλεσμα αυτού, η τιμή ACR των πρωινών ούρων είναι συνήθως χαμηλότερη από την ACR ενός τυχαίου, απλού δείγματος ούρων που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο υπολογισμός της ACR για μια πρωινή δόση ούρων είναι πιο ακριβής και αποφεύγει ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο μια πρωινή δόση ούρων. Η αύξηση του ACR που λαμβάνεται με ανάλυση ενός μόνο τεστ ούρων που εξετάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας συνιστάται να επιβεβαιωθεί με τη βοήθεια ενός ACR ενός πρωινού δείγματος ούρων. Σε τι χρησιμεύει η μελέτη; * Για έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση της πρόγνωσης της χρόνιας νεφρικής νόσου (CKD), συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη. * για την αξιολόγηση του κινδύνου αθηροσκλήρωσης και καρδιαγγειακών παθήσεων σε ασθενείς με CKD. Πότε προγραμματίζεται η μελέτη; Παρουσία: * διαβήτη; * αρτηριακή υπέρταση και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις. * GFR μικρότερο από 60 ml / min / 1,73 m2. * συστηματικές ασθένειες με πιθανή βλάβη στα νεφρά (για παράδειγμα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος). * κληρονομική νεφρική νόσο. * αιματουρία. Τι μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα; Ώρα δειγματοληψίας ούρων - προτιμάται το πρωί. Φύλο - συνιστάται μια διαφορετική προσέγγιση στην ερμηνεία του αποτελέσματος της μελέτης. Μυϊκή μάζα - σε ασθενείς με πολύ χαμηλή ή, αντίθετα, υψηλή μυϊκή μάζα, το αποτέλεσμα της ανάλυσης μπορεί να είναι ανακριβές, συνιστάται η μελέτη του επιπέδου πρωτεΐνης στα καθημερινά ούρα. Ηλικία; Αγώνας; Χαρακτηριστικά διατροφής
 • Περιέχει μελέτες μικρολευκωματίνης σε μία δόση ούρων. Κρεατινίνη σε ένα μόνο ούρο. Λόγος λευκωματίνης-κρεατινίνης (ούρα)
 • Επίδραση των ναρκωτικών Συνιστάται να διακόψω τα διουρητικά 48 ώρες πριν από τη μελέτη.
 • Συνώνυμα Urinalysis για μικρολευκωματινουρία + ούρα κρεατινίνη, Πρωτεΐνη / κρεατινίνη, Αναλογία πρωτεΐνης προς κρεατινίνη, ACR, Αναλογία πρωτεΐνης / κρεατινίνης, ACR Urinary random ACR, Urinary spot ACR test, Urine Albumin Creatinine Ratio, Urine Albumin-to-Creatinine Ratio, Uacr

Περιγραφή

Προσδιορισμός της συγκέντρωσης της αλβουμίνης και της κρεατινίνης σε ένα μόνο μέρος των ούρων, ακολουθούμενη από υπολογισμό
αναλογία λευκωματίνης-κρεατινίνης (λευκωματουρία σε εφάπαξ δόση ούρων),
χρησιμοποιείται για έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση της εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Ανάλυση ούρων για αλβουμίνη - κανονική και αναλογία

Η αλβουμίνη είναι μια κύρια πρωτεΐνη πλάσματος. Σκοπός του είναι η δέσμευση νερού στην αγγειακή κλίνη (λόγω του χαμηλού μοριακού βάρους των μορίων της). Σε περίπτωση που η ποσότητα πρωτεΐνης στο αίμα μειωθεί, το "απελευθερωμένο" νερό αφήνει την κυκλοφορία του αίματος και εισέρχεται στους γύρω ιστούς, προκαλώντας πρήξιμο. Επίσης, η λειτουργία της αλβουμίνης είναι η μεταφορά ασβεστίου, μαγνησίου, ορισμένων ορμονών, ενός μεταβολίτη χολερυθρίνης, ακόμη και ορισμένων φαρμάκων, ιδίως αντιβιοτικών, μέσω της αγγειακής κλίνης.

Περίπου 5 g λευκωματίνης φιλτράρονται στα νεφρά κάθε μέρα, αλλά στους νεφρικούς σωληνάρια, το μεγαλύτερο μέρος απορροφάται ξανά στο αίμα. Η πρωτεΐνη απεκκρίνεται στα ούρα σε ασήμαντη ποσότητα - ιδίως, εάν ανιχνευθεί αλβουμίνη στα ούρα, ο κανόνας της πρέπει να είναι από 0 έως 20 mg / l. Και εάν προσδιοριστεί αυξημένη αλβουμίνη στα ούρα (έως 30 mg / l και άνω), οι γιατροί διαγιγνώσκουν μικρολευκωματινουρία. Ταυτόχρονα, μια σημαντική αύξηση της ποσότητας πρωτεΐνης στα ούρα δείχνει σοβαρές διαταραχές στο σώμα - στα 300 mg / l, λένε οι γιατροί μακρολευκωματινουρία ή πρωτεϊνουρία.

Διαγνωστικά χαρακτηριστικά

Τα ίχνη πρωτεΐνης στα ούρα μπορούν να προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας ρουτίνα ούρησης. Είναι πολύ σημαντικό να τηρείτε ειδικούς κανόνες όταν κάνετε ένα τεστ ούρων για αλβουμίνη, δηλαδή:

 1. Πραγματοποιήστε διαδικασίες υγιεινής πριν από τη συλλογή.
 2. Προετοιμάστε ένα ειδικό δοχείο με όγκο 10-15 ml.
 3. Συλλέξτε ούρα νωρίς το πρωί και πάρτε τη μέση μερίδα.

Το προηγούμενο βράδυ, δεν συνιστάται να παίρνετε φάρμακα και να τρώτε σφιχτά.

Μερικές φορές δεν λαμβάνεται ούτε ένα μέρος των ούρων για ανάλυση, αλλά καθημερινά. Για να συλλέξετε μια τέτοια ανάλυση, πρέπει να προετοιμάσετε ένα μεγάλο δοχείο και να συλλέξετε ούρα σε αυτό για 24 ώρες (κάθε ούρηση). Στη συνέχεια, λαμβάνεται δείγμα 10 ml από τη συνολική ποσότητα των ούρων που συλλέχθηκαν, και σε αυτή τη βάση αναλύεται η βιοχημική σύνθεση.
Συνιστάται επίσης η διεξαγωγή δοκιμής ούρων για αλβουμίνη και κρεατινίνη, για τον προσδιορισμό της αναλογίας τους (η παραβίαση της αναλογίας μπορεί να υποδηλώνει την παρουσία παθολογικών αλλαγών στα νεφρά). Κανονικά, η αναλογία λευκωματίνης-κρεατινίνης στα ούρα πρέπει να έχει ορισμένους δείκτες και η αλλαγή τους στην κατεύθυνση της αύξησης δείχνει αύξηση των συμπτωμάτων της νεφροπάθειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί να μετρηθεί η αναλογία κρεατινίνης λευκωματίνης σε ένα μόνο μέρος των ούρων ή η αναλογία τους σε ημερήσια δόση. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μόνο μετά από αρκετές θετικές αναλύσεις, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται τρεις φορές σε τρεις μήνες. Η παθολογία αναφέρεται όταν δύο φορές αυτά τα τεστ δείχνουν αυξημένες τιμές..

Ενδείξεις για ανάλυση

Συνήθως, η παρουσία πρωτεΐνης στα ούρα ανιχνεύεται σε ασθενείς τυχαία, όταν περνούν μια γενική εξέταση ούρων (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας ρουτίνας εξέτασης). Στην περίπτωση ενδείξεων που υποδηλώνουν το σκοπό αυτής της ανάλυσης, είναι οι εξής:

 • Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι και ΙΙ ·
 • Νεφρική Νόσος
 • Αρτηριακή υπέρταση.

Τι σημαίνει αύξηση της λευκωματίνης στα ούρα μόνο που μπορεί να πει ένας ειδικευμένος ουρολόγος. Η αυτοδιάγνωση, και ακόμη περισσότερο η αυτοθεραπεία, είναι απαράδεκτη.

Βίντεο: Αύξηση με αντιδραστική πρωτεΐνη στο αίμα

Τι σημαίνει η εμφάνιση της μικρολευκωματίνης στα ούρα, τι πρέπει να κάνετε εάν είναι αυξημένη?

Η μικρολευκωματίνη στα ούρα είναι ένας δείκτης της απελευθέρωσης πρωτεΐνης με τα ούρα. Μια μελέτη για τον εντοπισμό αυτού του τύπου πρωτεΐνης στα ούρα σας επιτρέπει να εντοπίσετε ανωμαλίες στη λειτουργία των νεφρών, των αιμοφόρων αγγείων και της καρδιάς σε πρώιμο στάδιο. Η ανάλυση των ούρων για την παρουσία λευκωματίνης είναι απαραίτητη για έγκυες γυναίκες και άτομα που πάσχουν από υπέρταση. Ιδιαίτερα συχνά, διεξάγεται μελέτη για σακχαρώδη διαβήτη, όταν αναπτύσσεται νεφροπάθεια στο πλαίσιο της χρόνιας υπεργλυκαιμίας..

Η αλβουμίνη είναι ένας τύπος πρωτεΐνης που παράγεται από το ήπαρ και είναι μέρος του ορού του αίματος. Κανονικά, η αλβουμίνη δεν πρέπει να εκκρίνεται από τα νεφρά. Επομένως, στα ούρα, μπορεί να υπάρχει μόνο σε ίχνη. Στα ούρα, ο κανόνας της αλβουμίνης είναι έως 30 mg την ημέρα. Εάν το επίπεδο είναι μεγαλύτερο από 300 mg, τότε υπάρχει πρωτεϊνουρία. Στα ούρα των παιδιών, η πρωτεΐνη απουσιάζει ή ανιχνεύονται ίχνη έως 0,03 g / l.

Σε μία δόση ούρων, η επιτρεπόμενη ποσότητα λευκωματίνης είναι 20 mg / l. Η αναλογία αλβουμίνης και κρεατινίνης καθορίζεται από οποιοδήποτε μέρος των ούρων. Επιπλέον, ο κανόνας στις γυναίκες δεν υπερβαίνει τα 2,5 mg / l, στους άνδρες - 3,5 mg / l. Εάν οι δείκτες είναι πολύ υψηλοί, τότε αυτό υποδηλώνει την έναρξη της νεφροπάθειας. Μπορεί να αυξήσει την αλβουμίνη: ανεξέλεγκτη υπέρταση. μη αντισταθμισμένος διαβήτης μεταδοτικές ασθένειες.

Οι λόγοι για την ανάπτυξη αυτής της κατάστασης

Εάν ξεπεραστεί η απέκκριση πρωτεΐνης (έως 300 mg την ημέρα), η μικρολευκωματινουρία εμφανίζεται στα ούρα. Τι είναι όμως αυτό; Η παρουσία λευκωματίνης στα ούρα θεωρείται ως ένα διαγνωστικό και κλινικό σύμπτωμα στον σακχαρώδη διαβήτη, υποδηλώνοντας την ανάπτυξη πρώιμης νεφρικής ανεπάρκειας, καρδιακών και αγγειακών παθήσεων.

Η μικρολευκωματινουρία αναπτύσσεται για φυσιολογικούς και παθολογικούς λόγους. Οι φυσικοί παράγοντες περιλαμβάνουν:

 • Νευρική υπερπόνηση, πρόσληψη υγρών σε μεγάλες ποσότητες, υποθερμία ή υπερθέρμανση του σώματος.
 • Η αύξηση της αλβουμίνης συμβάλλει στο κάπνισμα, την υπερβολική άσκηση, την εμμηνόρροια στις γυναίκες. Επίσης, το επίπεδο πρωτεΐνης αυξάνεται σε άτομα που καταναλώνουν συχνά πρωτεϊνικές τροφές και σε άτομα που είναι υπέρβαρα. Σε κίνδυνο οι άνδρες και οι ηλικιωμένοι ασθενείς.
 • Η έκκριση λευκωματίνης αυξάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ποσότητα πρωτεΐνης επηρεάζεται από την ηλικία, τη φυλή, το κλίμα και την περιοχή.

Οι φυσικές αιτίες συμβάλλουν στην εμφάνιση προσωρινών μικρολευκωματιδίων. Μετά την εξάλειψη των προκαλώντας παράγοντες, οι δείκτες επανέρχονται στο φυσιολογικό..

Η παρουσία λευκωματίνης στα ούρα μπορεί να προκληθεί από παθολογικούς παράγοντες. Συχνές αιτίες περιλαμβάνουν: σπειραματονεφρίτιδα. σχηματισμός όγκου και πολυκυστική νεφρική νόσο. ερυθηματώδης λύκος; πυελονεφρίτιδα; νεφροπάθεια διαφόρων αιτιολογιών. σαρκοείδωση.

Στάδια και συμπτώματα μικροαλβουμιουρίας

Διακρίνονται πέντε στάδια μικρολευκωματινουρίας:

 1. Το πρώτο στάδιο είναι ασυμπτωματικό. Επομένως, παρά την απουσία καταγγελιών, η πρωτεΐνη υπάρχει ήδη στο βιολογικό υγρό του ασθενούς. Ταυτόχρονα, ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης αυξάνεται και το επίπεδο της μικρολευκωματινουρίας είναι περίπου 30 mg ανά ημέρα.
 2. Στη δεύτερη (προνεφρωτική) φάση, η λευκωματίνη στα ούρα αυξάνεται στα 300 mg. Υπάρχει επίσης αύξηση του ρυθμού διήθησης των νεφρών και αύξηση της αρτηριακής πίεσης.
 3. Το νεφρωτικό στάδιο χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη σοβαρής μορφής υπέρτασης, που συνοδεύεται από οίδημα. Εκτός από την υψηλή συγκέντρωση λευκωματίνης, τα ερυθρά αιμοσφαίρια υπάρχουν στα ούρα. Η σπειραματική διήθηση μειώνεται, η παρουσία ουρίας και κρεατινίνης στο βιολογικό υγρό.
 4. Στο τέταρτο στάδιο, αναπτύσσεται νεφρική ανεπάρκεια. Σημάδια ουραιμίας: συχνή αύξηση της πίεσης. η παρουσία ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκωματίνης, ουρίας, γλυκόζης, κρεατίνης στα ούρα. συνεχής διόγκωση χαμηλό GFR; τα νεφρά σταματούν να παίρνουν ινσουλίνη.

Το γεγονός ότι η λευκωματίνη στα ούρα είναι αυξημένη δείχνει μια σειρά χαρακτηριστικών σημείων. Η πρωτεϊνουρία συνοδεύεται από πυρετό χαμηλού βαθμού, συνεχή αδυναμία, πρήξιμο των κάτω άκρων και του προσώπου. Επίσης, η απέκκριση πρωτεΐνης μπορεί να χαρακτηρίζεται από ναυτία, υπνηλία, ζάλη, κόπωση, οδυνηρή και γρήγορη ούρηση. Εάν έχετε τέτοια συμπτώματα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό και να κάνετε μια εξέταση ούρων για την αλβουμίνη.

Με την εξέλιξη της νόσου, στην περίπτωση υψηλού βαθμού μικρολευκωματινουρίας, η νεφροπάθεια συνοδεύεται από σοβαρή δυσφορία στο κάτω μέρος της πλάτης και πολλαπλό μελάνωμα με πόνο στα οστά.

Σε ποιον και γιατί πρέπει να χορηγούνται ούρα για λευκωματίνη

Γιατί εξετάζονται τα ούρα για μικρολευκωματινουρία; Η ανάλυση πραγματοποιείται για την έγκαιρη ανίχνευση της νεφροπάθειας σε σακχαρώδη διαβήτη και συστηματικές ασθένειες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της καρδιακής ανεπάρκειας ή της υπέρτασης. Επίσης, συνταγογραφείται μια μελέτη απέκκρισης πρωτεϊνών για τη διάγνωση της νεφρικής ανεπάρκειας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της σπειραματονεφρίτιδας, των κυστικών σχηματισμών και της φλεγμονής των νεφρών. Άλλες ενδείξεις για τη διαδικασία - αμυλοείδωση, λύκος, αυτοάνοσες ασθένειες.

Έτσι, η ανάλυση των ούρων για τη μικρολευκωματίνη πρέπει να γίνει με:

 • Ανεξέλεγκτη και παρατεταμένη υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια που χαρακτηρίζεται από επίμονο οίδημα.
 • Διαβήτης τύπου 2 που ανακαλύφθηκε πρόσφατα (μια μελέτη γίνεται κάθε έξι μήνες).
 • Υπεργλυκαιμία στα παιδιά (η ανάλυση γίνεται ένα χρόνο μετά την ανάπτυξη της νόσου).
 • Η σπειραματονεφρίτιδα ως μέρος της διαφορικής διάγνωσης.
 • Αμυλοειδής δυστροφία, ερυθηματώδης λύκος, βλάβη στα νεφρά.
 • Η εγκυμοσύνη συνοδεύεται από σημάδια νεφροπάθειας.

Μια μελέτη σχετικά με τη μικρολευκωματίνη στα ούρα διεξάγεται επίσης για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, η οποία διαρκεί περισσότερο από πέντε χρόνια. Σε αυτήν την περίπτωση, η διάγνωση πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες.

Μέθοδοι για την ανίχνευση της μικρολευκωματίνης στα ούρα

 1. Κατά τον έλεγχο για την ανίχνευση αυξημένης ποσότητας πρωτεΐνης στα ούρα, είναι βολικό να χρησιμοποιείτε ταινίες μέτρησης. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε η παρουσία μικρολευκωματινουρίας πρέπει να επιβεβαιωθεί με ημι-ποσοτικές ή ποσοτικές μελέτες στο εργαστήριο..
 2. Για μια ημι-ποσοτική αξιολόγηση της απέκκρισης πρωτεΐνης, χρησιμοποιούνται συχνά δοκιμές ταινιών δείκτη. Οι ταχείες ταινίες σάς επιτρέπουν να προσδιορίσετε 6 βαθμούς αλβινουρίας. Η πρώτη διαβάθμιση δείχνει την απουσία ιχνών, η δεύτερη σχετικά με την παρουσία τους σε μικρή ποσότητα (150 mg / l). Το τρίτο έως το έκτο επίπεδο καθορίζει ήδη τη σοβαρότητα της μικρολευκωματινουρίας - από 300 έως 2000 mg / l. Η ευαισθησία της τεχνικής είναι περίπου 90%. Επιπλέον, τα αποτελέσματα παραμένουν αξιόπιστα παρουσία κετονών ή γλυκόζης στα ούρα, μακροχρόνια αποθήκευση βιολογικού υγρού ή παρουσία βακτηρίων σε αυτά.
 3. Η ποσοτική αξιολόγηση της μικρολευκωματινουρίας προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μια μελέτη που δείχνει την αναλογία της λευκωματίνης και της κρεατίνης σε μία μόνο μερίδα ούρων. Ο βαθμός κρεατινίνης στα ούρα ανιχνεύεται με γνωστές μεθόδους και πρωτεΐνες - σύμφωνα με μια ειδική φόρμουλα. Δεδομένου ότι η κρεατινίνη υπάρχει συνεχώς στα ούρα και ο ρυθμός απέκκρισής του παραμένει σταθερός καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, η αναλογία συγκέντρωσης λευκωματίνης και μεταβολίτη βιοχημικών αντιδράσεων θα παραμείνει αμετάβλητη. Με μια τέτοια μελέτη, ο βαθμός πρωτεϊνουρίας αξιολογείται καλά. Το πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα, η δυνατότητα χρήσης ενός ή καθημερινών ούρων. Η αναλογία αλβουμίνης-κρεατινίνης θεωρείται φυσιολογική εάν η συγκέντρωση του πρώτου δεν υπερβαίνει τα 30 mg / g και η δεύτερη είναι έως 3 mg / mmol. Εάν το όριο αυτό ξεπεραστεί για περισσότερο από 90 ημέρες, τότε αυτό υποδηλώνει χρόνια νεφρική δυσλειτουργία. Αυτός ο δείκτης είναι παρόμοιος με την καθημερινή πρωτεΐνη έως 30 mg..
 4. Μια άλλη ποσοτική μέθοδος για τον προσδιορισμό της MAU ονομάζεται άμεση ανοσοτροβιδομετρική ανάλυση. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στην ανίχνευση ανθρώπινης πρωτεΐνης από την αλληλεπίδρασή της με ένα συγκεκριμένο αντίσωμα. Με αυξημένη ποσότητα ανοσοσφαιρινών, το ίζημα προάγει την απορρόφηση του φωτός. Το επίπεδο θολότητας καθορίζεται από το μήκος κύματος του φωτός.
 5. Η UIA μπορεί επίσης να ποσοτικοποιηθεί χρησιμοποιώντας ανοσοχημική μέθοδο χρησιμοποιώντας HemoCue. Τα συστήματα περιλαμβάνουν φωτομέτρο, μικροκυψελίδες και φωτομέτρο. Σε ένα επίπεδο δοχείο υπάρχει ένα ξηρό κατεψυγμένο αντιδραστήριο. Η συλλογή ούρων σε κυψελίδα πραγματοποιείται με τριχοειδή μέθοδο.
 6. Το σύστημα HemoCue έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αυτή είναι η δυνατότητα απόκτησης ποσοτικής αξιολόγησης, βαθμονόμησης από το εργοστάσιο, γρήγορου αποτελέσματος (μετά από 90 δευτερόλεπτα), αξιοπιστίας.

Κατά τη διεξαγωγή ποσοτικών μεθόδων, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μονάδες - mg / l ή mg / 24 ώρες. Εάν η ποσότητα της μικρολευκωματίνης στα καθημερινά ούρα είναι μικρότερη από 15 mg / l (30 mg / 24 ώρες), τότε αυτό θεωρείται ο κανόνας. Οι δείκτες των 15-200 mg / ή 30-300 mg / 24 σημαίνουν ότι η νεφρική λειτουργία είναι μειωμένη.

Πώς να προετοιμάσετε και να πάρετε μια ανάλυση ούρων για τη μικρολευκωματίνη

Πριν από τη συλλογή ούρων για έρευνα, είναι απαραίτητο να αποκλειστεί η σωματική δραστηριότητα. Την παραμονή δεν συνιστάται να τρώτε φρούτα και λαχανικά που αλλάζουν το χρώμα των ούρων (τεύτλα, μούρα, καρότα). Το βιολογικό υγρό δεν επιτρέπεται να συλλέγεται εντός μίας εβδομάδας μετά την κυστεοσκόπηση. Εάν οι γυναίκες έχουν εμμηνόρροια, δεν πρέπει επίσης να διεξάγουν έρευνα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου..

Πώς να πάρετε σωστά μια ανάλυση ούρων για μικρολευκωματινουρία; Για αξιόπιστα αποτελέσματα, πρέπει να αποκλείονται παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα πρωτεΐνης. Οι τιμές θα μειωθούν μετά τη λήψη διουρητικών, αντιφλεγμονωδών μη στεροειδών φαρμάκων. Οι αναστολείς ACE και ARB 2 μειώνουν επίσης τα επίπεδα πρωτεΐνης..

Είναι βολικό να χρησιμοποιείτε αποστειρωμένα δοχεία, τα οποία μπορούν να αγοραστούν σε ένα περίπτερο φαρμακείου, για τη συλλογή βιολογικού υγρού. Η χρήση ειδικών δοχείων εξαλείφει την είσοδο ακαθαρσιών στα ούρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ούρων.

Εάν απαιτείται ένα μόνο μέρος ούρων για ανάλυση UIA, τότε απαιτείται μικρή ποσότητα υγρού. Περάστε τα πρώτα 2 δευτερόλεπτα ούρησης και στη συνέχεια ουρήστε σε ένα έτοιμο δοχείο. Για πλήρη διάγνωση, αρκεί η συλλογή από 50 ml υγρού.

Εάν τα ούρα συλλέγονται για ανάλυση κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε το πρώτο μέρος, που κατανέμεται το πρωί, κατεβαίνει στην τουαλέτα. Τα υπόλοιπα ούρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, της νύχτας και το επόμενο πρωί συλλέγονται σε ένα μεγάλο αποστειρωμένο δοχείο. Για ευκολία, μπορούν να τοποθετηθούν ετικέτες των 100 ml στο δοχείο. Ένα κλειστό δοχείο με ούρα αποθηκεύεται στο κάτω ράφι του ψυγείου. Στο τέλος της συλλογής, πρέπει να προσδιορίσετε την ποσότητα υγρού που απελευθερώνεται ανά ημέρα. Ανακινήστε τα ούρα σε ένα μεγάλο δοχείο και ρίξτε 50 ml σε ένα καθαρό δοχείο με μικρότερο όγκο. Στη συνέχεια, το δείγμα για ανάλυση παραδίδεται στο εργαστήριο εντός 1-2 ωρών.

Η ακριβής διάγνωση δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά βάσει ανάλυσης των ούρων για τη μικρολευκωματίνη. Για την επίτευξη ενός αξιόπιστου αποτελέσματος, απαιτείται βιοχημική εξέταση αίματος και υπέρηχος των νεφρών. Σε τελική ανάλυση, μόνο μια ολοκληρωμένη εξέταση θα επιτρέψει στον γιατρό να συνταγογραφήσει τη μέγιστη σωστή και αποτελεσματική θεραπεία.

Κρεατίνη, κρεατινίνη ούρων

Κρεατινίνη ούρων

Δοκιμές - Δοκιμές ούρων

Η κρεατινίνη είναι το τελικό προϊόν της παθητικής διάσπασης της φωσφορικής κρεατινίνης, η οποία εμπλέκεται στη μυϊκή λειτουργία. Πρώτον, η κρεατινίνη εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος και στη συνέχεια απεκκρίνεται μέσω των νεφρών (διήθηση στα νεφρικά σπειράματα) χωρίς να υποστεί επαναρρόφηση. Για διαγνωστικούς σκοπούς, καθορίζεται ο κανόνας της κρεατινίνης στα ούρα και στο αίμα. Ως συστατικό του υπολειπόμενου αζώτου, σας επιτρέπει να κρίνετε την κατάσταση του μυϊκού συστήματος και την αποτελεσματικότητα της νεφρικής διήθησης. Το επίπεδο της κρεατινίνης στο αίμα διατηρείται από τα νεφρά εντός συγκεκριμένης και σταθερής τιμής. Κατά συνέπεια, με παραβίαση της λειτουργίας τους, εμφανίζεται παραβίαση της απέκκρισης της κρεατινίνης στα ούρα. Ως εκ τούτου, μπορεί να ονομαστεί καθολικός δείκτης της φυσιολογικής λειτουργίας των νεφρών..

Ο ρυθμός της κρεατινίνης στα ούρα και στο αίμα

Η φυσιολογική περιεκτικότητα σε κρεατινίνη αίματος σε ενήλικες άνδρες είναι 71-106 mmol / L, στις γυναίκες - 36-90 mmol / L. Σε νεαρούς και μεσήλικες άνδρες με ανεπτυγμένους μυς, μπορεί να περιέχουν ελαφρώς περισσότερη κρεατινίνη στο αίμα. Ενώ σε ηλικιωμένα άτομα, σε άτομα με σοβαρή απώλεια σωματικού βάρους, το περιεχόμενό του μπορεί ακόμη και να μειωθεί ελαφρώς σε σχέση με τις μέσες κανονικές τιμές.

Στα ούρα, το φυσιολογικό επίπεδο κρεατινίνης είναι: στους άνδρες - 7.1-17.7 mmol / L, στις γυναίκες - 5.3-15.9 mmol / L. Όντας μια μοναδική ουσία, αφαιρείται από το αίμα από τα νεφρά σχεδόν εντελώς. Έτσι, εάν προσδιορίσουμε την ποσότητα της κρεατινίνης που απομακρύνεται από τα νεφρά από το αίμα σε μια συγκεκριμένη μονάδα χρόνου, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε για την ικανότητά τους να αφαιρούν τα τελικά μεταβολικά προϊόντα από το αίμα, δηλαδή σχετικά με τη λειτουργία τους γενικά.

Για αυτό, δεν καθορίζεται μόνο το επίπεδο της κρεατινίνης στο αίμα και τα ούρα, αλλά και η μέθοδος κάθαρσης κρεατινίνης ή το τεστ Reberg. Αυτό είναι ένα πιο ευαίσθητο τεστ, που δείχνει μια μείωση της νεφρικής λειτουργίας πολύ πριν από την αύξηση των επιπέδων κρεατινίνης στο αίμα. Σε τελική ανάλυση, η συγκέντρωσή του στο αίμα αυξάνεται όταν η λειτουργία των νεφρών έχει ήδη μειωθεί κατά 50%. Για τον προσδιορισμό της κάθαρσης, συλλέγονται καθημερινά ούρα. Κατά τη διάρκεια της συλλογής, συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση κρέατος και προϊόντων κρέατος, αλκοόλ, βαριά σωματική άσκηση.

Διαγνωστική αξία της κρεατινίνης στα ούρα και στο αίμα

Οποιαδήποτε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του επιπέδου κρεατινίνης στο αίμα, μείωση της περιεκτικότητάς της στα ούρα και ένδειξη: οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. αυξημένη λειτουργία του θυρεοειδούς (υπερθυρεοειδισμός, στην οποία η αυξημένη παραγωγή θυρεοειδικής ορμόνης οδηγεί σε διάσπαση του μυϊκού ιστού, σε απώλεια βάρους). βλάβη σε σημαντική περιοχή του μυϊκού ιστού (όπως, για παράδειγμα, με σύνδρομο παρατεταμένης σύνθλιψης). Επίσης, ο κανόνας είναι, μερικές φορές, αύξηση της κρεατινίνης στο αίμα σε αθλητές με μεγάλη μυϊκή μάζα, σε άτομα που καταναλώνουν πολλά προϊόντα κρέατος και παίρνουν ορισμένα φάρμακα (ιβουπροφαίνη, κεφαζολίνη, τετρακυκλίνη κ.λπ.).

Τρόποι ομαλοποίησης των επιπέδων κρεατινίνης

Για να μειώσετε τη συγκέντρωσή του, κάντε τα εξής:

 • αποφύγετε το άγχος
 • ελαχιστοποιήστε τη σωματική δραστηριότητα.
 • πίνετε αρκετό νερό (τουλάχιστον 1,5 λίτρα κάθε μέρα).
 • τρώτε λιγότερες τροφές σε πρωτεΐνες (ειδικά κρέας, ψάρι)
 • λιγότερα τρόφιμα πλούσια σε νάτριο (πικάντικα, τηγανητά, ζυμαρικά, γάλα, ρύζι)
 • Κοιμήσου αρκετά.

Υπάρχουν πολλοί δημοφιλείς τρόποι για τη μείωση της κρεατινίνης. Ένα τσάι από βότανα είναι ένα από αυτά. Το απλό πράσινο τσάι είναι εντάξει. Βοηθά τα νεφρά, χρησιμεύει ως ένα καλό διουρητικό.

Καλό μειώνει το τσάι τσουκνίδας κρεατίνης. Είναι πλούσιος σε ισταμίνες. Βοηθούν τα νεφρά να φιλτράρουν καλύτερα τα ούρα, να απομακρύνουν περισσότερη κρεατινίνη από το σώμα..

Το τσάι Sage θα μειώσει επίσης το επίπεδο αυτού του μεταβολίτη, καθώς περιέχει μαγνήσιο που είναι καλό για τα νεφρά..

Οι διακυμάνσεις στα επίπεδα κρεατινίνης δεν είναι καλό σημάδι, αλλά δεν υπάρχει λόγος πανικού. Απλώς πηγαίνετε στο γιατρό. Εάν αποφασίσει ότι όλα είναι καλά με τα νεφρά και άλλα όργανα, τότε η ομαλοποίηση της κρεατινίνης είναι απλή υπόθεση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθήσετε έναν υγιή, ενεργό τρόπο ζωής, όχι να εργάζεστε υπερβολικά και να ξεκουράζεστε τακτικά.

Η αναλογία αλβουμίνης και κρεατινίνης στα ούρα

Η αλβουμίνη είναι μια πρωτεΐνη που εκκρίνεται μαζί με τα ούρα. Χαρακτηρίζεται από ένα μικρό μέγεθος μορίων σε σύγκριση με άλλες πρωτεΐνες. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχουν προβλήματα στα νεφρά στο ανθρώπινο σώμα, τότε η αλβουμίνη θα είναι ο πρώτος δείκτης ασθενειών. Η συγκέντρωση αυτής της πρωτεΐνης ποικίλλει σημαντικά υπό την επίδραση πολλών λόγων που δεν σχετίζονται καθόλου με τη γενική κατάσταση της υγείας, όπως η ώρα της ημέρας και τα έντονα αθλήματα.

Σήμερα, μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε την αναλογία της λευκωματίνης και της κρεατινίνης στα ούρα και γι 'αυτό δεν χρειάζεται να συλλέξετε όλα τα ούρα σε μια μέρα, όπως ήταν συνηθισμένο πριν, αλλά μια πολύ μικρή ποσότητα είναι κατάλληλη.

Υπάρχει ένας συγκεκριμένος δείκτης της αλβουμίνης, με τον οποίο μπορείτε να προσδιορίσετε το στάδιο της νεφρικής βλάβης σε άνδρες και γυναίκες:

 • φυσιολογικό - λιγότερο από είκοσι χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο.
 • ήπια βλάβη στα νεφρά - από είκοσι έως διακόσια χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο.
 • βαρύ - από διακόσια ή περισσότερα.

Η φυσιολογική περιεκτικότητα κρεατινίνης στα ούρα αναφέρθηκε παραπάνω. Χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο τιμές, υπολογίζεται ένα τεστ ούρων για λευκωματίνη και κρεατινίνη. Για έναν υγιή άνδρα, αυτές θα είναι οι τιμές (mg / g):

 • πρότυπο - λιγότερο από δεκαεπτά.
 • το αρχικό στάδιο της νεφρικής δυσλειτουργίας - από δεκαεπτά έως διακόσια σαράντα εννέα ·
 • σοβαρό στάδιο - πάνω από διακόσια πενήντα.
 • ο κανόνας είναι είκοσι πέντε ή λιγότερο?
 • το πρώτο στάδιο της νεφρικής βλάβης - από είκοσι πέντε έως τριακόσια πενήντα τέσσερα ·
 • δεύτερο στάδιο - περισσότερα από τριακόσια πενήντα πέντε.

Πρότυπο κρεατινίνης στο αίμα και στα ούρα

Σε ένα υγιές άτομο, μια μικρή ποσότητα κρεατινίνης υπάρχει πάντα στο αίμα και στα ούρα, καθώς ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών συμβαίνει συνεχώς. Σε άνδρες, άτομα με πυκνή σωματική διάπλαση και αθλητές, το περιεχόμενό του είναι υψηλότερο, καθώς έχουν περισσότερη μυϊκή μάζα.

Μετά από 60 χρόνια, μια ελαφρά αύξηση της συγκέντρωσης εξηγείται από μια ηλικιακή μείωση της ικανότητας διήθησης των νεφρών. Σημειώνεται επίσης η βαθμολόγηση του επιπέδου στα παιδιά σε διαφορετικές περιόδους ζωής..

Κανονικό αίμα και ούρα κρεατινίνη

Η δοκιμή Reberg θεωρείται φυσιολογική εάν ο ρυθμός αποβολής της ουσίας (κάθαρση) αντιστοιχεί στις δεδομένες τιμές αναφοράς. Στην κλασική έκδοση, η κρεατινίνη χορηγήθηκε από το εξωτερικό και ο σοβιετικός γιατρός Tareev βελτίωσε τη μέθοδο χρησιμοποιώντας τη δική της συγκέντρωση (ενδογενής). Επομένως, πιο συχνά αυτή η μέθοδος ονομάζεται ανάλυση Reberg-Tareev.

Οι δείκτες της νεφρικής λειτουργίας (ρυθμός σπειραματικής διήθησης) είναι φυσιολογικοί

Κανονική κρεατινίνη

Αυτή η ουσία είναι ένα μεταβολικό προϊόν της φωσφορικής κρεατίνης. λειτουργίες κρεατινίνης - παρέχοντας στις μυϊκές ίνες μια σταθερή πηγή διατροφής για την κάλυψη όλων των ενεργειακών δαπανών

Η απέκκριση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το ουροποιητικό σύστημα, γι 'αυτό είναι τόσο σημαντικό να παρακολουθείτε την κατάσταση των νεφρών

Ο κανόνας των δεικτών κρεατινίνης ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του ασθενούς:

 • σε παιδιά κάτω του 1 έτους - 71-177 micromol / l.
 • παιδιά από 1 έως 12 ετών - 71–194 µmol / l ·
 • παιδιά από 12 έως 18 (20) ετών - 71-265 μικρογραμμομόρια / λίτρο.
 • σε γυναίκες άνω των 18 ετών - 97-177 micromol / l.
 • σε άνδρες άνω των 20 ετών - 124-230 micromol / l.

Το περιεχόμενο αυτής της ουσίας στο αίμα και στα ούρα μπορεί έμμεσα να προσδιορίσει τη χρησιμότητα της απέκκρισης των νεφρών. Για πιο ικανή διάγνωση, πραγματοποιείται παράλληλος προσδιορισμός της κρεατινίνης στον ορό.

Σε έναν κανονικά λειτουργούμενο οργανισμό, η συσκευή φιλτραρίσματος των νεφρών αφαιρεί την ουσία από το σώμα σε σχεδόν πλήρη όγκο. Η επαναπορρόφηση (αντίστροφη απορρόφηση) σχεδόν δεν εμφανίζεται.

Μετά τον προσδιορισμό του δείκτη κρεατινίνης στα ούρα, το πιο σημαντικό σημείο είναι ο προσδιορισμός της κάθαρσης - ο χρόνος απέκκρισης της ουσίας με τα ούρα για την επιλεγμένη χρονική περίοδο. Ο κανόνας του αντανακλά επίσης την κατάσταση της νεφρικής λειτουργίας. Τις περισσότερες φορές, χρειάζονται μια μέρα για να υπολογίσουν.

Ασθένειες στις οποίες απαιτείται βιοχημική ανάλυση ούρων:

νεφρική νόσος: χρόνια πυελονεφρίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα, νεφρική ανεπάρκεια
μεταβολικές διαταραχές: διαβήτης, υπόφυση και θυρεοειδικές ασθένειες
αξίζει να δοθεί προσοχή σε ασθενείς που πάσχουν από οίδημα, συχνή ούρηση, πόνο στην οσφυϊκή περιοχή μιας ασαφούς αιτιολογίας.
με σοβαρή δηλητηρίαση λόγω μαζικής φλεγμονής ή μολυσματικών διεργασιών.
κατά τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών στις οποίες έχει αποδειχθεί αρνητική επίδραση στην κατάσταση της συσκευής φιλτραρίσματος των νεφρών ·
για πρόληψη σε ασθενείς που προηγουμένως είχαν οξεία νεφρική νόσο ·
πριν από τη διεξαγωγή μελετών ακτίνων Χ χρησιμοποιώντας παράγοντες αντίθεσης (ως επί το πλείστον αυτά είναι φάρμακα με βάση το ιώδιο, τα οποία απεκκρίνονται ελάχιστα από το σώμα).

Υπάρχουν ορισμένες ασθένειες στις οποίες μπορεί να υπάρχει απόκλιση της κρεατινίνης από τον κανόνα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου, με πολύ μικρή υπέρβαση του ορίου, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ας εξετάσουμε αυτές τις καταστάσεις με περισσότερες λεπτομέρειες..

Η κρεατινίνη στα ούρα του πρώτου πρωινού

Σας ενοχλεί κάτι; Θέλετε να μάθετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κρεατινίνη στα ούρα του πρώτου πρωινού ή σε άλλες εξετάσεις; Ή μήπως πρέπει να δείτε έναν γιατρό; Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με το γιατρό - το Eurolab Clinic είναι πάντα στη διάθεσή σας! Οι καλύτεροι γιατροί θα σας εξετάσουν, θα σας συμβουλέψουν, θα παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια και θα κάνουν διάγνωση. Μπορείτε επίσης να καλέσετε έναν γιατρό στο σπίτι. Το Eurolab Clinic είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο.

Πώς να επικοινωνήσετε με την κλινική:
Τηλέφωνο της κλινικής μας στο Κίεβο: (+38 044) 206-20-00 (πολλαπλών καναλιών). Ο γραμματέας της κλινικής θα σας επιλέξει μια βολική μέρα και ώρα επίσκεψης στο γιατρό. Η τοποθεσία και οι οδηγίες μας αναφέρονται εδώ. Κοιτάξτε με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις υπηρεσίες της κλινικής στην προσωπική της σελίδα.

Επίπεδο λευκωματουρίας
νορμοαλβουμινοουρία
(+38 044) 206-20-00

Εάν έχετε προηγουμένως πραγματοποιήσει μελέτες, φροντίστε να λάβετε τα αποτελέσματά τους για διαβούλευση με γιατρό. Εάν οι μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα κάνουμε ό, τι είναι απαραίτητο στην κλινική μας ή με τους συναδέλφους μας σε άλλες κλινικές.

Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για τη γενική υγεία σας. Υπάρχουν πολλές ασθένειες που στην αρχή δεν εκδηλώνονται στο σώμα μας, αλλά στο τέλος αποδεικνύεται ότι, δυστυχώς, είναι πολύ αργά για τη θεραπεία τους. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει απλώς να εξεταστείτε από έναν γιατρό αρκετές φορές το χρόνο, όχι μόνο για να αποτρέψετε μια φοβερή ασθένεια, αλλά και να διατηρήσετε ένα υγιές μυαλό στο σώμα και το σώμα στο σύνολό του..

Εάν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση σε έναν γιατρό, χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική ενότητα διαβούλευσης, ίσως να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας εκεί και να διαβάσετε συμβουλές για την προσωπική φροντίδα. Εάν ενδιαφέρεστε για κριτικές κλινικών και γιατρών, προσπαθήστε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε στο φόρουμ. Επίσης, εγγραφείτε στην ιατρική πύλη της Eurolab για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα και πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο Σχετικά με την κρεατινίνη τα πρώτα ούρα και άλλες αναλύσεις στον ιστότοπο που θα σταλούν αυτόματα στο email σας.

Άλλες υπηρεσίες κλινικής με το γράμμα "Κ":

Υπολογιστική τομογραφία της λεκάνης
Κάδμιο στα ούρα
Κάλιο, νάτριο, χλωρίδιο
Ασβέστιο ούρων
Κεταμίνη
Η κρεατινίνη στα ούρα του πρώτου πρωινού
Υπολογιστική τομογραφία του εγκεφάλου
Κρεατίνη κινάση (SC)
Κάλιο, νάτριο, χλωρίδιο στα ούρα
Πυρίτιο στο αίμα
Κρεατινίνη ούρων
Κρεατινίνη
Κορτιζόλη
Εμβρυϊκό αντιγόνο καρκίνου (CEA)
Καντιντίαση, ποιοτικός ορισμός
Κολοκυτταρολογία («ορμονικός καθρέφτης») 1 μελέτη
Κρεατινίνη ούρων σε 72 ώρες
Ολική φωσφατάση οξέος
Υπολογιστική τομογραφία του λαιμού
Καρδιοτογραφία

Εάν σας ενδιαφέρει οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις, αποκωδικοποίηση δεικτών, γενικοί κανόνες και κόστος ή εάν έχετε άλλες ερωτήσεις και προτάσεις - γράψτε μας, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε.

Πώς να προσδιορίσετε τα επίπεδα κρεατινίνης

Οι γιατροί συνταγογραφούν έναν αριθμό εξετάσεων και εξετάσεων που αποκαλύπτουν τον δείκτη αυτού του συστατικού στο αίμα και τα ούρα:

 • Η μελέτη των ούρων. Απαιτούνται καθημερινά ούρα και την παραμονή ο ασθενής θα πρέπει να αποφεύγει έντονη σωματική άσκηση, να τρώει λίγη πρωτεΐνη (όχι περισσότερο από 0,2 κιλά), να εξαλείφει την καφεΐνη, να πίνει αρκετό υγρό.
 • Εξέταση αίματος. Χορηγείται ταυτόχρονα με τα ούρα με άδειο στομάχι το πρωί, μετά το τελευταίο γεύμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ώρες.
 • Δείγμα Reberg. Η κάθαρση υπολογίζεται με διήθηση από τα νεφρά του αίματος και απόσυρση των αποβλήτων ουσιών με ούρα. Ο κανόνας για τις γυναίκες είναι 90..130 ml ανά λεπτό, για τους άνδρες - 100... 140 ml ανά λεπτό.
 • Εξέταση ούρων για κρεατινίνη και αλβουμίνη. Η ποσότητα πρωτεΐνης στα ούρα δείχνει τη δραστηριότητα του νεφρικού συστήματος. Αυτός ο δείκτης αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας και η συλλογή ούρων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι μερικές φορές προβληματική. Οι ειδικοί αναλύουν την αναλογία των δεικτών σε ένα μόνο τμήμα. Έτσι, είναι δυνατόν να υπολογιστεί η ακριβής ποσότητα πρωτεΐνης στα ούρα χωρίς καθημερινή συλλογή.

Κρεατινίνη στα ούρα. πληροφορίες σχετικά με αναλύσεις στην πύλη medtown

κατηγορία ανάλυσης: Βιοχημικές εργαστηριακές ερευνητικές ενότητες ιατρικής: Αιματολογία; Μεταδοτικές ασθένειες; Εργαστηριακά διαγνωστικά; Νεφρολογία; Γενική κλινική; Ενδοκρινολογία

Περιγραφή

Η κρεατινίνη είναι μια ένωση αζώτου χαμηλού μοριακού βάρους που προκύπτει από μεταβολικές διεργασίες. Είναι προϊόν της διάσπασης της φωσφορικής κρεατίνης στον μυϊκό ιστό..

Η κρεατινίνη εκκρίνεται στα σπειράματα χωρίς να απορροφάται ξανά στα νεφρικά σωληνάρια. Μείωση της απέκκρισης κρεατινίνης στα ούρα και αύξηση της κρεατινίνης αίματος παρατηρείται σε ασθενείς με νεφρική βλάβη συνοδευόμενη από μειωμένη σπειραματική διήθηση

Ο προσδιορισμός της καθημερινής απέκκρισης κρεατινίνης στα ούρα είναι σημαντικός · αποτελεί μέρος του τεστ κρεατινίνης (τεστ Reberg)

Ερμηνεία των ληφθέντων δεδομένων

Μονάδες μέτρησης: mmol / ημέρα, mg / ημέρα. Μονάδα μετατροπής: mg / ημέρα x 8,4 = mmol / ημέρα. Κανονικοί δείκτες: γυναίκες άνω των 14 ετών: 5,3 - 15,9 mmol / ημέρα. άνδρες άνω των 14 ετών: 7,1 - 17,7 mmol / ημέρα.

Αυξημένη κρεατινίνη στα ούρα: όγκος της υπόφυσης (ακρομεγαλία, γιγαντισμός), σακχαρώδης διαβήτης, λοιμώξεις, μειωμένη λειτουργία του θυρεοειδούς, ο επιπολασμός του κρέατος στη διατροφή. Μειωμένα επίπεδα κρεατινίνης στα ούρα: αυξημένη λειτουργία του θυρεοειδούς, αναιμία, παράλυση, μυϊκή δυστροφία, ασθένειες με μειωμένη μυϊκή μάζα (π.χ. νευρογενής ατροφία, πολυμυοσίτιδα κ.λπ.), νεφρική νόσο, λευχαιμία, χορτοφαγική διατροφή.

Προετοιμασία μελέτης

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία για τη μελέτη. Τα ούρα συλλέγονται κατά τη διάρκεια της ημέρας: η πρωινή μερίδα των ούρων αφαιρείται, όλα τα επόμενα τμήματα ούρων, κατά τη διάρκεια της ημέρας, τη νύχτα και το πρωί της επόμενης ημέρας, συλλέγονται σε ένα δοχείο, το οποίο αποθηκεύεται στο ψυγείο (+ 4... + 8 ° C) για ολόκληρο το χρόνο συλλογής. Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή ούρων, μετρήστε με ακρίβεια τα περιεχόμενα του δοχείου, ανακατέψτε και ρίξτε αμέσως σε ένα αποστειρωμένο δοχείο, το οποίο πρέπει να ληφθεί εκ των προτέρων στο εργαστήριο. Είναι απαραίτητο να μετράτε την καθημερινή διούρηση, να γράφετε το ύψος και το βάρος του ασθενούς.

Οι λόγοι για την απόκλιση του επιπέδου από τον κανόνα

Τα υψηλά επίπεδα κρεατινίνης υποδεικνύουν προβλήματα με τη λειτουργία των νεφρών. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι μόνο ένας έμπειρος ιατρός θα πρέπει να ασχολείται με την αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Μόνο αυτός μπορεί να διαγνώσει σωστά, με βάση όχι μόνο τη μελέτη, αλλά και τη γενική κλινική εικόνα του ασθενούς.

Η αυξημένη κρεατινίνη προκαλείται συχνά από τους ακόλουθους λόγους:

 • Η παρουσία αιμορραγίας μέσα στο σώμα, καθώς και εγκαύματα και βλάβες στους μύες.
 • Ενδοκρινικές παθολογικές διαταραχές, καθώς και δυσλειτουργία των επινεφριδίων.
 • Τρώτε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, καθώς και εγκυμοσύνη και γαλουχία.
 • Λήψη ορισμένων φαρμάκων που έχει συνταγογραφηθεί από το γιατρό σας. Αυτά περιλαμβάνουν: Κυκλοσπορίνη, Καπτοπρίλη και Κρεατίνη.
 • Ο υπερθυρεοειδισμός είναι μια ασθένεια στην οποία, λόγω της υψηλής παραγωγής θυρεοειδικών ορμονών, ο μυϊκός ιστός διαλύεται..
 • Πιθανές διαταραχές στην κυκλοφορική διαδικασία, συνοδευόμενη από πίεση στην περιοχή των νεφρών, η οποία μειώνει το φιλτράρισμα των επιβλαβών ουσιών.
 • Στην ασθένεια ακτινοβολίας, όταν συμβαίνει καταστροφή των κυττάρων, συμπεριλαμβανομένου του μυϊκού ιστού.

Εάν η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε εργαστηριακές μελέτες έδειξε υψηλό επίπεδο κρεατινίνης, τότε συνιστάται να το επαναλάβετε. Επειδή κανείς δεν είναι ασφαλής από σφάλματα κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δοκιμών.

Εάν μια επαναλαμβανόμενη ανάλυση ούρων δείχνει αυξημένη κρεατινίνη, τότε ο γιατρός θα συνταγογραφήσει θεραπεία για την εξάλειψη της παθολογικής διαδικασίας στο σώμα.

Η κρεατινίνη μπορεί όχι μόνο να υπερεκτιμηθεί, αλλά και να μειωθεί. Οι λόγοι για τις χαμηλότερες τιμές είναι:

 • ασθένειες που σχετίζονται με το ήπαρ, συμπεριλαμβανομένης της κίρρωσης.
 • μειωμένη μυϊκή μάζα, όπως μυϊκή δυστροφία.
 • έλλειψη ορμόνης που ονομάζεται ADH.
 • μυϊκοί τραυματισμοί
 • προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας
 • μετά από μια δίαιτα που βασίζεται στην κατανάλωση τροφών με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, δηλ. χορτοφαγία
 • αφυδάτωση;
 • περίοδος εγκυμοσύνης
 • σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία: ογκολογία, τραύμα ή κακή ροή αίματος.

Η αύξηση της κρεατινίνης δεν είναι τόσο δύσκολη όσο φαίνεται. Για να το κάνετε αυτό, ασκηθείτε και καταναλώστε όσο το δυνατόν περισσότερη πρωτεΐνη. Εκτός από την αλλαγή του τρόπου ζωής και της διατροφής, οι ειδικοί προτείνουν να υποβληθούν σε μια σειρά εξετάσεων για τον εντοπισμό παθολογικών καταστάσεων στο ανθρώπινο σώμα.

Μόλις διευκρινιστούν οι λόγοι, μπορείτε να προχωρήσετε στη θεραπεία, αλλά συνταγογραφείται μόνο από εξειδικευμένο θεραπευτή.

Μάθετε τους λόγους για το σχηματισμό και τις μεθόδους μείωσης της κρεατινίνης στα ούρα από το βίντεο:

γενικές πληροφορίες

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα παράπονα που να δείχνουν ότι το επίπεδό του αυξάνεται ή μειώνεται, γιατί αυτός είναι ένας δείκτης ορισμένων ασθενειών, τις οποίες θα συζητήσουμε παρακάτω.

Οι αθλητές χρησιμοποιούν συχνά κρεατίνη για να αυξήσουν τη διάρκεια και την ένταση της σωματικής δραστηριότητας, αλλά αυτή η μέθοδος είναι γεμάτη με προβλήματα για άτομα που έχουν κάποια προβλήματα με το μυοσκελετικό σύστημα, το νευρικό ή / και τα ουροποιητικά συστήματα.

Δεδομένου ότι αυτό το καρβοξυλικό οξύ μετά την αποσύνθεση σχηματίζει κρεατινίνη, η οποία εκκρίνεται από τα νεφρά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η «απόδοση» των νεφρών δεν είναι απεριόριστη, ειδικά όταν πρόκειται για τους δράστες αυτού του άρθρου, καθώς έχουν μια μακρομοριακή δομή στη δομή τους, η οποία δεν επιτρέπει στους νεφρικούς σωληνάρια να περάσουν ελεύθερα αυτά τα προϊόντα από μόνα τους.

Με τη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας κρεατινίνης στο σώμα, το τελευταίο αρχίζει να εκτελεί τις λειτουργίες ενός δηλητηρίου, καθώς στη δομή του είναι οξύ.

Αιτίες της νόσου

Εάν ξαπλώσετε αντικείμενα όπως εγκυμοσύνη, εγκαύματα και κατάγματα, μπορείτε να πιάσετε τη σύνδεση όλων των ασθενειών με δύο βασικούς λόγους: την κληρονομικότητα και τον τρόπο ζωής.

Είναι αδύνατο να επηρεαστεί η κληρονομικότητα χωρίς βαριά παρέμβαση εξειδικευμένων ιατρικών ιδρυμάτων, αλλά η βελτίωση, η αλλαγή του τρόπου ζωής σας προς το καλύτερο δεν θα είναι ποτέ περιττή.

Πώς να αποτρέψετε την ανάπτυξη κληρονομικών ασθενειών

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να ακολουθήσετε έναν τρόπο ζωής για κινητά. Το «κίνημα είναι ζωή» δεν είναι απλώς μια φράση σύλληψης, οποιοσδήποτε γιατρός θα επιβεβαιώσει ότι είναι έτσι.

Εάν θεωρούμε το σώμα ως ένα ανεξάρτητο σύστημα, χωρισμένο σε πολλά υποσυστήματα, μπορείτε να δείτε ότι η κίνηση του αίματος ή της λέμφου μέσω του σώματος είναι καλή, αλλά η στασιμότητα είναι μια αύξηση του ιξώδους, ο σχηματισμός θρόμβων αίματος, θρομβοεμβολισμού, ο οποίος, για να το θέσουμε ήπια, δεν θα οδηγήσει σε τίποτα καλό.

Από την ουρολογία: η κίνηση των ούρων είναι καλή. Στασιμότητα των ούρων - σχηματισμός λίθων, ανάπτυξη λοίμωξης, μείωση της αναπαραγωγικής λειτουργίας στους άνδρες, αύξηση του μεγέθους των νεφρών από τις δομές της κοιλότητας τους, η οποία, τελικά, θα τελειώσει στην καλύτερη περίπτωση με αναπηρία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μυϊκή δραστηριότητα ενός ατόμου. Ο μυϊκός ιστός εκτελεί όχι μόνο τη λειτουργία του σκελετού, την κίνηση του σώματος στο διάστημα, αλλά επίσης βοηθά, για παράδειγμα, την κίνηση του φλεβικού αίματος μέσω του μυός του μοσχαριού.

Θρέψη

Όταν αλλάζετε τον τρόπο ζωής γενικά, μην ξεχνάτε την αλλαγή της διατροφής και την προσέγγιση των τροφίμων γενικά. Πρώτα απ 'όλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το φαγητό, πρώτα απ' όλα, είναι πηγή ενέργειας και όχι μέσο για απόλαυση.

 • λιπαρός. Αυτό δεν σημαίνει ότι, αφού διαβάσετε αυτό το άρθρο, πρέπει να πετάξετε αμέσως από το ψυγείο όλα τα προϊόντα όπου υπάρχει τουλάχιστον μια μικρή ποσότητα λίπους. Το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι η κατάχρηση ζωικών λιπών (λαρδί, βούτυρο, λίπος στο κρέας). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι λέει: "Όλα είναι καλά με μέτρο".
 • τηγανητό. Και, πάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πετάξετε όλα όσα μοιάζουν εξ αποστάσεως με τηγάνι το συντομότερο δυνατό. Απλώς δεν χρειάζεται να χτίσετε τη διατροφή σας στην καθημερινή επαναλαμβανόμενη χρήση τηγανισμένων τροφίμων.
 • περιορισμός χλωριούχου νατρίου. Αξίζει να ξεκινήσετε (ή να συνεχίσετε) να ελαχιστοποιήσετε το αλάτι.

Κάθε ασθένεια έχει τους δικούς της περιορισμούς και τη δική της διατροφή, μόνο ένας εξειδικευμένος ειδικός μπορεί να πει με περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, μην ξεχνάτε τον περιοδικό έλεγχο της κατάστασης της υγείας σας (ιατρική εξέταση), επειδή η ασθένεια είναι πολύ πιο εύκολο να αποφευχθεί παρά να την αντιμετωπίσει..

Παρά τη χαμηλή ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για έναν τέτοιο δείκτη όπως η κρεατίνη, το τελευταίο είναι ένα σημαντικό συστατικό του σώματος, εκτελώντας μερικές εξαιρετικά σημαντικές λειτουργίες, όπως η συμμετοχή στον ενεργειακό μεταβολισμό στο σώμα, δείκτης για τον εντοπισμό ασθενειών στα αρχικά στάδια τέτοιων.

Διαγνωστικές μέθοδοι

Όλες οι μέθοδοι για τη διάγνωση της κρεατινίνης στα ούρα χωρίζονται σε ενζυματικές και χρωματομετρικές.

Γενικά, για τον προσδιορισμό αυτής της ουσίας χρησιμοποιούνται:

 1. Εκκαθάριση κρεατινίνης ή δοκιμή Reberg.
 2. Δοκιμαστικές ταινίες.

Το τεστ Reberg ανήκει στην κατηγορία των πιο ακριβών εργαστηριακών διαγνωστικών για τον προσδιορισμό της ακριβούς κατάστασης και της λειτουργικότητας των νεφρών. Συνιστάται συνήθως σε ασθενείς με νεφρικές διαταραχές και έγκυες γυναίκες να αποτρέπουν την ανάπτυξη κύησης και υπέρτασης, υπερ-πρήξιμο κ.λπ..

Στην πραγματικότητα, η κάθαρση κρεατινίνης μπορεί να θεωρηθεί κοινή εργαστηριακή μελέτη ούρων, με στόχο τον προσδιορισμό του ρυθμού δραστηριότητας σπειραματικής διήθησης. Προκειμένου τα αποτελέσματα των δοκιμών του Reberg να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα, απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία..

Πριν λάβετε ένα τεστ ούρων για κρεατινίνη, πρέπει:

 • Εξαιρέστε το αλκοόλ, το δυνατό τσάι και τον καφέ.
 • Αποφύγετε τις φυσικές υπερφορτώσεις.
 • Παρατηρήστε το παραδοσιακό καθεστώς κατανάλωσης, δηλαδή, πίνετε όσο περισσότερο υγρό καταναλώνεται συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να το χαμηλώσετε ή να το υπερβείτε.
 • Περιορίστε την κατανάλωση κρέατος.

Το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεαστεί από οποιοδήποτε φάρμακο (μεθυλπρεδνιζολόνη ή φουροσεμίδη, κορτικοτροπίνη ή θυροξίνη), επομένως είναι καλύτερα να αρνηθείτε να πάρετε το φάρμακο την παραμονή και την ημέρα συλλογής του βιοϋλικού. Οι γυναίκες με έμμηνο ρύση δεν πρέπει επίσης να λαμβάνουν παρόμοια διάγνωση. Πριν από τη συλλογή ούρων, είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τα γεννητικά όργανα, δηλαδή να πλένετε καλά τον εαυτό σας.

Ένα χαρακτηριστικό της ανάλυσης είναι η συλλογή των καθημερινών ούρων. Το πρωί μετά την πρώτη εκκένωση της ουροδόχου κύστης, σημειώνεται χρόνος και όλα τα επόμενα τμήματα ούρων συλλέγονται σε καθαρά πιάτα και η τελευταία συλλογή πρέπει να γίνεται αυστηρά μία ημέρα μετά την έναρξη του μετρημένου χρόνου.

Μετά από αυτό, όλα τα ούρα αναμιγνύονται σε ένα πιάτο και μετράται ο ακριβής όγκος. Περίπου 50-80 ml διακρίνονται σε καθαρό δοχείο για περαιτέρω εργαστηριακές δοκιμές..

Η χρήση ταινιών μέτρησης για τον προσδιορισμό της κρεατινίνης είναι μια τεχνική ξηρής χημείας, καθώς περιλαμβάνει τη χρήση χαρτιού ή πλαστικών λωρίδων που απορροφούνται με αντιδραστήρια που χρωματίζουν τη λωρίδα σε ένα συγκεκριμένο χρώμα όταν ανιχνεύεται το απαραίτητο συστατικό. Η ληφθείσα απόχρωση του τμήματος στη δοκιμή λωρίδων συγκρίνεται με το συνημμένο διάγραμμα και τα αποτελέσματα αξιολογούνται. Κάθε δοκιμή ταινίας εφαρμόζεται μόνο μία φορά, μετά την οποία απορρίπτεται..

Τα ούρα για δοκιμή πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με ορισμένους κανόνες. Πριν από τη συλλογή του βιοϋλικού, είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε καλά και να στεγνώσετε τα γεννητικά όργανα. Για έρευνα, πρέπει να πάρετε μια μέση ποσότητα ούρων. Για να το κάνετε αυτό, ουρήστε για μερικά δευτερόλεπτα στην τουαλέτα, στη συνέχεια στο δοχείο για τη συλλογή ούρων και η ούρηση τελειώνει ξανά στην τουαλέτα. Η διάγνωση πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά τη συλλογή ούρων.

Το τεστ ταινίας βυθίζεται στα ούρα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στη συσκευασία. Μετά τη μελέτη, συγκρίνοντας τα δεδομένα στη λωρίδα με ένα ειδικό διάγραμμα, τα δεδομένα αποκωδικοποιούνται.

Κρεατινίνη ούρων

Η κρεατινίνη ονομάζεται αζωτούχο υπολειμματικό συστατικό και το τελικό προϊόν ανταλλαγής πρωτεϊνών, από την ποσότητα που οι ειδικοί μπορούν να αξιολογήσουν την κατάσταση του μυϊκού συστήματος και τη λειτουργικότητα των νεφρικών δομών. Εκτός από την κρεατινίνη, το εναπομένον άζωτο περιλαμβάνει επίσης αμμωνία, ουρία, ουρικό οξύ, δηλαδή, μη πρωτεϊνικά συστατικά του αίματος που περιέχουν αζωτούχες ενώσεις και πρέπει να εκκρίνονται από τα νεφρά. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της κρεατινίνης, ένας ειδικός μπορεί να καθορίσει πόσο πλήρης απέκκριση είναι η νεφρική δραστηριότητα..

Η κρεατινίνη σχηματίζεται κυρίως σε μυϊκούς ιστούς από φωσφορική κρεατίνη, μια ουσία που παρέχει στους μυς την απαραίτητη ενέργεια για τη συσταλτική τους δράση. Μικρές ποσότητες κρεατινίνης σχηματίζονται στις εγκεφαλικές δομές..

Ποιοι δείκτες είναι ο κανόνας

Δεδομένου ότι η κρεατινίνη βρίσκεται στους μύες, όσο περισσότερο είναι, τόσο υψηλότερος είναι ο κανόνας της κρεατινίνης, αντίστοιχα, για το αρσενικό μισό του πληθυσμού, οι φυσιολογικοί δείκτες διαφέρουν από τις γυναίκες.

Εάν οι τιμές κρεατινίνης αποκλίνουν από τον κανόνα, τότε, όπως στην περίπτωση της αυξημένης ουρίας στα ούρα, αυτό υποδηλώνει μια παθολογική διαδικασία στο ανθρώπινο σώμα. Η κανονική ποσότητα αυτής της ουσίας παρουσιάζεται στον πίνακα..

Ένας άλλος σημαντικός δείκτης που επηρεάζει τα επίπεδα κρεατινίνης είναι η διατροφή:

 • Σε άτομα που καταναλώνουν συχνά κρέας, η κρεατινίνη είναι υψηλότερη από εκείνη που τρώει κρέας με μέτρο.
 • Οι χορτοφάγοι δεν λαμβάνουν ζωική πρωτεΐνη και επομένως το επίπεδο κρεατινίνης τους είναι χαμηλότερο.

Εάν ένα άτομο έχει μόνο ένα νεφρό, τότε τα επίπεδα κρεατινίνης θα είναι υψηλότερα από εκείνα με δύο όργανα. Εάν τα επίπεδα κρεατίνης φτάσουν τα 200 μmol ανά λίτρο, τότε οι γιατροί διαγιγνώσκουν τη νεφρική ανεπάρκεια.

Δεν χρειάζεται να συγχέουμε το τεστ κρεατινίνης με τον προκάτοχό του που ονομάζεται κρεατίνη. Η ποσότητα κρεατίνης στα ούρα σε έναν ενήλικα είναι μικρή και μπορεί επίσης να εξαρτάται από τη διατροφή ή τη φυσιολογική δομή..

Τι δείχνει η ανάλυση για την ουρία και την κρεατινίνη

Η κρεατινίνη σχηματίζεται ως αποτέλεσμα του μεταβολισμού των πρωτεϊνών στο σώμα. Αυτός ο τελικός σύνδεσμος σχηματίζεται κατά τη διάσπαση της κρεατίνης και της φωσφορικής κρεατίνης, η οποία είναι η κύρια πηγή ενεργειακής εισόδου στους μυς. Η κρεατινίνη εμφανίζεται στο αίμα από τους μύες, φιλτράρεται από το νεφρικό σύστημα και πηγαίνει έξω με ούρα..

Η ποσότητα της ουσίας στα ούρα και στο αίμα προσδιορίζεται κατά την εξέταση του ουροποιητικού συστήματος και των νεφρών. Για μια ημέρα, το επίπεδο δεν μπορεί να αλλάξει δραματικά, επομένως χρησιμοποιείται σε καθημερινές αναλύσεις ούρων.

Η ουρία είναι το κύριο συστατικό των ανθρώπινων ούρων. Αυτή η ουσία μπορεί να εξουδετερώσει την αμμωνία, μειώνοντας το επίπεδό της στο φυσιολογικό. Η ουρία και η κρεατινίνη δοκιμάζονται συχνά μαζί, ενώ ταυτόχρονα συνταγογραφείται μια δοκιμή ουρικού οξέος που εκκρίνει πουρίνες κατά την ούρηση. Εάν το ουρικό οξύ είναι υψηλό, υποδηλώνει προβλήματα στα νεφρά.

Οι αναλύσεις δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα για όλους, το οποίο εξαρτάται από τη μάζα των μυών ενός ατόμου και την ποσότητα πρωτεΐνης που καταναλώνεται από αυτόν. Για τους άνδρες, το επίπεδο της ουσίας είναι πάντα ελαφρώς υψηλότερο από ό, τι για τις γυναίκες. Στον οργανισμό των παιδιών, όλα τα συστήματα δεν έχουν ακόμη σχηματιστεί, η ανάπτυξη συνεχίζεται, η οποία δίνει ασυνήθιστους δείκτες.

Μη φυσιολογική θεραπεία

Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για παραβιάσεις της κρεατινίνης στο αίμα και στα ούρα, αυτές οι εξετάσεις χρησιμοποιούνται μόνο εκτός από τα κλινικά συμπτώματα. Με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται, καθορίζεται συνήθως η τακτική της περαιτέρω οργανικής εξέτασης.

Η θεραπεία συνταγογραφείται σύμφωνα με την ανιχνευθείσα παθολογία, εάν ο δείκτης υπερβαίνει τα 500 μmol / l, τότε ο ασθενής νοσηλεύεται επειγόντως και συνδέεται με αιμοκάθαρση για τεχνητό καθαρισμό αίματος. Για τη μείωση της κρεατινίνης (ανεξάρτητα από τη νόσο του περιβάλλοντος) συνιστάται:

 • Περιορίστε το κρέας και όλα τα προϊόντα κρέατος (λουκάνικα, ημιτελή προϊόντα, καπνιστό), ψάρι, αυγά, μανιτάρια και γάλα, τυρί cottage, τυρί, αλκοολούχα ποτά, τσάι, καφέ και αλκοόλ στο μενού.
 • Τα όσπρια (φασόλια, ρεβίθια, φασόλι, φακές, μπιζέλια) και quinoa επιτρέπονται σε μικρές ποσότητες.
 • η βάση της διατροφής πρέπει να είναι λαχανικά, δημητριακά, φρούτα.
 • ο όγκος του υγρού εξαρτάται από την ημερήσια παραγωγή ούρων, εάν δεν υπάρχει οίδημα, τότε είναι βέλτιστο να πίνετε καθαρό νερό σε ποσότητα 1,5 - 1,8 λίτρα την ημέρα.
 • σε ικανοποιητική γενική κατάσταση, το περπάτημα με μέσο ρυθμό, το κολύμπι είναι χρήσιμο.

Η περιεκτικότητα σε κρεατινίνη στο αίμα αντικατοπτρίζει την κατάσταση της ικανότητας διήθησης των νεφρών και της βλάβης του μυϊκού ιστού. Αποβάλλεται μόνο στα ούρα και, με νεφρική ανεπάρκεια, η συγκέντρωση στο πλάσμα αυξάνεται. Για ανάλυση, χρησιμοποιούνται τόσο μια τυπική μελέτη επιπέδου όσο και μια δοκιμή Reberg-Tareev, η αναλογία κρεατινίνης προς λευκωματίνη.

Για την επίτευξη αξιόπιστων αποτελεσμάτων, απαιτείται προετοιμασία. Ο γιατρός αξιολογεί τα αποτελέσματα της διάγνωσης σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα. Για να μειώσετε το επίπεδο, εκτός από την ειδική θεραπεία, πρέπει να αλλάξετε τη διατροφή.

Αιτίες μείωσης της κρεατινίνης

Η μείωση οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:

 1. Αν μιλάμε για την κανονική κατάσταση του σώματος - χορτοφαγία ή πείνα (συμπεριλαμβανομένης της διατροφής).
 2. Νεφρική νόσος (μολυσματικές ασθένειες, πυελονεφρίτιδα). Αυτοάνοσες παθολογίες - σπειραματονεφρίτιδα, αμυλοείδωση. Ο μηχανισμός νεφρικής βλάβης: ως αποτέλεσμα της άμεσης επίδρασης στο παρεγχύμα, υπάρχει μείωση του αριθμού των νεφρών που λειτουργούν. Η διαδικασία φιλτραρίσματος επιβραδύνεται αισθητά. Ταυτόχρονα, υπάρχει έλλειψη παροχής αίματος στον νεφρικό ιστό. Κατώτατη γραμμή - χαμηλή κρεατινίνη ούρων.
 3. Φλεγμονή ή εκφυλιστικός εκφυλισμός των μυών. Η μυϊκή μάζα μειώνεται, αντίστοιχα, τα μεταβολικά προϊόντα θα είναι λιγότερα.
 4. Υπερθυρεοειδισμός.
 5. Ογκολογικές ασθένειες του αιματοποιητικού συστήματος.
 6. Το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης με εκδηλώσεις κύησης. Ιδιαίτερα σχετικό με σοβαρό εμετό εγκύων γυναικών - εκτός από την απώλεια πρωτεΐνης με εμετό, υπάρχει επίσης αναγκαστική πείνα λόγω μείωσης της όρεξης.
 7. Σοβαρές νευρολογικές ασθένειες που οδηγούν σε παράλυση.
 8. Η χρήση φαρμάκων ορμονών, κορτικοστεροειδών, που επιβραδύνουν τις μεταβολικές διεργασίες στο σώμα, και ο ρυθμός απέκκρισης των μεταβολικών προϊόντων δεν αλλάζει.

Έχοντας μάθει τους λόγους για την απόκλιση της κρεατινίνης στα ούρα από τον κανόνα, πρέπει να καταλάβετε πώς να κάνετε σωστά την ανάλυση και να πραγματοποιήσετε τη μελέτη.

Κρεατινίνη αίματος και ούρων

Η κρεατινίνη είναι το προϊόν διάσπασης της φωσφορικής κρεατίνης στους μυς και, κατά κανόνα, σχηματίζεται με σχεδόν σταθερό ρυθμό. Το επίπεδο του στον ορό εξαρτάται συνήθως από τη μυϊκή μάζα. Η κρεατινίνη φιλτράρεται ελεύθερα από τα νεφρά, πρακτικά δεν υφίσταται επαναπορρόφηση στα σωληνάρια

Έτσι, η κρεατινίνη χαρακτηρίζεται από πέντε ιδιότητες:

 • Αυτό είναι ένα ενδογενές προϊόν, δηλ. το προϊόν που σχηματίζεται στο ίδιο το σώμα, δεν χρειάζεται να εισαχθεί στο αίμα.
 • Ο σταθερός ρυθμός σχηματισμού κάθε ατόμου (η μυϊκή μάζα ενός ατόμου αλλάζει αργά).
 • Ως μικρό μόριο, η κρεατινίνη φιλτράρεται ελεύθερα από υγιή σπειράματα.
 • Καθώς η κρεατινίνη σκωρίας δεν απορροφάται στα σπειράματα, τόσο πολύ η κρεατινίνη εισέρχεται στα ούρα όσο διηθήθηκε στα σπειράματα.
 • Δεν εκκρίνεται πρακτικά στα σωληνάρια, πράγμα που σημαίνει ότι η κρεατινίνη αίματος εισέρχεται στα ούρα μόνο μέσω των σπειραμάτων.

Η τελευταία ιδιότητα της κρεατινίνης πρέπει να αποσαφηνιστεί. Σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια, όταν η σπειραματική λειτουργία διακόπτεται απότομα σε λίγες ώρες, το επίπεδο της κρεατινίνης στο πλάσμα αυξάνεται γρήγορα και μέρος της κρεατινίνης εκκρίνεται από τα σωληνάρια. Ως αποτέλεσμα, σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια, η κρεατινίνη ούρων δεν αντανακλά πλήρως τη σπειραματική λειτουργία..

Οικονομικό συστατικό: ο προσδιορισμός κρεατινίνης διατίθεται στο εργαστήριο οποιασδήποτε κατηγορίας. Οι αναφερόμενες ιδιότητες της κρεατινίνης αποτελούν τη βάση αυτού του μεταβολίτη για την αξιολόγηση της λειτουργίας διήθησης των νεφρών..

Κανονικά, ανά λεπτό, οι νεφροί καθαρίζουν 110-150 ml αίματος από τους άνδρες και 100-130 ml από γυναίκες από κρεατίνη. Ο όγκος του πλάσματος που καθαρίζεται πλήρως από κρεατινίνη ανά λεπτό ονομάζεται κάθαρση κρεατινίνης. Έτσι, η κάθαρση της κρεατινίνης ορού αντανακλά τον ρυθμό σπειραματικής διήθησης.

Η κάθαρση κρεατινίνης και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση:

 • ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ,
 • παρακολούθηση της ανάπτυξης νεφρικής ανεπάρκειας,
 • αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Μια διάγνωση νεφρικής ανεπάρκειας είναι γενικά υποψία όταν το επίπεδο κρεατινίνης στον ορό είναι υψηλότερο από το ανώτερο όριο (όριο) του φυσιολογικού διαστήματος. Τα επίπεδα κρεατινίνης στον ορό μπορεί να αλλάξουν λόγω του μυϊκού στρες, της διατροφής και της υγείας. Η κρεατινίνη του ορού αυξάνεται σε μη νεφρικές παθήσεις όπως μυϊκή δυστροφία, αναιμία, λευχαιμία και υπερθυρεοειδισμός.

Αιτιολογικοί παράγοντες αυξημένης κρεατινίνης

Οι έμπειροι γιατροί εντοπίζουν διάφορους λόγους για την αύξηση της κρεατινίνης στα ούρα:

 • υποθυρεοειδισμός
 • Διαβήτης;
 • φλεγμονώδεις διεργασίες ή μολυσματικές ασθένειες των νεφρών.
 • έλλειψη βιταμίνης Ε στο σώμα
 • σπασμοί που είναι συνέπεια της οδυνηρής κατάστασης του οργάνου.
 • μια ποικιλία νεφρικής βλάβης?
 • δυσλειτουργία της υπόφυσης
 • ανεπάρκεια του θυρεοειδούς αδένα λόγω της πλήρους αφαίρεσης ή εξάλειψης ενός από τα μισά του.
 • κατάχρηση ναρκωτικών ή λήψη τους χωρίς λόγο (η παρενέργεια της οποίας είναι η αύξηση της πρωτεΐνης στα ούρα).
 • παρατεταμένο και έντονο άγχος στο σώμα, λόγω αθλητισμού ή σκληρής σωματικής εργασίας σε συνθήκες εργασίας.
 • υπερβολική κατανάλωση κρέατος
 • η διαδικασία της σύντηξης των οστών, στην οποία παράγεται μεγάλη ποσότητα κρεατινίνης για γρήγορη επούλωση, από την οποία το σώμα περιέχει περίσσεια πρωτεΐνης, την οποία τα νεφρά δεν μπορούν να φιλτράρουν.